Interešu izglītība

 

Pulciņš

Kabinets

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Deju pulciņš 

1.-4.kl.   sk.S.Bokta

 

Sporta zāle

 12.45.-14.10.

Deju pulciņš  

5.-9.kl.   sk.S.Bokta

 

Sporta zāle

14.15.-15.40.

Folkloras kopa “PURINEŅŠ”

2.-9.kl.sk. R.Igaune

 

Mūzikas

kab.

13.30.-15.40.

 

Vokālais ansamblis 1.-4.kl.  

sk.R.Igaune

 

Mūzikas

kab.

12.45.-13.25.

12.45.-13.25.

(1.-3.kl.) 

13.30.-14.10.

Ansamblis 5.-9.kl.

sk.R.Igaune

 

Mūzikas kab.

13.30.-14.55. 

Instrumentālais ansamblis 2.-8.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas kab.

12.45.-13.25. 

Teātra sports 

sk.Ē.Bozoviča

6./7.klase

15.05.-15.45.

(5.-9.kl.) 

 14.15.-14.55.

(1.-4.kl.)

Dramatiskais pulciņš  

sk.Ē.Bozoviča
6./7.klase  13.30.-14.55.

14.15.-14.55.

Keramikas pulciņš 1.-9.kl.

 

  sk.J.Dundeniece

 

Vizuālās mākslas k.

12.45.-14.10.

(1.-4.kl)

14.15.-15.40.

(5.-9.kl.)

Lego robotika

sk.I.Kruste

 

Informātikas kab.

13.30.-14.55.

Dabas draugu pulciņš

sk.L.Brence

 

8./9.klase 

 14.15.-15.40.

Sporta pulciņš 2.-4.kl.

sk.A.Ceirule

 

Sporta zāle

13.30.-14.10. 

Sporta pulciņš 5.-9.kl.

sk.A.Ceirule

 

Sporta zāle

14.15.-14.55.

Kokapstrādes pulciņš       5.-9.kl.

sk.J.Zapāns

 

Mājturības kab.

 14.15.-15.40.

Koriģējošā vingrošana

sk.A.Ceirule

 

Sporta zāle

14.15.-14.55.

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās ievirzes programma "Vizuāli plastiskāmāksla"

sk.J.Dundeniece

 

Vizuālās mākslas kab.       15.00.-17.00.  

Jaunsargu nodarbības 

J.Gedušs

 

Rēzeknes 6.vidusskolas     no skolas 15.35.    

    

 

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER