Interešu izglītība

 

Pulciņš Kabinets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Deju pulciņš  

1.-4.kl.   sk.S.Bokta

Sporta zāle       12.45.–14.10.  

Deju pulciņš  

5.-9.kl.   sk.S.Bokta

Sporta zāle       14.15.–15.40.  

Folkloras kopa "Purineņš"

2.-9.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase     13.30.–15.40.    
Vokālais ansamblis 1.-4.kl.   sk.R.Igaune Mūzikas klase  

13.30.–14.10.

 

12.45.–13.25.

 

   

Ansamblis 5.-9.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase   14.15.–14.55.      

Instrumentālais ansamblis 2.-8.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase        

13.30.–14.10.

 

Teātra sports

sk.Ē.Bozoviča

 

6.klase

13.30.-14.10.

(1.-4.kl.)

14.15.-14.55.

(5.-9.kl.)

       

Dramatiskais pulciņš

sk.Ē.Bozoviča

6.klase        

14.15.–15.40.

 

Keramika 1.-9.kl.

sk.J.Dumdeniece

 

Vizuālās mākslas klase  

12.45.–14.10.

(1.-4.kl.)

14.15.–14.55.

(5.-9.kl.)

     
Dabas draugu pulciņš sk.I.Kruste 9.klase

14.15.-14.55.

 

       

Sporta pulciņš

2.-4.kl.

sk. A.Ceirule

Sporta zāle 14.15.–14.55.        

Sporta pulciņš

2.-4.kl.

sk. A.Ceirule

Sporta zāle        

14.15.-14.55.

 

Lego robotika

sk.I.Kruste

Informā-tikas kabinets   13.30.-14.55.      
Kokapstrādes pulciņš       5.-9.kl.sk.J.Zapāns Mājturības klase    

14.15.-15.40.

 

   

Radošā angļu valoda       1.-4.kl.

sk.I.Kuhaļska

Sākumskolas klase

12.45.-13.25.

 

       

 

Koriģējošā vingrošana

sk.A.Ceirule

Sporta zāle        

13.30.-14.10.

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās ievirzes programma “Vizuāli plastiskā māksla”

sk.J.Dundeniece

Vizuālās mākslas klase      

15.00.–17.00.

 

 

 

Jaunsargu nodarbības

J.Ludboržs

Rēzeknes 6.vidus

skola

    no skolas 15.35.    

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola

Peldēšanas nodarbības

Rēzekne

12.20.-13.00.

Rēzeknes 5.vidus

skolas peldbaseins

2.klase

19.15.-20.00.

Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas peldbaseins

3.-4.klase

     

 

 

   
© ALLROUNDER