Interešu izglītība

 

Pulciņš Kabinets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Deju pulciņš  

1.-4.kl.   sk.S.Bokta

Sporta zāle       12.50.–14.15.  

Deju pulciņš  

5.-9.kl.   sk.S.Bokta

Sporta zāle        14.20.–15.45.  

Folkloras kopa "Purineņš"

2.-9.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase    13.35.–15.45.      

Vokālais ansamblis 1.-4.kl.  

sk.R.Igaune

Mūzikas klase  

 

 12.50.–13.30.

   12.50.–13.30.

Ansamblis 5.-9.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase      14.20.–15.00.    

Instrumentālais ansamblis 2.-8.kl.

sk.R.Igaune

Mūzikas klase      13.35.–14.15.  

13.35.–14.15.

 

Teātra sports

sk.Ē.Bozoviča

 

6.klase    

15.05.-15.45.

(5.-9.kl.)

   

14.20.-15.00.

(1.-4.kl.)

 

Dramatiskais pulciņš

sk.Ē.Bozoviča

6.klase        

14.20.–15.00.

 

Keramika 1.-9.kl.

sk.J.Dundeniece

 

Vizuālās mākslas klase  

12.50.–13.30.

(1.-2.kl.)

13.35.–15.00.

(3.-9.kl.)

     
Dabas draugu pulciņš sk.I.Kruste 9.klase

13.35.-14.15.

 

       

Sporta pulciņš

1.-4.kl.

sk. A.Ceirule

Sporta zāle      13.35.–14.15.    

Sporta pulciņš

5.-9.kl.

sk. A.Ceirule

Sporta zāle    14.20.-15.00.    

 

Lego robotika

sk.I.Kruste

Informā-tikas kabinets          13.35.-15.00.
Kokapstrādes pulciņš       5.-9.kl.sk.J.Zapāns Mājturības klase    

13.35.-15.00.

 

   
             

 

Koriģējošā vingrošana

sk.A.Ceirule

Sporta zāle    13.35.-14.15.    

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās ievirzes programma “Vizuāli plastiskā māksla”

sk.J.Dundeniece

Vizuālās mākslas klase    14.20.–15.45.  

15.00.–18.00.

 

 

 

Rēzeknes novada BJSS Vieglatlētikas grupa

Treneris A.Jesko

Sporta zāle

 14.20.-15.20   14.20.-15.20.    

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola

Peldēšanas nodarbības

Rēzekne

12.20.-13.00.

Rēzeknes 5.vidusskolas peldbaseins

2.klase

18.45.-19.30.

Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas peldbaseins

3.-6.klase

     

 

 

   
© ALLROUNDER