Valsts pārbaudes darbi 3.klasei

* Latviešu valodā (kombinēti)- mutvārdu daļa no 2020.gada 6.janvāra līdz 19. februārim,

                                             rakstu daļa 2020.gada 20.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2020.gada 26.februārī.

 

Valsts pārbaudes darbi 6.klasei

 *Latviešu valodā (kombinēti) -mutvārdu daļa no 2020.gada 6.janvāra līdz 18. februārim,

                                             rakstu daļa - 19.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2020.gada 27.februārī.

*Dabaszinībās (rakstiski) -2020.gada 5.martā.

 

 Valsts pārbaudes darbi 9.klasei 

Eksāmeni notiek:

*Latviešu valodā(kombinēti) -rakstu daļa un mutvārdu daļa -2020.gada 20.maijā.

*Viena svešvaloda pēc izglītojamā izvēles (kombinēti)  -rakstu daļa un mutvārdu daļa 2020.gada 27.maijā.

*Matemātika (rakstiski)- 2020.gada 2.jūnijā.

*Latvijas vēsture (rakstiski)- 2020.gada 9.jūnijā.

 

   
© ALLROUNDER