Valsts pārbaudes darbi 3.klasei

* Latviešu valodā (kombinēti)- mutvārdu daļa no 2019.gada 7.janvāra līdz 20. februārim,

                                             rakstu daļa 2019.gada 21.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2019.gada 27.februārī.

 

Valsts pārbaudes darbi 6.klasei

 *Latviešu valodā (kombinēti) -mutvārdu daļa no 2019.gada 7.janvāra līdz 19. februārim,

                                             rakstu daļa - 20.februārī.

*Matemātika (rakstiski) -2019.gada 26.februārī.

*Dabaszinībās (rakstiski) -2019.gada 7.martā.

 

 Valsts pārbaudes darbi 9.klasei 

Eksāmeni notiek:

*Latviešu valodā(kombinēti) -rakstu daļa un mutvārdu daļa -2019.gada 22.maijā.

*Viena svešvaloda pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - -rakstu daļa un mutvārdu daļa 2019.gada 29.maijā.

*Matemātika (rakstiski)- 2019.gada 4.jūnijā.

*Latvijas vēsture (rakstiski)- 2019.gada 11.jūnijā.

 

   
© ALLROUNDER