Mūsu skolas pedagogi

 

Vārds, uzvārds

Amats

Ināra Ūsīte

Direktore,

Latvijas vēstures, Pasaules vēstures skolotāja

Ineta Kruste Direktores vietniece izglītības jomā, mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja
Inese Bikovska Sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Andra Širina Sākumskolas skolotāja
Lilita Brence Ģeogrāfijas, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Inta Birķe Kristīgās mācības skolotāja
Rasma Igaune Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Ināra Ūzula Matemātikas, fizikas skolotāja
Aina Ceirule Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, speciālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Ērika Bozoviča Latviešu valodas un literatūras skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Jānis Zapāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Ilze Kuhaļska Angļu valodas skolotāja
Ļena Nikolajeva Krievu valodas skolotāja
Jolanta Dundeniece Vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Ilona Žabo Psiholoģe
Jolanta Upeniece Skolas logopēde
Silvija Bokta Interešu izglītības skolotāja
Skaidrīte Viļčuka Sociālo zinību skolotāja

 

Atbalsta komanda:

 

  • Direktores vietniece izglītības jomā - Ineta Kruste;

  • Skolas psiholoģe - Ilona Žabo;

  • Skolas speciālais  pedagogs - Aina Ceirule;

  • Skolotāja - logopēde - Jolanta Upeniece;

  • 3. klase audzinātāja Andra Širina;

  • 5.klases audzinātāja Ērika Bozoviča;

  • 6.klases audzinātāja Lilita Brence;

  • 9.klase audzinātājs Jānis Zapāns.
   
© ALLROUNDER