Mūsu skolas pedagogi

 

Vārds,

uzvārds

 Amats

Ināra Ūsīte

Direktore,

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

 

Ineta

Kruste

 

Direktores vietniece izglītības darbā;

Mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, informātikas, datorikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Viktorija

Baltuža 

Matemātikas un sākumskolas skolotāja

Inta

Birķe

 

Kristīgās mācības skolotāja,

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

 

Ērika

Bozoviča

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Lilita

Brence

 

Ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja,

pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Jolanta

Dundeniece

 

Vizuālās mākslas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Laima

Kolneja

Sākumskolas un sociālo zinibu skolotāja

 Ilze

Kuhaļska

 

Angļu valodas skolotāja,

Erasmus+ projektu koordinatore skolā

 

Rasma

Igaune

 

Mūzikas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Jekaterina

Marmiļova

 

Sporta skolotāja,

interešu izglītības skolotāja, 

pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Ļena

Nikolajeva 

Krievu valodas skolotāja

Ināra

Ūzula

Fizikas skolotāja

Jānis

Zapāns

 

Mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas,inženierzinību skolotājs,

interešu izglītības skolotājs

 

Ilona

Žabo

Psiholoģe

Lilija

Šodnaka

Skolotāja- logopēde

Silvija

Bokta

Interešu izglītības skolotāja

Velta

Melne

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Atbalsta komanda:

  • Direktore - Ināra Ūsīte;

  • Skolas psiholoģe - Ilona Žabo;

  • Skolas speciālais  pedagogs - Aina Ceirule;

  • Skolotāja - logopēde - Lilija Šodnaka;

  • 3. klases audzinātāja Laima Kolneja;

  • 6.klases audzinātāja Rasma Igaune;
  • 9.klases audzinātāja Ērika Bozoviča.

   
© ALLROUNDER