Mūsu skolas pedagogi

 

Vārds, uzvārds

Amats

Ināra Ūsīte

Direktore,

Latvijas un pasaules vēstures, Sociālo zinību skolotāja

Ineta Kruste Mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, informātikas, datorikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Viktorija Baltuža  Matemātikas un sākumskolas skolotāja
Laima Kolneja
Sākumskolas, sociālo zinibu skolotāja un pagarinātas dienas grupas skolotāja
Lilita Brence Ģeogrāfijas, dabaszinību, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Inta Birķe Kristīgās mācības skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Rasma Igaune Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Ināra Ūzula   Fizikas skolotāja
Aina Ceirule Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, speciālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Ērika Bozoviča Latviešu valodas un literatūras skolotāja,interešu izglītības skolotāja
Jānis Zapāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, dizains un tehnoloģijas,inženierzinības, interešu izglītības skolotājs
Ilze Kuhaļska Angļu valodas skolotāja
Ļena Nikolajeva Krievu valodas skolotāja
Jolanta Dundeniece Vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Ilona Žabo Psiholoģe
Lilija Šodnaka Skolas logopēde
Silvija Bokta Interešu izglītības skolotāja
Velta Melne
Pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Atbalsta komanda:

 

  • Direktore - Ināra Ūsīte;

  • Skolas psiholoģe - Ilona Žabo;

  • Skolas speciālais  pedagogs - Aina Ceirule;

  • Skolotāja - logopēde - Lilija Šodnaka;

  • 2. klase audzinātāja Laima Kolneja;

  • 5.klase audzinātāja Rasma Igaune
  • 9.klases audzinātāja Lilita Brence;

  • 8.klase audzinātājs Ērika Bozoviča.
   
© ALLROUNDER