2019./2020. mācību gads

 

1.klase un audzinātāja Ieva Lāce

 

2.klase un audzinātāja Inese Bikovska

 

3. klase un audzinātāja Inese Bikovska

 

4.klase un audzinātāja Rasma Igaune

 

5.klase un audzinātāja Rasma Igaune

 

 

6.klase un audzinātāja Ināra Ūzula

 

7.klase un audzinātāju Ērika Bozoviča

 

 

8.klase un audzinātāja Lilita Brence

 

 

 

9.klase un audzinātāja Lilita Brence

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER