Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā

  Gaigalavas pamatskolā 2016.gada janvārī tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 Eur. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.

  Projektā tika iegādāts Lego konstruktoru komplektu, kurā ietilpst Lego City un Lego Friends konstruktori. Iegādātais inventārs skolēniem ir aktuāls, jo skolēni ilgu laiku pavada skolā, un izmantojot iegādāto inventāru, skolēniem tiek dota iespēja darboties tehniskās jaunrades aktivitātēs. Lego konstruktori attīsta: stratēģisko un loģisko domāšanu, fantāziju un radošumu, runu, mazo pirkstiņu veiklību.

  Ar iegādātajiem Lego konstruktoriem skolēni darbojas pagarinātās dienas grupas nodarbību laikā un brīvajā laikā līdz interešu izglītības pulciņu nodarbībām.

  Darbojoties ar Lego konstruktoriem, skolēni tiek nodarbināti ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Fiziski attīstošā nodarbību daļa attīsta motoriskās iemaņas - sīko un lielo muskuļu grupu darbību, ķermeņa daļu kustību koordināciju. Garīgi attīstošā nodarbību daļa attīsta intelektu - telpisko un tehnisko izpratni, uztveri par krāsām, lielumu un formu, radošo darbību un personības īpašības - pacietību, rūpību, sadarbību, gandarījumu, pašnovērtējumu. Konstruējot dažādus reālus objektus, attīstās gan skolēnu radošā, gan intelektuālā domāšana. Skolēni mācās mērķtiecīgi apskatīt, izpētīt un kvalificēt priekšmetus, ieraudzīt kopējo un atšķirīgo. Izmantojot Lego konstruktorus, bērnos tiek attīstīta stabilitātes, acumēra, līdzsvara un telpiskuma sajūta.

Projekta koordinatore Ineta Kruste

 

   
© ALLROUNDER