Skolas karogs

2010.gadā,gatavojoties X Latvijas skolu dziesmu un deju svētkiem, top skolas karogs – metu zīmēja Gaigalavas pamatskolas 1981.gada absolvente Inese Dundure, karogu izgatavoja Rēzeknes mākslas skolas pasniedzēja Inese Ratniece.

Skolas dziesma

   Veltījums Gaigalavas skolai

Pār ābelēm aust rīts,
Gaiss baltā miglā tīts.
Raiti soļi, jautras čalas
Aiz skolas durvīm mīt.

Ik starpbrīdi skan prieks,
Skolas parks tam liecinieks.
Te Krēslīte jau simtiem gadu
Līdzās muižai cauri laikam iet.

Lai skola šodien mīļā balsī mūs visus kopā sauc,
Lai uzvirmo no jauna skolas gadu atbalsī
Tas viss, kas kādreiz, sapņiem ticot, mazos prātus jauca,
Tas viss, kas toreiz mūs par Taviem skolas bērniem sauca.

Ik kamene, kas ābeļziedā, spārniem mirdzot, dzied,
Zeltstarīte dzeltenā, kur rasu padzerties
Lai aizmirst neļauj mīļo skolu, mūsu atmiņās lai zied,
Lai atgrieztos, kur, zvaniem skanot, pēc laimes sākām iet!

Tu sargāji mūs zem sava spārna,
Mūsu naivās, mazās dvēselītes
Kā pažobele bezdelīdzēnus -
No lietus glābi, no vēja spīta.

Bet Tu paliec tur pie kļavu lapām,
Stalta stāvi savā kalnā.
Āboli, kad zeltaini mirdz salnā,
Laiks sākas Tev no jauna.

Mūzika & dzeja - Edgars Bikse

   
© ALLROUNDER