Informācija par ēdināšanas pakalpojumiem Gaigalavas pamatskolā

  • Pusdienas  1. - 4.klasei apmaksā valsts;

  • Pusdienas 5.- 9.klases skolēniem apmaksā Rēzeknes novada pašvaldība;

  • Launags 1.- 7.klases skolēniem maksā 0,36 EUR dienā (maksā vecāki).

 

2021./2022.mācību gadā skola realizē:

Eiropas Savienības programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma maksa kopā:

t.sk.

PVN likme

Piezīmes

Produktu izmaksas

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

1.8.1.

Pusdienas

EUR/ ēdienreize

2,00

0,66

1,34

-

Nav apliekams ar PVN

1.8.2.

Launags

EUR/ ēdienreize

1,09

0,36

0,73

-

Nav apliekams ar PVN


 

 

   
© ALLROUNDER