Informācija par ēdināšanu Gaigalavas pamatskolā

  • Pusdienas  1. - 4.klasei apmaksā valsts;

  • Pusdienas 5.-9.klases skolēniem apmaksā no Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, tajā skaitā valsts mērķdotācijas līdzekļiem (Rēzeknes novada pašvaldības Rīkojums Nr.3.6/50 no 27.02.2017.).

  • No 2019.gada 1.decembra launags 1.-5.klases kolēniem maksā 0,30 eur dienā (maksā vecāki).

 

2019./2020.mācību gadā skola realizē:

Eiropas Savienības programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

 

 

Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma maksa kopā:

t.sk.

PVN likme

Piezīmes

Produktu izmaksas

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

1.8.1.

Pusdienas

EUR/ ēdienreize

1,99

0,65

1,34

-

Nav apliekams ar PVN

1.8.2.

Launags

EUR/ ēdienreize

1,09

0,36

0,73

-

Nav apliekams ar PVN


 

 

   
© ALLROUNDER