Informācija par ēdināšanu Gaigalavas pamatskolā

  • pusdienas un launagu 1. - 4.klasei apmaksā valsts;

  • pusdienas 5.-9.klases skolēniem apmaksā no Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, tajā skaitā valsts mērķdotācijas līdzekļiem (Rēzeknes novada pašvaldības Rīkojums Nr.3.6/50 no 27.02.2017.).

 

2019./2020.mācību gadā skola realizē:

Eiropas Savienības programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”.


 

 

   
© ALLROUNDER