Informācija par ēdināšanas pakalpojumiem Gaigalavas pamatskolā

  • Pusdienas  1. - 4.klasei apmaksā valsts;

  • Pusdienas 5.- 9.klases skolēniem apmaksā Rēzeknes novada pašvaldība;

  • Launags 1.- 9.klases skolēniem maksā 0,44 EUR dienā (maksā vecāki).

 

2023./ 2024.mācību gadā skola realizē:

Eiropas Savienības programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma maksa kopā:

t.sk.

PVN likme

Piezīmes

Produktu izmaksas

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

1.8.1.

Pusdienas

EUR/ ēdienreize

Zupa-0,88

otrais ēdiens- 2,64

0,21

0,64

0,67

2,00

-

Nav apliekams ar PVN

1.8.2.

Launags

EUR/ ēdienreize

1,83

0,44

1,39

-

Nav apliekams ar PVN


 

 

   
© ALLROUNDER