Skolas padomes sastāvs 2022./2023.mācību gadā

 

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja -Liene Drule

 

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

 1.klase Rita Bārtuliņa

 2.klase Kristīne Liepiņa

 3.klase Liene Brence

 4.klase Nadežda Dārzniece

 5.klase Baiba Viļuma

 6.klase Maruta Ragauša

 7.klase Liene Drule

 8.klase Edgars Zapāns

 9.klase Gatis Lucjanovs

 

Izglītības iestādes pedagogi:

1.-4.klašu posms Lilita Brence

5.-9.klašu posms Ērika Bozoviča

 

 Izglītības iestādes direktore:

Ināra Ūsīte

 

 Skolēnu domes priekšsēdētāja:

 Elīna Poča

 

 Rēzeknes novada pašvaldības deleģētais pārstāvis:

domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

 

Skolas padomes reglaments

   
© ALLROUNDER