2021./2022.mācību gads

1. Mācību gads sākas 2021.gada 1.septembrī.

2. 1.-8.klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022.gada 31.maijā.

3. 9.klases izglītojamiem mācības beidzas 2022.gada 13.maijā, bet mācību gads beidzas 14.jūnijā.

4. Mācību gadu veido divi semestri:

    4.1.  pirmais semestris ilgst no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 21.decembrim;

    4.2.  otrais semestris ilgst:

  •   1.-8.klases izglītojamiem - no 2022.gada 5.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam;
  •   9.klases izglītojamiem - no 2022.gada 5.janvāra līdz 2022.gada 14.jūnijam.

5. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas - no 2021.gada 18.oktobra līdz 22.oktobrim;
  • ziemas brīvdienas - no 2021.gada 22.decembra līdz 2022.gada 4.janvārim;
  • pavasara brīvdienas 1.-9.klases izglītojamiem - no 2022.gada 14.martam līdz 18.martam;
  • vasaras brīvdienas 1.-8.klases izglītojamiem - no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam;
  • 1.klasei papildus brīvdienas - 2022.gada 7.- 11.februāris   

            

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2021./2022.mācību gadā

3.klasei:

- diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā- rakstu daļa 2022.gada 17.februārī; mutvārdu daļa no 2022.gada 5.janvāra līdz 16.februārim;

- diagnosticējošais darbs matemātikā- 2022.gada 23.februārī.

 

6.klasei:

- diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā- rakstu daļa 2022.gada 16.februārī; mutvārdu daļa no 2022.gada 5.janvāra līdz 15.februārim;

- diagnosticējošais darbs matemātikā- 2022.gada 24.februārī;

- diagnosticējošais darbs dabaszinībās- 2022.gada 3.martā.

 

9.klasei:

- eksāmens latviešu valodā- rakstu daļa 2022.gada 24.maijā; mutvārdu daļa no 2022.gada 24.maijā;

- eksāmens matemātikā- rakstu daļa 2022.gada 27.maijā;

- eksāmens svešvalodā- rakstu daļa 2022.gada 1.jūnijā; mutvārdu daļa no 2022.gada 1.jūnijā;

- eksāmens Latvijas vēsturē- rakstu daļa 2022.gada 7.jūnijā.

 

   
© ALLROUNDER