2022./2023.mācību gads

1. Mācību gads sākas 2022.gada 1.septembrī.

2. 1.-8.klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2023.gada 31.maijā.

3. 9.klases izglītojamiem mācību gads ilgs līdz 2023.gada 14.jūnijam.

4. Mācību gadu veido divi semestri:

    4.1.  pirmais semestris ilgst no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 23.decembrim;

    4.2.  otrais semestris ilgst:

  •   1.-8.klases izglītojamiem - no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 31.maijam;
  •   9.klases izglītojamiem - no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 14.jūnijam.

5. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas - no 2022.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim;
  • ziemas brīvdienas - no 2022.gada 26.decembra līdz 2023.gada 6.janvārim;
  • pavasara brīvdienas 1.-9.klases izglītojamiem - no 2023.gada 13.martam līdz 17.martam;
  • vasaras brīvdienas 1.-8.klases izglītojamiem - no 2023.gada 1.jūnija līdz 31.augustam;
  • 1.klasei papildus brīvdienas - 2023.gada 6.- 10.februāris   

            

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2022./2023.mācību gadā

 Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību:

- angļu valoda 24.-26.maijs;

- latviešu valoda- 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs;

- matemātika- 6.jūnijs.

 

 

Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē: 

 3.klase

- latviešu valoda 20.-24. februāris;

- matemātika 6.-10.marts. 

 

6.klase

- dabaszinības 20.-24.februāris;

- latviešu valoda 27.februāris-3.marts;

- matemātika 6.-10.marts. 

 

9.klase

-starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis.

 

   
© ALLROUNDER