2022./2023.mācību gads

1. Mācību gads sākas 2022.gada 1.septembrī.

2. 1.-8.klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2023.gada 31.maijā.

3. 9.klases izglītojamiem mācību gads ilgs līdz 2023.gada 14.jūnijam.

4. Mācību gadu veido divi semestri:

    4.1.  pirmais semestris ilgst no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 23.decembrim;

    4.2.  otrais semestris ilgst:

  •   1.-8.klases izglītojamiem - no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 31.maijam;
  •   9.klases izglītojamiem - no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 14.jūnijam.

5. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas - no 2022.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim;
  • ziemas brīvdienas - no 2022.gada 26.decembra līdz 2023.gada 6.janvārim;
  • pavasara brīvdienas 1.-9.klases izglītojamiem - no 2023.gada 13.martam līdz 17.martam;
  • vasaras brīvdienas 1.-8.klases izglītojamiem - no 2023.gada 1.jūnija līdz 31.augustam;
  • 1.klasei papildus brīvdienas - 2023.gada 6.- 10.februāris   

            

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2022./2023.mācību gadā

 

9.klasei:

- eksāmens latviešu valodā (centralizēti)- rakstu daļa 2023.gada 16.maijā; mutvārdu daļa 2023.gada 16.maijā;

- eksāmens matemātikā (centralizēti)- rakstu daļa 2023.gada 24.maijā;

- eksāmens svešvalodā- rakstu daļa 2023.gada 1.jūnijā; mutvārdu daļa no 2023.gada 1.jūnijā;

-starpdisciplinārs valts pārbaudes darbs (rakstiski) 2023.gada 6.jūnijā.

 

   
© ALLROUNDER