2023./2024.mācību gads

1. Mācību gads sākas 2023.gada 1.septembrī.

2. 1.-8.klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024.gada 31.maijā.

3. 9.klases izglītojamiem mācību gads ilgs līdz 2024.gada 14.jūnijam.

4. Mācību gadu veido divi semestri:

    4.1.  pirmais semestris ilgst no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 22.decembrim;

    4.2.  otrais semestris ilgst:

  •   1.-8.klases izglītojamiem - no 2024.gada 8.janvāra līdz 2024.gada 31.maijam;
  •   9.klases izglītojamiem - no 2024.gada 8.janvāra līdz 2024.gada 14.jūnijam.

5. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas - no 2023.gada 23.oktobra līdz 27.oktobrim;
  • ziemas brīvdienas - no 2023.gada 25.decembra līdz 2024.gada 5.janvārim;
  • pavasara brīvdienas 1.-9.klases izglītojamiem - no 2024.gada 11.martam līdz 15.martam;
  • vasaras brīvdienas 1.-8.klases izglītojamiem - no 2024.gada 1.jūnija līdz 31.augustam;
  • 1.klasei papildus brīvdienas - 2024.gada 5.- 9.februāris   

            

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2023./2024.mācību gadā 9.klasei

angļu valodā- rakstu daļa 2024.gada 22.maijā, mutvārdu daļa- 22.-24.maijā;

latviešu valodā- rakstu daļa 2024.gada 28.maijā, mutvārdu daļa- 27.-30.maijā;

matemātikā- 2024.gada 4.jūnijā

 

 

   
© ALLROUNDER