Mūsu skolas pedagogi

Vārds,

uzvārds

 Amats

     Ināra Ūsīte      

 

direktore,

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

 

Ineta

Kruste

 

direktores vietniece izglītības darbā;

dizaina un tehnoloģiju, informātikas, datorikas,

ķīmijas, bioloģijas skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Inese

Bikovska

sākumskolas skolotāja

Inta

Birķe

 

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

Ērika

Bozoviča

 

latviešu valodas un literatūras skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Lilita

Brence

 

ģeogrāfijas, dabaszinību, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotāja,

pagarinātās dienas grupas skolotāja,

speciālais pedagogs

 

Jolanta

Dundeniece

 

vizuālās mākslas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Rasma

Igaune

 

mūzikas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Ļubova

Komlajeva

 

matemātikas un fizikas skolotāja

 

 Ilze

Kuhaļska

angļu valodas skolotāja,

Erasmus+ projektu koordinatore skolā

Jekaterina

Marmiļova

 sporta skolotāja,

interešu izglītības skolotāja, 

pagarinātās dienas grupas skolotāja

Ļena

Nikolajeva

 


krievu valodas skolotāja

 

Viktorija

Semule
sākumskolas un sociālo zinību skolotāja

Ilona

Loginova

psiholoģe

Lilija

Šodnaka

skolotāja- logopēde

Silvija

Bokta

 

interešu izglītības skolotāja

 

Velta

Melne

 

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

 

Atbalsta komanda:

  • direktore - Ināra Ūsīte;
  • psiholoģe - Ilona Loginova;
  • speciālais  pedagogs - Lilita Brence;
  • skolotāja - logopēde - Lilija Šodnaka;
  • 5. klases audzinātāja Lilita Brence;
  • 8./9. klases audzinātāja Jekaterina Marmiļova.
   
© ALLROUNDER