Mūsu skolas pedagogi

Vārds,

uzvārds

 Amats

     Ināra Ūsīte      

 

direktore,

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

 

Ineta

Kruste

 

direktores vietniece izglītības darbā;

mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju,

informātikas, datorikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Viktorija

Baltuža 

 

matemātikas un sākumskolas skolotāja

 

Inta

Birķe

 

kristīgās mācības skolotāja,

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

 

Ērika

Bozoviča

 

latviešu valodas un literatūras skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

 

Lilita

Brence

 

ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja,

pagarinātās dienas grupas skolotāja,

speciālais pedagogs

 

Jolanta

Dundeniece

 

vizuālās mākslas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Rasma

Igaune

 

mūzikas skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja

 

Laima

Kolneja

 

sākumskolas un sociālo zinību skolotāja

 

 Ilze

Kuhaļska

 

angļu valodas skolotāja,

Erasmus+ projektu koordinatore skolā

 

Ieva

Lāce

 

sākumskolas un sociālo zinību skolotāja;

pagarinātās dienas grupas skolotāja,

 

Jekaterina

Marmiļova

 

sporta skolotāja,

interešu izglītības skolotāja, 

pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Ļena

Nikolajeva 

 

krievu valodas skolotāja

 

 

Liāna

Teirumnieka

 

matemātikas un sākumskolas skolotāja

Ināra

Ūzula

 

fizikas skolotāja

 

Jānis

Zapāns

 

mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas,inženierzinību skolotājs,

interešu izglītības skolotājs

 

Ilona

Loginova

 

psiholoģe

 

Lilija

Šodnaka

 

skolotāja- logopēde

 

Silvija

Bokta

 

interešu izglītības skolotāja

 

Velta

Melne

 

pirmsskolas izglītības skolotāja

 

 

Atbalsta komanda:

  • direktore - Ināra Ūsīte;
  • psiholoģe - Ilona Loginova;
  • speciālais  pedagogs - Lilita Brence;
  • skolotāja - logopēde - Lilija Šodnaka;
  • 3. klases audzinātāja Laima Kolneja;
  • 6. klases audzinātāja Rasma Igaune;
  • 9. klases audzinātāja Ērika Bozoviča.
   
© ALLROUNDER