2020./2021.m.g.

 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos tradicionālas muzicēšanas konkursā ”Klaberjakte”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos stāstnieku konkursā ”Anekdošu virpulis 2021”, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā ”Anekdošu virpulis 2021” Ziemeļlatgales novadā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada konkursā '''Teci, teci valodiņa" 05.12.20.

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada konkursā '''Teci, teci valodiņa"

 

 

2019./2020.m.g.

 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta ”Saule vija zelta rotu” atlases skatē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dzimtās valodas olimpiādē 4.klašu skolēniem

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos skolēnu skatuves runas  konkursā Latgalē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkursā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas konkursā 7.klašu izglītojamajiem

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētajā konkursā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  Europe Direct zīmējumu konkursā ”Eiropa manā novadā, pagastā, ģimenē”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  XXIII stāstnieku konkursā ”Teci,teci valodiņa 2019” Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Viļānu vidusskolas 1.atklātajā angļu valodas olimpiādē 5.-6.klasei

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  Ziemeļlatgales novada konkursā '''Teci, teci valodiņa"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens krosa sacensības

2018./2019.m.g.

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs vieglatlētikā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs vieglatlētikā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs vieglatlētikā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Baltic Robots Sumo 2019 un 12.Latvijas Robotikas čempionāta Rēzeknes – RTA 4.posmā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Latgales novadus keramikas pulciņu radošajā konkursā „Lieldienas“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Vedam danci 2019“ programmā „Dindaru dandaru “ Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skatē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada sarīkojumā „Vysu dīnu bitis dzynu“

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes pilsētas  Lego Robotikas  kausā 2019 -LEGO Sumo

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes pilsētas  Lego Robotikas kausā 2019 -LEGO Sumo 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos teātra sporta turnīrā “Rīgas kauss Teātra sportā 2019“

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos dziedātāju un tradicionālās muzicēšanas konkursā "Klaberjakte"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada Lego Robotu turnīrā 2019 -LEGO Sumo

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē 5.-8.kl. kolektīvu

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē 1.-4.kl. kolektīvu

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos 7.Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dabaszinību olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgale tradicionālās dejošanas konkursā "Vedam danci 2019"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos 47.Starptautiskajā  bērnu mākslas konkursā "Lidice 2019"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2019"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  konkursā ”Mini mīklu 2018”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  konkursā ”Teci, teci valodiņa 2018” Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada konkursā ”Teci, teci valodiņa”  

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens krosā 

 

2017./2018.m.g.

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada sporta tūrisma dienā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Mammadaba meistarklasē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada izglītības iestāžu teātru skatē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs vieglatlētikā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada sarīkojumā „Aiz upeitis as izaugu"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos mākslas darbu konkursa 2.kārtā Rīgā „Visa Dieva radībiņa līgojās“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Dzimtais novads bērna acīm“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos folkloras konkursu finālos Rīgā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos skatuves runas konkursā ”Vuolydzāni” 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada deju skatē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošo darbu konkursā ” Latviešu tautas teikas”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos skolu teātra turnīrā „Teātra sports 2018“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos 2. atklātajā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursos „Klaberjakte" un „Dziesmu dziedu kāda bija”  

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Latgales reģiona teātra sporta turnīrā Līvānos 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Vedam danci“

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas  konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos CSDD konkursa „Gribu būt mobils“ pusfinālā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos  Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētajā zīmējumu konkursā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 9.klases fizikas olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos mazo zinīšu konkursā sākumskolēniem  

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos CSDD konkursā „Gribu būt mobils“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Mammadaba meistarklasē 2016./2017. mācību gadā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Slēpošanas savienības Pasaules Sniega diena 2017 domrakstu konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Ziemeļlatgales novada sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku 2017“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursos Rīgā „Dziesmu dziedu kāda bija 2017” un „Vedam danci 2017“ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rīgas Kauss Teātra sportā 2017 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā ”Ziedu trauks Latvijai”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Latgales novada izglītības iestāžu Teātra sporta turnīrā Līvānos 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos skatuves runas  konkursā Latgalē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos 1.atklātajā Rēzeknes un Viļānu novadu  angļu valodas olimpiādē 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos atlases turnīrā Rīgas Kauss Teātra sportā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos dziedātāju konkursā „Dziesmu dziedu kāda bija” 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 4.klases olimpiādē

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Bērni par drošību”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes novada skatuves runas konkursā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos pāru deju un skalu lēkšanas konkursā "Vedam danci"

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos vides izglītības projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!“   

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos satiksmes drošības konkursā ”Gribu būt mobils” pusfinālā Daugavpils reģionā

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos satiksmes drošības konkursā ”Gribu būt mobils” 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos jaunrades konkursā „Es esmu vaļējas durvis“ /R.Mūks/ 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos satiksmes drošības konkursā ”Gribu būt mobils”

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā ”Mini mīklu 2016” 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos stāstnieku konkursā ”Teci, teci valodiņa 2016” Rīgā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos konkursā ”Šodien laukos 2016” 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos stāstnieku konkursā ”Teci, teci valodiņa” Ziemeļlatgales novadā 

Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens krosa sacensības 

Lepojamies par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu

   
© ALLROUNDER