2023./2024.m.g.

Skolēnu skatuves runas konkurss 2.kārta Latgalē    

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss 

”Pulkā eimu, pulkā teku 2024” Ziemeļlatgales regionālajā sarīkojumā/ skatē ”Skaņu balseņu palaidu”.

Tradicionālās muzicēšanas konkursā ”Klaberjakte” un tradicionālo danču konkursā ”Vedam danci”

Rēzeknes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā ”Saules ritmi”

Rēzeknes novada matemātikas olimpiāde 8.klašu skolēniem

Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

Sēlijas un Latgales reģionu Draudzības teātra turnīrā

Folkloras kopu rotaļdanču, rotaļu un spēļu konkursā "Vedam danci"

Bērnu un jauniešu žūrijas lasītāji 2023.gada Gaigalavas pamatskolā

Rēzeknes novada skolu 1.-3.klašu erudīcijas konkursā”Mini mīklu 2024”.

Rēzeknes novada skolu turnīrā meitenēm ”Tautas bumba”          

LU A.Liepas neklātienes matemātikas skolas atklātajā matemātikas olimpiādē.

Latvijas XXVII stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2023"

Ziemeļlatgales skatuves runas konkurss "Teci, teci valodiņa"

Rēzeknes novada angļu valodas olimpiāde

Rēzeknes novada un pilsētas skolu sacensības rudens krosa stafetēs

2022./2023.m.g.

VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls ” Toņi un pustoņi” -”Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” Rīgā

Mākslas konkurss ”Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārta

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa II kārta

Vides izglītības programmas ”Izzini mežu!” 2022./23.m.g. Mammadaba meistarklases

Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru radošais koncerts – skate

Skatuves runas konkurss’’Vuolydzāni-23”

”Pulkā eimu, pulkā teku 2023” Ziemeļlatgales novada reģionālais sarīkojums’’Kai zīdi pļaveņā, taidi munā cimdeņā”

Tradicionālās muzicēšanas konkurss ”Klaberjakte” un dziedātāju konkurss ”Dziesmu dziedu, kāda bija”

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa I kārta

Rēzeknes novada 5.atklātā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem

Valsts stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2023"

Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2023"

Bērnu un jauniešu mākslas darbu  konkurss ”Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte" un dziedātāju konkurss ”Dziesmu dziedu, kāda bija”

Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

Rēzeknes novada matemātikas olimpiāde 7.klašu skolēniem

Rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkurss "Vedam danci 2023"

Rēzeknes novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā

Rēzeknes novada Mazo zinīšu konkurss sākumskolēniem ”Mini mīklu 2022”

Rēzeknes novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā

Latvijas XXVII stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2022"

Ziemeļlatgales novada konkurss "Teci, teci valodiņa 2022"

Tautas skrējiens "Ieelpo Rēzekni 2022"

Rēzeknes novada skolu konkurss "Mana Latvija 2022"

 

2021./2022.m.g.

 

Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas video konkuss

A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Atklātā Matemātikas olimpiāde

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

”Pulkā eimu, pulkā teku 2022” Ziemeļlatgales novada sarīkojums ”Vysi kūki salopuoja”

Gribu būt mobils 2022

LKVLPA krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkurss

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas video konkurss

Valsts stāstnieku konkurss "Anekdošu virpulis 2022"

Rēzeknes novada matemātikas olimpiāde 6.klašu skolēniem

E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru konkurss ”Pa-smejies!”

Ziemeļlatgales novada konkurss "Anekdošu virpulis"

Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

Rēzeknes novada skolu sporta spēles ”Tautas bumba”

Loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr(a)s 21

XXV stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2021"

Mazo gudrinieku viktorīna ”Mini mīklu 2021”

Ziemeļlatgales novada konkurss '''Teci, teci valodiņa" 26.11.21. 

 

 

2020./2021.m.g.

 

Tradicionālas muzicēšanas konkurss ”Klaberjakte” 

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss 

Stāstnieku konkurss ”Anekdošu virpulis 2021”, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgā

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde

Ziemeļlatgales novada konkurss ”Anekdošu virpulis 2021”

Ziemeļlatgales novada konkurss '''Teci, teci valodiņa" 05.12.20.

Ziemeļlatgales novada konkurss '''Teci, teci valodiņa"

 

 

2019./2020.m.g.

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta ”Saule vija zelta rotu” atlases skate 

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dzimtās valodas olimpiādē 4.klašu skolēniem 

Latgales reģiona skolēnu skatuves runas  konkurss

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde  

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātā angļu valodas konkursā 7.klašu izglītojamajiem

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētais konkurss "Atstarotāju laboratorija- būšu redzams"

Europe Direct zīmējumu konkursā ”Eiropa manā novadā, pagastā, ģimenē”

XXIII stāstnieku konkurss ”Teci,teci valodiņa 2019” Rīgā

Viļānu vidusskolas 1.atklātā angļu valodas olimpiāde 5.-6.klasei

Ziemeļlatgales novada konkurss '''Teci, teci valodiņa"

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens krosa sacensības

 

 

2018./2019.m.g.

 

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles vieglatlētikā 

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles vieglatlētikā 

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles vieglatlētikā

A Baltic Robots Sumo 2019 un 12.Latvijas Robotikas čempionāta Rēzeknes – RTA 4.posms

Latgales novadus keramikas pulciņu radošais konkurss „Lieldienas“ 

Dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” Rīgā 

Konkursā „Vedam danci 2019“ programmā „Dindaru dandaru “ Rīgā 

Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skate

Ziemeļlatgales novada sarīkojums „Vysu dīnu bitis dzynu“

Rēzeknes pilsētas  Lego Robotikas  kauss 2019 -LEGO Sumo

Rēzeknes pilsētas  Lego Robotikas kauss 2019 -LEGO Sumo 

Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

Teātra sporta turnīrs “Rīgas kauss Teātra sportā 2019“

Dziedātāju un tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte"

Rēzeknes novada Lego Robotu turnīrs 2019 -LEGO Sumo

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 5.-8.kl.

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 1.-4.kl.

7.Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dabaszinību olimpiāde

Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas konkurss "Vedam danci 2019"

47.Starptautiskajā  bērnu mākslas konkurss "Lidice 2019"

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2019" 

Konkurss ”Mini mīklu 2018”

Konkurss ”Teci, teci valodiņa 2018” Rīgā  

Ziemeļlatgales novada konkurss ”Teci, teci valodiņa”  

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens kross

 

 

2017./2018.m.g.

 

Rēzeknes novada sporta tūrisma diena

Mammadaba meistarklase

Rēzeknes novada izglītības iestāžu teātru skate

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles vieglatlētikā

Ziemeļlatgales novada sarīkojums „Aiz upeitis as izaugu"

VISC vides objektu un mākslas darbu konkurss 2.kārta Rīgā „Visa Dieva radībiņa līgojās“ 

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Dzimtais novads bērna acīm“ 

Folkloras konkursu fināli Rīgā

Skatuves runas konkurss ”Vuolydzāni” 

Rēzeknes novada deju skate

Vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošo darbu konkurss ” Latviešu tautas teikas”

Skolu teātra turnīrs „Teātra sports 2018“ 

2. atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

Muzicēšanas konkurss „Klaberjakte" un tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu kāda bija”  

Latgales reģiona teātra sporta turnīrs Līvānos 

Tradicionālās dejošanas konkurss „Vedam danci“

Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas  konkurss 

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde

CSDD konkurss „Gribu būt mobils“, pusfināls

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētais zīmējumu konkurss

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 9.klases fizikas olimpiāde

Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā

Rēzeknes novada Mazo zinīšu konkurss sākumskolēniem  

CSDD konkurss „Gribu būt mobils“ 

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

Mammadaba meistarklase 2016./2017. mācību gadā 

Latvijas Slēpošanas savienības Pasaules Sniega diena 2017 domrakstu konkurss

Ziemeļlatgales novada sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2017“ 

Tradicionālās dziedāšanas un dejošanas konkurss Rīgā „Dziesmu dziedu kāda bija 2017” un „Vedam danci 2017“ 

Rīgas Kauss Teātra sportā 2017 

Latgales novada bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkurss ”Ziedu trauks Latvijai”

Latgales novada izglītības iestāžu Teātra sporta turnīrs Līvānos

Latgales reģiona skatuves runas  konkurss

1.atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu  angļu valodas olimpiādē 

Atlases turnīrs Rīgas Kauss Teātra sportā

Dziedātāju konkurss „Dziesmu dziedu kāda bija” 

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 4.klases olimpiāde

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs konkurss „Bērni par drošību”

Rēzeknes novada skatuves runas konkurss

Pāru deju un skalu lēkšanas konkursā "Vedam danci"

Vides izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!“   

Satiksmes drošības konkurss Daugavpils reģiona pusfināls ”Gribu būt mobils”   

Satiksmes drošības konkurss ”Gribu būt mobils” (neklātienes kārta)

Vislatvijas jaunrades konkurss „Es esmu vaļējas durvis“ /R.Mūks/ 

Satiksmes drošības konkurss ”Gribu būt mobils” (neklātienes kārta)

Rēzeknes novada konkurss ”Mini mīklu 2016” 

Stāstnieku konkursā ”Teci, teci valodiņa 2016” Rīgā 

Konkurss ”Šodien laukos 2016” 

Ziemeļlatgales novada stāstnieku konkurss ”Teci, teci valodiņa” 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu rudens krosa sacensības

   
© ALLROUNDER