Mana Latvija+ Tava Latvija= Mūsu Latvija
 
 
Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu.
Es līdzi ceļos.
Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
/M.Zālīte/
 
rsz 1fotojet

afisa sports 2021

8i1a1

Rēzeknes novada un pilsētas skolēni apgūst tehnoloģijas starptautiskā nometnē Slovēnijā
slovenija visi Septembra beigās 27 cilvēku grupa no Rēzeknes novada un pilsētas devās uz Slovēniju, lai piedalītos starptautiskā projektā. 27. septembrī- 1. oktobrī Slovēnijā, blakus Mariboras pilsētai, Kungotas ciemā notika projekta "Network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education" nometne.
Nometnes organizatori – Slovēnijas mācību iestāde Academia družba za storitve d.o.o.  sadarbībā ar Kungotas pamatskolu, nodrošināja viesiem – Igaunijas Hademeestes vidusskolas (Häädemeeste Keskkool), Lietuvas Kupišķu P.Matuliona proģimnāzijas (Kupiskis Povilas Matulionis progymnasium), Jonavas bērnu un jauniešu vispusīgās attīstības centra (Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras), Latvijas vecāku biedrības “Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” un Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem- bērniem un pedagogiem, vairāku dienu radošās aktivitātes.

Skolēni iepazīst Vidzemi IMG 20211011 WA0007

22.septembrī Gaigalavas pamatskolas 4.-9.klašu skolēni devās ekskursijā, lai izzinātu kultūrvēsturiskās vietas un dabas takas Latvijas ziemeļrietumu daļā. Ekskursija tika organizēta, pateicoties kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma", kas ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.

Vispirms apmeklējām SIA „Rūjienas saldējums”. Ekskursiju vadīja Ieva; viņas aizrautīgais, enerģiskais stāstījums, plašās zināšanas un interesantie fakti par saldējuma vēsturi un Latvijas saldējumu pasaulē aizrāva gan lielos, gan mazos klausītājus. Un kur nu vēl iespēja izbaudīt dažādās Rūjienas saldējuma garšas! Laiks paskrēja nemanot, un mēs devāmies tālāk.

Nākamā pieturvieta – Naukšēnu Cilvēkmuzejs. Tas ir diezgan jauns muzejs, dibināts 2000.gada 19.aprīlī. Ekspozīcijas ir interesantas, to aplūkošana orientēšanās sacensību garā liek būt vērīgiem un uzmanīgiem, apmeklēt visas telpas un ieskatīties visos stendos, kā arī pamanīt visus eksponātus muzeja tuvējā apkārtnē. Sacensība bija aizraujoša, beigās visi ieguva diplomus, bet uzvarētājkomandas – arī piemiņas balvas.

Baudot zelta rudeni

2021.gada 29.septembra rītā 1. un 2.klases skolēni ieņēma vietas skolēnu autobusā, lai dotos ilgi gaidītajā ekskursijā.

Pirmā pieturvieta bija Teiču skatu tornis, kur visi, pārvarot bailes, uzkāpa un savām acīm varēja aplūkot Latvijas bagātību – skaisto dabu. Visi juta lielu lepnumu par sevi, saviem spēkiem, kāpjot 27 m augstumā. Daži nemaz neticēja, ka ir tikuši augstāk par koku galotnēm.

 Tikko emocijas bija norimušas, jau bijām sasnieguši nākamo apskates objektu – Krustpils pili. Tavu brīnumu! Mūs sagaidīja vēl viens tornis! Pa šī torņa trepēm mazās kājas jau skrēja veiklāk un atbalsts no skolotāju puses gandrīz nebija nepieciešams. Augšā mums pavērās skaists skats - Daugava. Aplūkojuši kā agrāk hercogi dzīvoja šajā pilī, visi devāmies spēlēt spēli. Vajadzēja meklēt attēlos norādītos objektus, kas lika rūpīgi izpētīt visu muzejā pieejamo ekspozīciju. Arī šis uzdevums bija Gaigalavas skolēniem izdarāms! Par tik čaklu darbu muzeja gids mums parādīja slēpni, kur katrs varēja paslēpties.

Ar to mūsu ekskursija nebeidzās! Tālāk sekoja Skrīveru gotiņas ražotne, kas bija audzēkņu favorīts. Saldumi tādos daudzumos, ka nevarēja visu apēst un bija jāņem līdzi uz mājām. Visi ar lielu aizrautību klausījās stāstījumā par konfekšu ražošanas procesu un pēc tam arī izmēģināja savus spēkus – katrs ietina 8 konfektes.

Dodoties mājup, iebraucām dendroloģiskajā parkā. Neizdevās gan aplūkot visu parku, jo tas ir ļoti liels, gandrīz 400ha, bet mazās kājiņas jau bija nogurušas. Toties visi redzējām skaistu strūklaku! Skolēniem tik ļoti patika ekskursij! Kāds arī iemeta strūklakā monētu – lai atgrieztos.

skolotāja Viktorija

Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība
 
ar 2021.gada 1.novembri

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.662. no 28.09.2021. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” , Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720.”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.”

 

 

Lasīt šeit - Kārtība Gaigalavas pamatskolā

 

pump

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Gaigalavas pamatskolas astoņi pedagogi turpināja sniegt individuālās  konsultācijas, vienpadsmit 5.-9. klašu skolēniem. Šajā semestrī individuālās konsultācijas- matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, angļu valodā, krievu valodā, dabaszinībās, konsultatīvajā  atbalstā un speciālā pedagoga nodarbības- tika sniegtas gan attālināti (e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidi), gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtā izvērtējuma var secināt, ka šīs konsultācijas skolēniem bija ļoti nepieciešamas. Konsultācijās sniegtais atbalsts skolēniem palīdzēja papildus apgūt iepriekš iekavēto un mācību stundās nesaprasto vielu, prasmju un iemaņu nostiprināšanā konkrētu tematu apguvē un uzlabot mācību rezultātus. Individuālā skolēna un skolotāja sadarbība paaugstināja skolēna motivāciju mācīties un uzlabot savus vērtējumus.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas, jo ar projekta atbalstu var sniegt palīdzību mūsu skolēniem ne tikai mācībās un mācīšanās prasmju uzlabošanā, bet arī dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadītas mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.- 4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot jau no 1. klases.

                                                      Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore  Aina Ceirule

“Purineņa” lielie anekdošu stāstnieki - ANEKDOŠU VIRPULIS 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

Katram dalībniekam jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai ar to pietiktu tālāk aprakstītajā anekdošu stāstīšanas situācijā.

LIELI  MALAČI  bija 1.klases skolnieki, kuri piekrita mācīties anekdotes un gatavoties konkursam, tikāmies  Zoom platformā - folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki  ROBERTS BRENCIS un ZEMGUS LĀCIS.

Ziemeļlatgales novada pusfinālā abi zēni izpelnījās žūrijas simpātijas un ieguva 1.pakāpes diplomus un titulus “Vislielākie stāstnieki”.

AKCIJA JAUNIEŠIEM “SKRIEN ZAĻI RĒZEKNES NOVADĀ”

3.Akcijas dalībnieki:

Akcijā  piedalījās Gaigalavas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni. Rosināja darboties klases audzinātāja Rasma Igaune. IZDARAM KOPĀ JAUKUS DARBIŅUS! Noteikti vajadzēs foto, kā savācat atkritumus, kā kustaties  un  savu  saukli!  

Organizatori: Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti, sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

   
© ALLROUNDER