Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa - 2023"Latvju zimes un latvtrad inline

Šajā konkursā piedalījās Gaigalavas pamatskolas skolēni, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās.

Stāstniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē bija jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

Prieks par katru mūsu skolas lielo stāstnieku, jo valodu veidojam mēs paši. 

Paralēli sacensībām bērniem bija iespēja izveidot svilpauniekus, keramiķa Aleksandra Visocka vadībā!

Ar bērna izrādīto interesi, vecāku un skolotājas atbalstu skolēni ieguva lieliskus rezultātus. 

Skolā viesojas Daugavpils Inovāciju centrs.  lejupielāde.png

 

14. novembrī 5. – 9. klašu skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par dabaszinību un kosmosa tēmām. Tāpat arī piedalījās izzinošās nodarbībās,kad izmēģināja izveidot “kosmisko zondi”, kurā galvenais kosmonauts bija nevārīta ola, un šajā lidojumā tai bija jāpaliek dzīvai.

Otrā nodarbībā skolēni gatavoja “daudzstāvu mājas konstrukciju” no izvēlētiem materiāliem,kurai bija jāiztur spēcīga zemestrīce. Jāteic, ka mūsu skolēni ar uzdevumiem lielākoties veiksmīgi tika galā – gan kosmonauti izdzīvoja, gan arī ēkas izturēja spēcīgo zemestrīci.

 Skolas pasākums Latvijai 105

Maza mana tēvu zeme,

Divu roku platumā. 
Mīļa mana tēvu zeme, 
Divu roku siltumā. 
Dziļa mana tēvu zeme, 
Visa mūža garumā. 
 
(K.Skujenieks)

Sveicam latvijas 105 dzimšanas dienā

 15.novembrī Gaigalavas pamatskolas vokālais ansamblis piedalījās festivālā 

"Mana dziesma Latvijai" Lendžu tautas namā.

 

 20231115 131815

Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Veselības sporta nedēļas aktivitātēs.Sporta nedela

Katrs skolas rīts skolēniem sākās ar rīta rosmi.

Visaktīvākie Latvijas Veselības sporta nedēļā bija sākumskolas skolēni.


Sporta stundas ietvaros skolēni pildīja noteiktus vingrinājumus:
Pirmdien-lēcieni ar aukliņu.
Otrdien-skriešana.
Trešdien-vēdera presīte.

Katrā sporta veidā tika noteikti labākie, 1.,2.,3.,vietas uzvarētāji, uzrādot lieliskus rezultātus.

APSVEICAM!

Sportojam!

     21. septembrī Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Rudens krosa stafetēs Kaunatā.

     Skolēni varēja skriet gan stafeti, gan piedalīties 2 kilometru “Veselības skrējienā” bez laika kontroles un nopelnīt medaļu par izturību.

     3.vietu 4.-5.kl.grupā Jauktā stafetē izcīnīja Laura Balode, Evelīna Vāverāne, Žanis Valters, Gatis Spīčs

     2.vietu 8.-9.kl.grupā meiteņu stafetē izcīnīja Lāsma Laizāne, Madara Zvaigzne, Elīna Poča.

     Veselībās skrējienā piedalījās un nopelnīja medaļas: Gatis Spīčs, Žanis Valters, Evelīna Vāverāne, Eduards Zapāns, Gatis Laizāns, Elīna Orlova, Raivis Laizāns, Vineta Valtere, Egita Valtere, Ilze Dārzniece, Markuss Ragaušs.

     Paldies visiem par piedalīšanos.

Sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova

IMG-20231018-WA0014.jpg           IMG-20231018-WA0012.jpg            IMG-20231018-WA0016.jpg   

Skolotāju diena

5. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība sveica novadā strādājošos pedagogus Starptautiskajā skolotāju dienā.  Šogad novada pedagogus uzņēma Viļānu vidusskolas kolektīvspedagogi.jpg un svinīgais pasākums noritēja Viļānu kultūras namā, kur netrūka smieklu, prieka asaru, kā arī laba vēlējumu no sveicēju puses.

Pasākuma  laikā tika pasniegti pieci Atzinības raksti no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

 Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma:

  • Gaigalavas pamatskolas skolotāja Ilze Kuhaļska  par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un starptautisku projektu realizēšanā.

Svinīgā koncerta laikā tika pasniegti arī Rēzeknes novada pašvaldības pateicības raksti. 

  • Gaigalavas pamatskolas Sākumskolas skolotāja Inese Bikovska par mērķtiecīgu un radošu  pedagoģisko darbību.
  • Gaigalavas pamatskolas Sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova par mērķtiecīgu un radošu  pedagoģisko darbību.

Liels prieks un gandarījums par mūsu Gaigalavas pamatskolas skolotājiem. Mēs novērtējam katra skolotāja rūpes par audzēkņiem, skolēniem, kuri veido mūsu lielo skolas saimi. 

IMG 20231018 WA0004

 

Meža ekspedīcija 2023                                                           

Gaigalavas pamatskolas 6., 7., 8. klases skolēniem 13. septembrī bija lieliska iespēja iesaistīties veselīgā un aizraujošā ekspedīcijā     " LVM Meža ekspedīcijās ".  Tā ir unikāla iespēja skolēniem apgūt dabaszinības mežā kopīgā piedzīvojumā ar klases un skolas biedriem. Tā rosina skolēnus izprast, kā skolā iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, pašiem veicot praktiskus uzdevumus, kā arī veido izpratni par meža daudzveidību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Skolotāja Jekaterina Marmiļova

FOTO SK. J. MARMIĻOVA

IMG-20230915-WA0009.jpg

123

   
© ALLROUNDER