Absolvent, izmanto iespēju!

Iepazīsti savu nākamo skolu! Sneaker shoes and arrows pointing in different directions on asphalt ground, choice concept  directions stock pictures, royalty-free photos & images

 

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītībasun karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējamspasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres.

 Prāta spēles

tabula.png

2.februāra pēcpusdienā skolā valdīja rosīga atmosfēra, jo komandas savu kapteiņu vadībā pulcējās uz prāta spēlēm. Kapteiņi tika izlozēti no 9.klases skolēnu vidus. Tie bija: Aldis, Dairis, Evelīna un Valentīns. Katrā komandā bija 5-6 skolēni, komandas sastāvs arī tika noteikts lozēšanas rezultātā.

Prāta spēļu galvenā tēma – Latvija. Tēmai bija vairākas apakšnodaļas: nacionālie simboli, vēsture, literatūra, ievērojami cilvēki, pilsētas, dažādi jautājumi. Komanda varēja izvēlēties gan tēmu, gan grūtības pakāpi (5-25 punkti). Azarts bija liels, jo kā pirmos jautājumus komandas izvēlējās atbildēt tieši grūtākos jautājumus ar vislielāko punktu skaitu. Īpaši skolēniem patika jautājumi, kur bija jāatšifrē pilsētu nosaukumi un pēc tam jāatzīmē šīs pilsētas Latvijas kartē.

Mans tētis- supervaronis

 

sup

No 2021.gada 4.oktobra līdz 18.novembrim notika bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss “Mans -tētis supervaronis”. Konkursā varēja piedalīties bērni un jaunieši no 7 līdz 16 gadu vecumam. Konkursa organizators "Latvijas vīru biedrība”.  No mūsu skolas konkursā piedalījās 1., 2. un 3.klases skolēni. Konkursā no visas Latvijas tika iesūtīti 383 darbi (esejas, zīmējumi, fotogrāfijas), kuri aizkustināja, iedvesmoja un ļāva brīžam smaidīt, brīžam būt tuvu asarām, jo katrs tētis tiešām ir supervaronis savam bērnam.

Projektā “PuMPuRS” realizētais 2020./2021.mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) norise Gaigalavas pamatskolā 

IMG 20220210 WA0006

Uzsākot jauno 2021./ 2022. mācību gadu Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā “PuMPuRS”. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kas sniedz lielu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, kā arī skolotājiem, lai mazinātu to jauniešu skaitu, kuri nespētu patstāvīgi tikt galā ar mācību vielu un nepabeigtu skolu. Šim projektam ir liela nozīme skolēnu, skolēnu vecāku un skolas ilgtspējīgai sadarbībai, jo laikus tiek sniegts atbalsts bērniem un jauniešiem, kuriem ir risks pārtraukt mācības.

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Gaigalavas pamatskolā

IMG 20211011 WA0016

 

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Apsveikumi senioriem

 

2021.gada nogalē mūsu skolēni kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Jolantu Dundenieci nolēma iepriecināt ar pašu zīmētām apsveikuma kartītēm seniorus, kas dzīvo Rēzeknes pansionātā.

"Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem."

 

Ziemassvētku apsveikums-2021

Ziemas sporta dienas

 

 13. un 14. decembris Gaigalavas pamatskolā bija ziemas prieku diena, kad skolēniem bija iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs ārā un pavadīt savu brīvo laiku aktīvi.

Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa 2021”

spo.jpg

  

Stāstījums ir latviešu literārā valodā, dialektā vai izloksnē un paša izvēlētā secībā stāsta:

  • vienu latviešu vai citas tautas pasaku,
  • vienu neparastu gadījumu no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves,
  • vienu īsu sižetisku prozas žanru, piemēram, ātrrunu, spoku stāstu, anekdoti.

Arī Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki šajā konkursā piedalījās attālināti, nosūtot žūrijai videoierakstus.

Veselības nedēļa Gaigalavas pamatskolā   

 

Vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Tautas sporta asociācija rīko pasākumu “Latvijas veselības sporta nedēļa”, kuras galvenais mērķis ir popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iesaistīt  sportiskās un fiziskās aktivitātēs vairāk kā 15% Latvijas iedzīvotāju.

Šogad  Starptautiskā veselības nedēļa norisinājās no 22. – 28. novembrim visā Latvijā.

Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni kārtējo reizi aktīvi iesaistījās šajā pasākumā.

Fotoizstāde "Mana dzimtā puse"

 

rsz 1luize lucjanova2

Novembrī tika organizēta Rēzeknes novada un Rēzeknes valstpilsētas skolēnu fotoizstāde "Mana dzimtā puse". 

   
© ALLROUNDER