happy new year

                                                     IIP “Es –uzņēmējs”

Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskola ir iesaistījusies interešu izglītības programmas „Es – uzņēmējs” realizācijā 2023./2024. mācību gadā. Skolēni, kas piedalās šajās nodarbībās savas apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas spēs izmantot savā turpmākajā izaugsmē.  Nodarbību ietvaros apmeklējām arī vietējo uzņēmēju, kur skolēni iepazina pašu uzņēmēju un viņa darbu. Iespējams, kādam arī radīsies ideja par sava uzņēmuma dibināšanu nākotnē. Šis projekts attīsta skolēnos pašapziņu, motivē viņus pašus pieņemt lēmumus un nebaidīties tos īstenot. Skolēni mācās izprast cilvēka būtību, viņa spējas, apgūt komandas darbu un būt līderim. Skolēni mācās radīt jaunas idejas, tās realizēt un mācēt izanalizēt un izvērtēt biznesa attīstības iespējas. Izglītojamie plāno savu darbu un mēģina risināt nestandarta situācijas. Ļoti būtiski, lai attīstītu savu ideju vai plānu, ir izprast otru cilvēku, to, kurš būs ieinteresēts tālākai sadarbībai. Un šī sadarbība var kļūt par nākotni kāda jauna cilvēka dzīvē. Skolēni nodarbībās ir aktīvi, radoši, prot strādāt gan individuāli, gan sadarboties komandā, lai gūtu panākumus, gan piedāvā savas idejas. Viss apgūtais var palīdzēt arī citos mācību priekšmetos skolā, kad runa iet par pareizas vēstules rakstīšanu, uzstāšanās prasmēm un etiķeti.

Var droši teikt, ka šīs nodarbības ir ļoti vērtīgas un noderīgas skolēnu attīstībā.

                                                      IIP “Es –uzņēmējs” skolotāja L. Brence

Tehnoloģiju meistarklase ES mājā

Gaigalavas pamatskolas skolēni Elīna un Markuss, 2023.gada 30.oktobrī kopā ar Rēzeknes novada Maltas un Viļānu vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas un NVO "Eņģeļi ar mums" pārstāvjiem Eiropas Savienības mājā. Rīgā apmeklētājiem nodarbībās rādīja robotu prasmi mācīt krāsas , figūras, ciparus, kustīgu modeļu būvniecību strādājot ar Bee-Bot, Ozobot, Micro:bit robotiem un  Lego Spike Essential konstruktoriem.

Šīs prasmes skolēni attīstīja, piedaloties Erasmus +projektā INTEGRA (Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496) un vadot tehnoloģiju meistarklases ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā.

Projektā darbu Gaigalavas pamatskolā koordinēja skolotājas Ilze Kuhaļska, Ineta Kruste.

Projekts novērtēts Eiropas līmenī, 2023. gadā saņemot Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu kategorijā “Pamatskolas izglītība”.

Piedzīvojumu filma "Ēriks Akmenssirds" Skolas somas ietvaros.Forum Cinemas - Ēriks Akmenssirds

Gaigalavas pamatskolas skolēni 12. decembrī viesojās Rēzeknes koncertzālē Gorā uz piedzīvojumu filmu "Ēriks Akmenssirds".

Pēc filmas noskatīšanās ar izglītojamiem skolotāji pārrunāja par fantāzijas žanra likumībām, attiecībām ar reālo pasauli un kā sākas jaunas pasakas. Katram no mums jābūt  gatavam fantazēt, risināt tālāk stāstu, par pirātiem, piedzīvojumiem un spoku mājām, kā arī par būtisko – draudzību, vientulību…

“Ēriks Akmenssirds ”- spraiga fantāzijas filma visai ģimenei par neticamiem un brīnišķīgiem piedzīvojumiem, pirmo mīlestību, un to, cik svarīgi ir draudzīgs atbalsta plecs grūtību priekšā. Priecājās pirāta Versači tēlā atpazīt Renāru Kauperu, ka arī filmas tituldziesmu “Alive Again” kuru veidojusi grupa “Prāta vētra.”

Filma apliecina, ka mazā puisīša sirds nemaz nav akmens, jo draudzība un atbalsts ir ļoti svarīgi mūsu dzīvēs.

Virtuālā Dimensija Fiit VR 3F Stereo Video 3D Virtuālās Realitātes Brilles Telefonam, Balta  |...

Piektdien 8.decembrī Gaigalavas pamatskolas 2.-6.klašu skolēni devās uz Rēzekni, uz nodarbību, kur nokļuva virtuālajā realitātē.

Reakcijas bija ļoti atšķirīgas-skolēni smējās, applaudēja, cits cēlās kājās, cits mēģināja ar rokām pieskarties priekšmetiem, citam parādījās bailes...

Emocijas bija patiesas. Esot šajā Visuma telpā skolēni pildīja dažādus uzdevumus, staigāja pa istabām, kur nokļuva arī planētu pasaulē. Paldies organizatoriem par tik fantastisku iespēju mūsu bērniem iepazīties ar citādo realitāti.

                                                                              

Skolotājas I. Bikovska un L. Brence

Stāstnieku konkursa fināls “TECI, TECI VALODIŅA” Rīgā

   Sestdien, 2.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās XXVII Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2023” fināls – pasakas, atgadījumi iz dzīves, anekdotes, teikas...

Tajā Gaigalavas pamatskolu pārstāvēja 4 folkloras kopas “Purineņš” dalībnieces. Vērtēšanas komisija Rīgā dalībniekus vērtēja 3 vecuma grupās, piešķirot I, II un III pakāpes diplomus jeb DIŽĀ, LIELĀ un MAZĀ STĀSTNIEKU titulus. 

   Lepojamies ar mūsējo rezultātiem:

Jaunākā grupa:

Laura Taukule, 2.klase – 2.pakāpe /Lielā stāstniece/;

Līva Brence, 2.klase – 2.pakāpe /Lielā stāstniece/;

Estere Mazure, 3.klase – 2.pakāpe /Lielā stāstniece/

Vecākā grupa:

Elīna Poča, 8.klase – 2.pakāpe /Lielā stāstniece/

Paldies vecākiem par sadarbību un skolas vadībai par atbalstu! Rūpējos par tautas tradicionālās kutūras mantojuma jeb folkloras tradīciju uzturēšanu un turpināšanu, tadējādi arī esam izvizīti tik kuplā skaitā pārstāvēt Gaigalavas skolu.  

Uz tikšanos nākamajos konkursos!

                                           Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma

 

Tautas deju meitarklase 4e05.jpg

Mūsu skolas deju kolektīvi 1.-4.kl. un 5.-7.kl. 30.novembrī devās aizraujošā braucienā uz Dricānu TN, kur norisinājās Rēzeknes novada tautas deju meistarklase, skolotājas Silvijas Boktas pavadībā. 

Dejotāji mācījās un nostiprināja tautas deju pamatsoļus: skrējienu, teciņus, lēcienus, galopu un polku

Rēzeknes novada deju kolektīviem bija sarūpētas draudzīgās deju stafetes, kur bērni varēja parādīt apgūtās prasmes. 

Ar lielu prieku un mīlot deju skolēni atgriezās skolā ar pozitīvām emocijām. 

 

Paldies deju kolektīvu vadītājai skolotājai Silvijai!

 

 

Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa - 2023"Latvju zimes un latvtrad inline

Šajā konkursā piedalījās Gaigalavas pamatskolas skolēni, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās.

Stāstniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē bija jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

Prieks par katru mūsu skolas lielo stāstnieku, jo valodu veidojam mēs paši. 

Paralēli sacensībām bērniem bija iespēja izveidot svilpauniekus, keramiķa Aleksandra Visocka vadībā!

Ar bērna izrādīto interesi, vecāku un skolotājas atbalstu skolēni ieguva lieliskus rezultātus. 

Skolā viesojas Daugavpils Inovāciju centrs.  lejupielāde.png

 

14. novembrī 5. – 9. klašu skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par dabaszinību un kosmosa tēmām. Tāpat arī piedalījās izzinošās nodarbībās,kad izmēģināja izveidot “kosmisko zondi”, kurā galvenais kosmonauts bija nevārīta ola, un šajā lidojumā tai bija jāpaliek dzīvai.

Otrā nodarbībā skolēni gatavoja “daudzstāvu mājas konstrukciju” no izvēlētiem materiāliem,kurai bija jāiztur spēcīga zemestrīce. Jāteic, ka mūsu skolēni ar uzdevumiem lielākoties veiksmīgi tika galā – gan kosmonauti izdzīvoja, gan arī ēkas izturēja spēcīgo zemestrīci.

© ALLROUNDER