Burtu pasaule muzejpedagoģiskajā programmā

”Pašiem sava ābece”

2019.gada 14.janvārī 1.klases skolēni apmeklēja  muzejpedagoģisko programmu “Pašiem sava ābece“  Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. Burtu pasaule, Bikibuki un alfabēts muzejā – aicināja  darboties  zinātkāros burtiņmīļus. Uzzinājām, kurš burts ir sadraudzējies ar kuru muzeja eksponātu, kā burti ir sarindojušies Bibibukos – nelielās grāmatiņās, kurās dažādos laikos sacerētus latviešu dzejoļus bērniem  ilustrējuši mūsdienu latviešu mākslinieki un kas ir Montesori alfabēts.

 

Gaigalavas pamatskolā īstenots Lego robotika projekts

Gaigalavas pamatskolā īstenots projekts Lego robotika. Projekts īstenots Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2018.gadā. Kopējais projekta finansējums 465 EUR.

„Mana dziesma Latvijai”

   Jau septīto reizi novembra mēnesis Rēzeknes novada Lendžos tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” pulcēja kopā piecpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no tālākas apkārtnes un izskanēja kā dāvana Latvijai 100-tajā dzimšanas dienā.
   Koncerta laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, par tās dabas skaistumu, par cilvēku sirsnību, spēku un izturību, par tēvzemes mīlestību, tādējādi apliecinot, ka katrs mēs esam daļiņa no Latvijas. Dziesmās tika apliecināts, ka neviens cits šo zemi nemīlēs, kā tikai mēs paši, un savas dziesmas mēs dziedāsim tikai paši, Dievam tika lūgta palīdzība pasargāt Māras zemi, savukārt saulītei paauklēt un sasildīt zemīti. Koncerta noslēgumā skolēni vienojās kopdziesmā un vēlēja Latvijai - daudz  laimes dzimšanas dienā!

 “Mini mīklu 2018”

2018.gada 12.decembrī 3.un 4.klašu skolēni Elīna Poča, Elizabete Marta Graudiņa, Agnese Zapāne, Annija Čeire un Lāsma Laizāne devās uz Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, lai piedalītos konkursā “ Mini mīklu.”

Uz spēli katrai komandai bija jāsagatavo mutisks pieteikums – iepazīstināšana ar sevi, kā arī jāiesūta divas mīklas pretinieku komandām.

 

Teci, teci valodiņa 2018

 

29. novembrī norisinājās Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 20 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām – Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas un Gaigalavas pamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Ciblas vidusskolas un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (ARPC) “Zeimuļs” (Rēzekne).

Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”

 

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056).

Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.

Sporta diena

stiprākais, ātrākais, precīzākais, veiklākais

 „ Lāčplēsis” 5.-9.klase

  Par godu Lāčplēša dienai 13. novembrī skolā notika dažādas sporta aktivitātes  5.- 9. klašu skolēniem. Sporta dienā  skolēni sacentās dažādos spēka, ātruma, veiklības un precizitātes vingrinājumos.

Spēka vingrinājumā:

 Meitenēm: 1.v.- Samanta Sakne

                      2.v.- Evita Macāne

                      3.v.- Sindija Bruģe

 Zēniem: 1.v.- Raivo Svilāns

                 2.v.- Arnis Reinis

                 3.-4.v.- Dairis Rutuļs, Dāvids Elksnis.

Sporta diena 1.- 4. klasēm stiprākais, precīzākais „Lāčplēsis”

6.novembrī Gaigalavas pamatskolā notika tradicionālā sporta diena 1.- 4.klasēm, kas veltīta Lāčplēša dienai. Sākumā skolēni izpildīja spēka un precizitātes vingrinājumus. Pēc vingrinājumu izpildīšanas skolēni sacentās dažādās veiklības stafetēs.

Gaigalavas pamatskolas skolotāja piedalās ERASMUS+ kontaktseminārā Vācijā

 

Laika posmā no 2018. gada 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Vācijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētais Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums– kontaktseminārs Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnership Freiburgā, Vācijā. Seminārā piedalījās 73 dalībnieki (vispārizglītojošo skolu skolotāji) no 22 Eiropas valstīm jeb 2-3 dalībnieki no katras valsts. Visplašāk pārstāvētā valsts bija Vācija, savukārt no Latvijas kontaktseminārā bija tikai viena dalībniece, Gaigalavas pamatskolas un Rikavas sākumskolas skolotāja Ilze Kuhaļska.

Kontaktsemināra mērķis bija pulcināt kopā vispārizglītojošo skolu direktorus un skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem un kuri vēlētos atrast sadarbības partnerus Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu izstrādei.

 

   
© ALLROUNDER