OLIMPISKĀ DIENA 2020

Piektdien, 18.septembrī, visā Latvijā 520 norises vietās norisinājās tradicionālā "Olimpiskā diena 2020", kas pulcēja vismaz 120 000 dalībnieku no visiem Latvijas reģioniem.

Vienlaicīgi visās "Olimpiskās dienas 2020" norises vietās un arī mūsu skolā rīta vingrošana sākās plkst. 10.00. Šajā mācību gadā, sakarā ar esošo situāciju Latvijā un ievērojot visus Covid- 19 piesardzības pasākumus, „Olimpiskās dienas 2020” vingrošana mūsu skolā norisinājās mācību klasēs.

Rudens- pārgājienu laiks

   Neatņemama rudens tradīcija Gaigalavas pamatskolā ir došanās pārgājienā. Pārgājiena galvenais uzdevums kārtējo reizi pārliecināties, cik daudz interesanta ir mums visapkārt, cik vēl daudz ir jāiepazīst un cik skaista tomēr ir Latvijas daba.

Pārgājienu maršruti bija dažādi:

1.-4.klase izstaigāja Teirumnīku purva dabas takas;

5. un 6.klase iepazina Varakļānus;

8.klase izpētīja, kas atrodas Maltas upes krastos;

savukārt 7.un 9.kl. devās ar velosipēdiem uz Lubāna ezeru.

 

Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

mācību procesa organizēšanas ar   2020.gada  1.septembri kārtība

Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā (Rikavā)

Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība
ar 2020.gada 1.septembri

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolā

Jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē

Vēl dažas nedēļas un visās izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads. Iepriekšējā mācību gadā pēdējie divarpus mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu. Valsts pārbaudes darbu rezultāti apliecina, ka attālinātais mācību process nav pasliktinājis mācību procesa rezultātus. Par to liels paldies jāteic gan visiem pedagogiem, gan pašiem skolēniem un viņu vecākiem, jo tikai kopīgā darbā ir sasniegts labs rezultāts.

Šobrīd visu sabiedrību uztrauc, kā sāksies jaunais mācību gads. Rēzeknes novada pašvaldība, gan izvērtējot dažādus infekcijas Covid-19 riskus, gan aptaujājot skolas, gatavojas pieņemt lēmumu mācību gadu uzsākt klātienē, tātad 1. septembrī visi dodamies uz savām izglītības iestādēm, lai piedalītos Zinību dienas pasākumā, kurš notiks vai nu iekštelpās vai ārtelpās, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

ESF projekta

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā   

 

  2019./2020. mācību gada  2.semestrī projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 13 Gaigalavas pamatskolas skolēniem.  Projekta ietvaros skolēniem individuālo  konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos - matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā u.c.- sniedza deviņi skolotāji.

    Tika organizētas konsultācijas, kurās skolēni varēja papildināt un uzlabot  zināšanas, saņemt atbalstu, kas veicināja  pozitīvākas  mācību motivācijas veidošanos, uzlaboja  saskarsmes prasmes un risināja  uzvedības problēmas. Skolēni un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi, jo Gaigalavas pamatskola  šajā projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedalās pirmo mācību gadu,  un ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.  

                                                              Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore

 Aina Ceirule

Attālinātā mācību procesa norise

 

1.No 23.03.2020. līdz 29.05.2020. mācību process Gaigalavas pamatskolā notiek attālināti.

2.Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

3.Mācības notiek pēc stundu saraksta. Informācija skolēniem par tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba un skolotāju konsultāciju laikiem ir pieejama e-klases platformā.

4.Apraksti ar katrā mācību priekšmetā veicamajiem darbiem savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš līdz plkst.16.00) ir jāievieto skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!

5.Katrā mācību priekšmetā tiek paredzēti uzdevumi, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti - lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram - tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.). Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.

6.Skolotājs e-klasē norādītās stundas laikā būs sasniedzams e-klasē, telefoniski vai tiešsaistē (whatsapp), lai konsultētu skolēnus. Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā.

7.Vērtēšanai pamatā tiek izmantotas formatīvās vērtēšanas metodes, vērtējumi (i/ ni/ nv vai Apgūts/ Daļēji apgūts/ Vēl jāmācās) un aprakstošā formā. Ja tiek izmantota summatīvā vērtēšanas metode – jābūt norādītiem kritērijiem.

 

Attālinātā mācību procesa norise Gaigalavas pamatskolā

Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, un līdz ar to ikvienam, proti, katram valsts pilsonim, darba devējam un darbaņēmējam, ir jāuzņemas ne tikai atbildība, ievērojot visus ierobežojumus, bet arī jāveic attiecīgi pasākumi, ierobežojot jaunā koronavīrusa izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Valdības rīkojums nosaka stingrus ierobežojošos pasākumus un precīzas norādes par iestāžu darbu pārtraukšanu un attālināto pasākumu nodrošināšanu.

Jau 13. martā Rēzeknes novadā tika pārtraukts mācību process skolās, bet pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināta dežūrgrupu darbība, ievērojot visus nepieciešamos pasākumus, kā arī ar apliecinājumu apstiprinot, ka bērns un ģimene nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, savukārt vecākiem nav nekādu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu. 13. martā bērnudārzus apmeklēja 256 audzēkņi no visiem 930 audzēkņiem un 19. martā – 83.

Skolēnu brīvdienās skolotājiem bija milzīgs darbs, strādājot pie attālināto mācību norises sākot ar 23. martu. Izmantojot visādus saziņas veidus – e-pasts, telefons, sms, whatsapp, e-klase, mykoob.lv, tiek nodrošināta saziņa ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem par mācību norisi attālināti. Izmantojot dažādas e-platformas – uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, manaklase.weebly.com, fizmix.lv, letonika.lv, google classroom, tiek nodrošināta mācību vielas apgūšana attālināti. Skolotāji ir gatavi veidot video skaidrojumus sarežģītu mācību vielu apgūšanai, ko nosūtīt skolēniem. Arī interešu izglītībā, sporta skolā, mūzikas skolā, mākslas skolā un speciālajā skolā mācību process organizējams attālināti, t.i., audzēkņiem būtu uzdodami patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam saskaņā ar viņa individuālajām interesēm un vajadzībām. Centralizētie eksāmeni, kas bija paredzēti šajā nedēļā, ir pārcelti uz maiju. Ja izdosies nodrošināt mācības attālināti pietiekamā kvalitātē un ārkārtas situācija netiks pagarināta, tad varam cerēt, ka mācību gads netiks pagarināts.

Gaigalavas pamatskolā 

 

no 23.03.2020.-29.05.2020.

 

mācību process notiek attālināti

 

 

 

Aicinām sazināties elektroniski, rakstot uz

 

e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Zvanot pa tālruni 28621625

 

Saziņa par attālināto mācību procesu e-klasē

Ko tu zini par Latviju?

2020.gada 7.februārī Gaigalavas pamatskolā notika erudīcijas konkurss 5.-9.klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?”

Konkursā piedalījās četras komandas, kuru kapteiņi bija 9. un 8. klases skolēni. Dalībnieku skaits komandās tika noteikts ar izlozes palīdzību. Noteikumi paredzēja, ka komandā jābūt pārstāvim no katras klases.

 

Konkursa laikā skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Ar jautājumu palīdzību tika pārbaudītas skolēnu zināšanas gan par Latvijas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan literatūru, nacionālajiem simboliem, gan arī vēl citi jautājumi par Latviju.

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē, kurā netrūka arī konkurences elementa. Jo komandām bija jāizvēlas, cik grūtu (tātad arī- punktu ziņā vērtīgu) jautājumu, viņi vēlas atbildēt, tādejādi mēģinot atrauties no konkurentu komandām.

Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Raivo & Co komanda, iegūstot 122,5 punktus.

2.vietu ieņēma- Samanta & Co; 3.vietu- Kristaps & Co, 4.vietu- Dainis& Co.

Visas komandas saņēma nelielas dāvanas- saldumus un kancelejas piederumus- kuras bija sarūpējusi erudīcijas pasākuma vadītāja skolotāja Ērika.

   
© ALLROUNDER