Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru radošais konkurss - skate.

Gaigalavas pamatskolas teātris ieguva godalgoto augstāko pakāpi

B.Jukņevičas luga "Zvaigznīte".

Paldies talantīgajiem dalībniekiem un skolotājai Ērikai Bozovičai par ieguldīto darbu!

WhatsApp attēls 2024 05 03 plkst. 11.00.35 6b7bfcf4

 

Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros iepazinām Balvu novadu.WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.44 5295814b

Gaigalavas pamatskolas 1.2. klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Balvu novada muzeju, kur iepazinās ar to vēsturi, nostāstiem un piedalījās aktivitātēs.

“Iepazīsti Balvus” - nodarbības mērķis ir interaktīvā un saistošā veidā izzināt Balvu vēsturi, pilsētas nozīmīgākos kultūrvēstures objektus un valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus. Nodarbība notiek pilsētvidē, muzejs ir sākuma un beigu vieta. Skolēni iepazina senos mūzikas instrumentus, lietas un digitāli izspēlēja dažādas spēles. Iepazinās ar maizes tapšanas procesu, siera taisīšanu.

“Pa lāča pēdām” - programmā bērni pēc norādēm dodas meklēt pazudušo Lāci. To meklējot, bērni iepazīst Lāča iemīļotākās vietas - Balvu Lāča dārzu ar dažādām rotaļām un lielo Balvu dižozolu, kur lācim ļoti patīk uzkavēties. Bērni aplūkojot koku lapas, nosauca kam tās pieder. Klausījās teiku, kā izveidojušās robainās ozola lapas.

Bērni mērīja lāča pēdas, meklēja aizmigušo lāci un devās rotaļās. 

Konkursu fināli Rīgā - dzied, spēlē, danco

1) Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE  2024”

2) Tradicionālās dejas konkurss “VEDAM DANCI  2024”

Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa “Purineņš” – 20.aprīlī Rīgā dancoja, spēlēja, dziedāja                                                                                                       

               1.pakāpe, VISC diploms – Elīnai Počai, Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” muzikantei (vad. R.Igaune) konkursā “Klaberjakte”

                1.pakāpe, VISC diploms – Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” zelta dejotājiem (vad. R.Igaune) tradicionālās dejas programmā “Labi skaņ! - plaukstys, kuojis, bolss...” konkursā  “Vedam danci 2024”

2.klase – Līva Brence, Laura Taukule, Karīna Dārzniece, Adrians Špundzāns

3.klase – Estere Mazure, Aivis  Babris

4.klase – Ieva  Spīča, Sandija Pīgozne, Roberts Brencis

5.klase – Evelīna Vāverāne  

7.klase – Markuss Ragaušs

8.klase – Elīna Poča

 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un visiem palīgiem, lai mēs aizbrauktu uz Rīgu!

Paldies folkloras kopas “Purineņš” vadītāja  Rasma  Igaune!

22. aprīlī pirmo reizi Rēzeknes novadā notika angļu valodas runas konkurss 4. klases skolēniem.

Konkurss notika Rēzeknes novada pašvaldības telpās 10 dalībnieki no 7 Rēzeknes novada izglītības iestādēm uzstājās auditorijas priekšā un stāstīja par tēmu “ Es un mana pasaule”.

Dalībnieku runu vērtēja neatkarīga žūrija –Rēzeknes sākumskolas skolotāja D. Šubrovska un divas Fulbraita stipendiātes-praktikantes no ASV, kuras jau no šī mācību gada sākuma viesojas Latvijā, un brīvprātīgi palīdz novada skolotājiem ar stundu organizēšanu.

Konkursā piedalījās Gaigalavas pamatskolas 4.klases skolēni un ieguva godalgotas vietas.

Sandija Pīgozne - 2. vieta

Gatis Spīčš - 3. vieta

Paldies angļu valodas skolotājai Ilzei Kuhaļskai par ieguldīto darbu!

WhatsApp attēls 2024 04 22 plkst. 15.09.24 632eccbe

2024.gada 19.aprīlī norisinājās Rēzeknes novada skolu jaunatnes tautas dejuWhatsApp attēls 2024 04 18 plkst. 19.01.06 4dd13f4d

kolektīvu skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lielkoncertam

”Es atvēru Laimas dārzu”.

Liels prieks un gandarījums par Gaigalavas pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvu ar iegūto

II pakāpi.

Apsveicam dejotājus: Madaru Apšenieci, Eniju Dārznieci, Gustavu Ducsalieti, Gundaru Stivriņu, Alisi Valteri, Anniju Viļumu, Letīciju Kolneju, Ilvarau Gļaudu, Karīnu Dārznieci, Adriānu Špundzānu, Līvu Brenci, Lauru Taukuli, Aivi Babri, Žani Valteru, Sandiju Pīgozni, Esteri Mazuri.

Paldies interešu izglītības skolotājai Silvijai Boktai par ieguldīto darbu sagatavojot Rēzeknes novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skatei!  

Skatuves runas konkursa II kārta 17.aprīlī ARCP "Zeimuļs".

Apsveicam 3.klases skolnieci ar iegūto godalgoto 1. pakāpi.

Paldies skolotājai Ērikai Bozovičai par ieguldīto darbu. 

WhatsApp attēls 2024 04 19 plkst. 23.28.54 5b70fd06

Ziemeļlatgales novada

bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums / skate “Skaņu balseņu palaidu”

       2024.gada 11. aprīlī, Andrupenē,

Andrupenes Tautas namā un Brīvdabas muzejā “Lauku sēta” norisinājās Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums– skate “ Skaņu balseņu palaidu”, kurā piedalīsies apmēram 200 dalībnieki no dažādiem Latgales novadiem, pilsētām, pagastiem un skolām – Rēzeknes novads, Krāslavas un Ludzas novadi, Rēzeknes pilsēta.

Dalībniekiem bija iespēja ne tikai padalīties savās tautas tradīciju prasmēs, bet varēja arī piedalīties Brīvdabas muzeja “Lauku sēta” piedāvātajās meistardarbnīcās, aizraujošās izziņas aktivitātēs, kā arī apmeklēt Andrupenes pamatskolu.

Sarīkojuma mērķis bija lokālās dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas tradīciju apgūšana un pārmantošana saistībā ar tēmu “Skaņa. Skaņu ainava. Mūzikas instrumenti.”

Apsveicam Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas "Puriņeņš" dalībniekus ar veiksmīgu piedalīšanos un iegūto godalgoto 1. pakāpi! 

Bērni un jaunieši dzied, spēlē, danco un stāsta anekdotes

Ziemeļlatgales novada bērni un jaunieši bija sabraukuši ar saviem skolotājiem uz konkursu pusfināliem, kas notika Rēzeknes ARPC “Zeimulī” 22.februārī un Dricānu kultūras namā 26.martā.

1) Tradicionālās dziedāšanas konkurss “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2024”

2) Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE 2024”

3) Tradicionālās dancošanas konkurss “VEDAM DANCI 2024”

4) Konkurss “ANEKDOŠU VIRPULIS 2024”

Arī Gaigalavas pamatskolas “Purineņš” – dancoja, spēlēja, dziedāja                                                                                                      

1.pakāpe – folkloras kopai “Purineņš” par programmu “Labi skaņ! Plaukstys, kuojis, bolss...” konkursā “Vedam danci” un ceļazīme uz konkursa finālu Rīgā

2.klase – Līva Brence, Laura Taukule, Karīna Dārzniece, Adrians Špundzāns

3.klase – Estere Mazure, Aivis Babris

4.klase – Ieva Spīča, Sandija Pīgozne, Roberts Brencis

5.klase – Evelīna Vāverāne  

7.klase – Markuss Ragaušs

Gaigalavas pagasta bibliotēkā izveidota izstāde ,,Pūdi, bļūdas, madaunīki, mozim bārnim sviļpaunīki”, kurā redzami vairāk nekā 50 Gaigalavas pamatskolas keramikas pulciņa dalībnieku darbi.WhatsApp attēls 2024 04 12 plkst. 08.42.38 bc5162a9

Izstādes darbos mazie mākslinieki ar savu rokrakstu, skatījumu un mīļumu atklāj savas emocijas, noskaņas un talantus. Mākslas darbu formās un krāsās daudzveidīgā kompozīcija veido vienotu ainavu, kur katram priekšmetam ir sava nozīme un vieta. Zīmīgi, ka tradicionālā un laikmetīgā satikšanās iezīmē krustpunktu un kvalitāti, no kuras izaug pārsteidzoši, radoši, eleganta dizaina darbi.

Izstāde vērojama no 09.04. līdz 30.04. bibliotēkas darba laikā.

436493521 727424802894859 3289153752997427318 n

 

Latgales podnieku dienas, kas šogad norisināsies jau 43. reizi, ar savām aktivitātēm aizsāk māla meistaru aktīvo darba sezonu – intensīvāku darbu ar mālu, izstāžu un meistarklašu organizēšanu, ciemiņu uzņemšanu.

Latgales podnieku dienu vadmotīvs ir puorinīks, kas caur satikšanos, domu un ideju apmaiņu sasaista meistarus un viņu talanta cienītājus, aicina redzēt, sajust un svinēt Latgales mālu, kas ir arī Latvijas Kultūras kanona sastāvdaļa.

Gaigalavas pagasta bibliotēkā ir iespēja apskatīt Gaigalavas pamatskolas ķeramikas pulciņa izstādi "PŪDI, BĻŪDAS, MADINĪKI, MOZIM BĀRNIM SVIĻPAUNĪKI".

Aicinām visus aplūkot mūsu skolēnu radošos darbus!

   
© ALLROUNDER