„Vysi muni gosti beja, kas munāi ustobā!” 

   tā šogad sākās „VEDAM  DANCI”- Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu danču konkursa pusfināls.

   Bērnu un jauniešu danču konkursa „VEDAM  DANCI” mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana. Ziemeļlatgales novada danču konkurss arī šogad notika Rēzeknes novada Sprūževā, kur sabrauca aptuveni  85 dancotāji ar saviem skolotājiem un vecākiem. 2017.gada 2.martā viss kultūras namā čumēja un mudžēja, jo visi gatavojās konkursiem, kaut arī vairāki dancotāji netika uz šo sarīkojumu, jo bija saslimuši. Lai veseļojas! Pasākumu šogad biju ieplānojusi  ar Ziemeļlatgales novada dziesmu apguvi un atkārtošanu, lai skanīgāk būtu lielajā sarīkojumā, kas notiks Ludzas novada Nirzā. „Vysi muni gosti beja, kas munāi ustobā!”, „Moza, moza tei muižeņa” un rotaļdziesma „Tak, taki upīte” brīnišķīgi iederējās konkursu sākumā.    

Mācāmies, mācām un pilnveidojam sevi!

    Aicināju vecākus un bērnus piedalīties vakara jeb  diennakts nometnē ar  folkloras kopu „Purineņš”, lai veiksmīgāk un pilnvērtīgāk apgūtu programmu, kas ir ieplānota. Ar skolas vadības un vecāku atbalstu tas  notika Gaigalavas pamatskolā 17.februārī plkst. 17.00.  Mēs dziedājām, dancojām un spēlējām. Bija jāpaņem līdzi vakariņas un visu nakšņošanai, no rīta bērni devās uz mājām.

17.00 – 17.30  - iekārtošanās nakšņošanai.

“Gribu būt mobils”

Ik gadu CSDD rīko ceļu satiksmes konkursu “Gribu būt mobils”. Šī konkursa mērķis ir attīstīt skolēniem satiksmes drošības izglītības prasmes, zināšanas un vērtības, veidot sistemātiskās zināšanās bāzētu pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē. Šodienas situācija un sabiedriskās vajadzības izvirza uzdevumu skolai sagatavot skolēnus tā, lai katrs no viņiem varētu attīstīt savas individuālās spējas un veidoties kā personība, kas ir sociāli atbildīga un gatava izaicinājumiem, kas sagaida reālajā dzīvē.

Konkursam “Gribu būt mobils” ir 3 kārtas: neklātienes kārta, pusfināls un fināls. Konkursam mēs, Gaigalavas pamatskolas 7.klase, pieteicām 2 komandas: Evija Bolmane, Arnis Reinis, Edgars Barinovs un Ērika Banzere izveidoja komandu “ABCD”, par skolotāju – konsultanti izvēloties skolotāju Ainu Ceiruli. Guna Ezeraša, Mareks Virgiļovs, Natālija Gavare un Jānis Sarnovičs izveidoja komandu “Cits virziens” audzinātājas Ērikas Bozovičas vadībā.

Piedalīsimies! 25. martā notiks “Zemes stunda”

 

Pasaules Dabas Fonds jau 11. reizi rīko akciju „Zemes stunda”, kas šogad notiks 25. martā no plkst. 20:30 līdz plkst. 21:30. Tās ietvaros iedzīvotāji visā pasaulē, arī Rēzeknes novadā, tiek aicināti uz vienu stundu izslēgt apgaismes objektus. Akcijas rīkotāji šādā veidā vēlas rosināt domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.

Gaidot „Zemes stundu 2017”, Pasaules Dabas Fonds kopā ar „Tetra Pak” meklē Latvijas klimata vēstnieku – cilvēku, kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina arī citus. Varbūt viņš/viņa dzīvo tieši mūsu novadā? Vairāk informācijas šeit-http://www.pdf.lv/lv_LV/news/503/129/Konkurss-Klimata-vestnieks-2017Pieteikšanās konkursam ir līdz 6. martam.

Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik gadu norisinās 172 valstīs un teritorijās. Šī gada 25. martā Zemes stunda pasaulē un Latvijā notiks jau 11. reizi. Pagājušais gads Latvijā pulcēja rekordlielu Zemes stundas dalībnieku skaitu (66 pašvaldības; vairāk nekā 30 individuāli rīkoti pasākumi visā Latvijā), tāpat Zemes stunda tika bagātīgi atspoguļota nacionālajos un reģionālajos medijos (tiešraides, viesošanās studijās, reportāžas) un ar katru gadu gūst aizvien lielāku sabiedrības interesi un atbalstu.

rezeknesnovads.lv

Gaigalavas pamatskolas skolēnu dalība pasaules mitrāju dienā

Pasaules mitrāju dienu ik gadu atzīmē 2.februārī, kad visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi sabiedrības izglītošanai mitrāju teritorijās, uzsverot to nozīmi un nepieciešamību tos saglabāt. 2.februārī Gaigalavas pamatskolas 6.-8.klašu skolēni viesojās Lubāna mitrāja informācijas centrā, lai piedalītos mitrāju dienai veltītajā nodarbībā “Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”. Katru gadu mitrājiem veltītajā dienā pievērš uzmanību kādai aktualitātei, kas ietekmē mitrājus visā pasaulē.

Nodarbības ievadā dabas izglītības centra „Rāzna” dabas speciāliste Irēna Broliša iepazīstināja ar mitrājiem Latvijā un pasaulē, izprotot to nozīmi katra cilvēka ikdienas dzīvē, apdraudējumiem un tajos sastopamajām vērtībām. Skolēni uzzināja par mitrājiem kā dabas katastrofu risku mazinātājiem. Skolēni ar interesi klausījās un skatījās prezentāciju par purvu un Lubānas klānu ietekmi uz cilvēku dzīves veidu, pielāgojumiem  un vēsturisko Lubāna ezera ūdens noteces regulēšanu.

‘’BĒRNU/JAUNIEŠU/VECĀKU ŽŪRIJAS – 2016’’

eksperti Gaigalavas pamatskolā

 1. Valērija Kurilina
 2. Raivo Svilāns
 3. Rebeka Skābarde
 4. Marta Čakārne
 5. Ivars Švarcs
 6. Evija Bolmane
 7. Gatis Delveris
 8. Džūlija Aniņa
 9. Imants Spīčs
 10. Samanta Sakne
 11. Valters Graudiņš
 12.  Edgars Tārauds
 13. Guna Ezeraša
 14. Elīna Poča
 15. Monta sakne
 16. Evelīna Spīča
 17. Elizabete Graudiņa
 18. Ināra Ūsīte
 19. Solvita Mazustērniniece
 20. Anita Macāne
 21. Ērika Bozoviča
 22. Marija Vabale

Pasaules Sniega diena 2017.

No 13.- 15. janvārim, jau sesto gadu pēc kārtas, visā pasaulē un vairākās vietās Latvijā ar dažādiem interesantiem pasākumiem, tika atzīmēta Pasaules Sniega Diena 2017, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.

Arī šogad Gaigalavas pamatskola piedalījās Pasaules Sniega dienas aktivitātēs.

Neatkarīgi no sniega daudzuma un laika apstākļiem, ziemas aktivitātes uz sniega deva iespēju skolēniem lieliski pavadīt laiku, izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, lai radītu iedvesmu nodarboties ar ziemas aktivitātēm.

Sporta diena

stiprākais, ātrākais, precīzākais, veiklākais

 „ Lāčplēsis”

  11. novembrī Gaigalavas pamatskolā notika Lāčplēša dienai veltītas sporta aktivitātes  zēniem. Lai noskaidrotu stiprāko, ātrāko, precīzāko un veiklāko dalībnieku, bija jāizpilda dažādi – ātruma, veiklības, precizitātes un spēka vingrinājumi.

Titulu „Ātrākais” ieguva:

1.- 6. kl. gr. – Raivo Svilāns

7.- 9. kl. gr.- Aivars Plušs

Titulu „Veiklākais” ieguva:

1.- 6. kl. gr.- Dāvids Elksnis

7.- 9. kl. gr.- Aivars Plušs

Lendžos tiekas Ziemeļlatgales labākie stāstnieki

   2016.gada 9. novembrī  izskanēja Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 13 dalībniekus no dažādām vietām – Gaigalavas pamatskolas, Ciblas vidusskolas, Rēzeknes 1. ģimnāzijas, Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Kaunatas vidusskolas un L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.                                  

  Konkursā piedalījās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Stāstniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

   Skolēni ar aizrautību stāstīja pasakas gan par sadzīvi, par mātes meitu un pameitu, gan par dzīvniekiem. Dažādi bija arī atgadījumi „iz dzīves”- kādam tas bija notikums no skolas, citam atkal atgadījums no pirmā mēģinājuma braukt ar mašīnu. Arī stāstīto anekdošu klāsts bija daudzveidīgs: gan par policistiem, gan par dzīvniekiem, gan sabiedrisko transportu  u.c             

   
© ALLROUNDER