“Purineņa” lielie dziedātāji   "DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2021", XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

GAIGALAVAS pamatskolas folkloras kopas “PURINEŅŠ” dalībnieki arī piedalījās Ziemeļlatgales novada dziedātāju konkursā. Parasti skolēni paši piesakās, kuri vēlas. Kaut arī mācījāmies attālināti, pulciņa stundās notika mēģinājumi Zoom platformā. Prieks par skolēnu darbu un nopelnītajiem rezultātiem! Paldies arī vecākiem par atbalstu! folk dz2

ZEMGUS  LĀCIS – 1.klase,  tituls “Lielais dziedātājs” un 2.pakāpe pusfinālā.

EVELĪNA VĀVERĀNE – 2.klase,  tituls “Lielā dziedātāja” un 2.pakāpe pusfinālā.

RENARDS ZAPĀNS – 2.klase, tituls “Lielais dziedātājs” un 2.pakāpe pusfinālā.

    

SPĒLĒ Gaigalavas pamatskolas “Purineņš”folk3

 

Tradicionālās muzicēšanas video konkurss „KLABERJAKTE 2021”, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

     Mērķi un uzdevumi - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Popularizēt individuālo muzicēšanu un kapelu muzicēšanas tradīcijas, īpaši izceļot tradicionālo kapelu, individuālos stabuļu, kokļu, vijoļspēles, ermoņiku un dūdu spēles izpildītājus. Sagatavot tradicionālās instrumentālās muzicēšanas paraugus bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” sarīkojumu laureātu koncertiem Latvijas novados un XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) folkloras programmai “Rotā saule, rotā bite”.

pump

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā

 

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Gaigalavas pamatskolas astoņi pedagogi turpināja sniegt individuālās  konsultācijas, vienpadsmit 5.-9. klašu skolēniem. Šajā semestrī individuālās konsultācijas- matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ķīmijā, angļu valodā, krievu valodā, dabaszinībās, konsultatīvajā  atbalstā un speciālā pedagoga nodarbības- tika sniegtas gan attālināti (e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidi), gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

“Purineņa” lielie anekdošu stāstnieki - ANEKDOŠU VIRPULIS 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

Katram dalībniekam jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai ar to pietiktu tālāk aprakstītajā anekdošu stāstīšanas situācijā.

LIELI  MALAČI  bija 1.klases skolnieki, kuri piekrita mācīties anekdotes un gatavoties konkursam, tikāmies  Zoom platformā - folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki  ROBERTS BRENCIS un ZEMGUS LĀCIS.

Ziemeļlatgales novada pusfinālā abi zēni izpelnījās žūrijas simpātijas un ieguva 1.pakāpes diplomus un titulus “Vislielākie stāstnieki”.

Akcija jauniešiem "Skrien zaļi Rēzeknes novadā"

 

Akcijas dalībnieki:

Akcijā  piedalījās Gaigalavas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni.

Rosināja darboties klases audzinātāja Rasma Igaune.

IZDARAM KOPĀ JAUKUS DARBIŅUS!

 

Organizatori:

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti,

sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

Stāstnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”

Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA”

 

    Konkursa mērķis un uzdevumi ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Stāstīt prasmes un valodas izjūtas attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana. Tas notiek novembra beigās un decembra sākumā.

     Baltā ziema ir tik skaista! ( 5.klase un 6.klase)

 

  Ziema ir līksms un priecīgs gadalaiks. Ar vecākiem dodamies slēpot uz kādu lielāku kalnu, uz piemājas slidotavu vai ar ragaviņām jautrā pulciņā laižamies no kalniņa. Neparasta ir nebēdnīgā pikošanās. Kad uzsnieg pirmais sniegs, es pagalmā uzceļu sniegavīru. Tas nu tad stāv un gozējas, skatīdamies, kā bērni gatavojas Ziemassvētkiem. Man ļoti patīk ziema, tas ir mans mīļākais gadalaiks.

 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā        

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim projekta  “PuMPuRS” ietvaros, tika sniegts atbalsts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem  5.- 9. klasei un projektā iesaistījās 8 skolotāji. Skolēni apmeklēja konsultācijas- matemātikā, ltviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, konsultatīvajā atbalstā un pie speciālā pedagoga. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, kā arī saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

   
© ALLROUNDER