“Purineņa” lielie anekdošu stāstnieki - ANEKDOŠU VIRPULIS 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

Katram dalībniekam jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai ar to pietiktu tālāk aprakstītajā anekdošu stāstīšanas situācijā.

LIELI  MALAČI  bija 1.klases skolnieki, kuri piekrita mācīties anekdotes un gatavoties konkursam, tikāmies  Zoom platformā - folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki  ROBERTS BRENCIS un ZEMGUS LĀCIS.

Ziemeļlatgales novada pusfinālā abi zēni izpelnījās žūrijas simpātijas un ieguva 1.pakāpes diplomus un titulus “Vislielākie stāstnieki”.

Akcija jauniešiem "Skrien zaļi Rēzeknes novadā"

 

Akcijas dalībnieki:

Akcijā  piedalījās Gaigalavas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni.

Rosināja darboties klases audzinātāja Rasma Igaune.

IZDARAM KOPĀ JAUKUS DARBIŅUS!

 

Organizatori:

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti,

sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

Stāstnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”

Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA”

 

    Konkursa mērķis un uzdevumi ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Stāstīt prasmes un valodas izjūtas attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana. Tas notiek novembra beigās un decembra sākumā.

     Baltā ziema ir tik skaista! ( 5.klase un 6.klase)

 

  Ziema ir līksms un priecīgs gadalaiks. Ar vecākiem dodamies slēpot uz kādu lielāku kalnu, uz piemājas slidotavu vai ar ragaviņām jautrā pulciņā laižamies no kalniņa. Neparasta ir nebēdnīgā pikošanās. Kad uzsnieg pirmais sniegs, es pagalmā uzceļu sniegavīru. Tas nu tad stāv un gozējas, skatīdamies, kā bērni gatavojas Ziemassvētkiem. Man ļoti patīk ziema, tas ir mans mīļākais gadalaiks.

 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā        

Noslēdzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim projekta  “PuMPuRS” ietvaros, tika sniegts atbalsts 14 Gaigalavas pamatskolas skolēniem  5.- 9. klasei un projektā iesaistījās 8 skolotāji. Skolēni apmeklēja konsultācijas- matemātikā, ltviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, konsultatīvajā atbalstā un pie speciālā pedagoga. Skolēniem bija iespēja apgūt iekavēto mācību vielu, kā arī saņemt individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā. Sākoties mācību procesam attālināti, skolotāji arī turpināja sniegt individuālās konsultācijas projekta  “PuMPuRS” ietvaros, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c. veidus.

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā                 

 

   Sākoties jaunajam  2020./2021. mācību gadam Gaigalavas pamatskola turpina darboties projektā  "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

 

    Atsaucoties uz  Latvijas Skolu sporta federācijas aicinājumu piedalīties Eiropas skolu sporta dienas  projektā ar moto “Aicināt skolas kustībai”, 25. septembrī 7.- 8. klašu skolēniem tika noorganizētas – “Jautrās stafetes”. Skolēni sacentās visdažādākajās disciplīnās, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu.  Un kā jau pieņemts olimpiskajā kustībā – galvenais ir nevis uzvara, bet piedalīšanās, jo Eiropas skolu sporta dienas svarīgākais mērķis ir popularizēt sportisku dzīvesveidu un rosināt būt aktīviem un kustīgiem ikdienā.  Tāpēc šoreiz gan netika dalītas vietas un uzvaras, bet  par  veiksmīgu aktivitātes organizēšanu un piedalīšanos, ESSD izsniedza sertifikātu-  par piedalīšanos 2020.gada Eiropas Skolu sporta dienā “Aicināt skolas kustībai.” 

Sporta skolotāja Aina Ceirule

FOTOGALERIJA

Olimpiskā diena 2020

 

Piektdien, 18.septembrī, visā Latvijā 520 norises vietās norisinājās

tradicionālā "Olimpiskā diena 2020", kas pulcēja vismaz 120 000 dalībnieku

no visiem Latvijas reģioniem.

Vienlaicīgi visās "Olimpiskās dienas 2020" norises vietās un arī mūsu skolā

rīta vingrošana sākās plkst. 10.00.

Šajā mācību gadā, sakarā ar esošo situāciju Latvijā un ievērojot visus

Covid- 19 piesardzības pasākumus, „Olimpiskās dienas 2020” vingrošana

mūsu skolā norisinājās mācību klasēs.

   
© ALLROUNDER