Mammadaba mācību ekskursija uz Tērvetes dabas parku

2015./2016.mācību gads Gaigalavas pamatskolai kā Mammadaba vēstniecībai bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi. 26.maijā Gaigalavas pamatskolas 15 aktīvākie skolēni devās LVM mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Skolēni šo ekskursiju bija nopelnījuši piedaloties konkursos, skatēs, olimpiādēs un Mammadaba projekta aktivitātēs.

Tērvete – Sprīdīša laimīgā zeme, viena no tūristu iecienītākajām un draudzīgākajām vietām Latvijā: gleznaina daba, bagāta kultūrvēsture, senie pilskalni, rakstnieces Annas Brigaderes daiļrade, Tērvetes upes senleja ar skaistām izkoptām ainavām, unikāls Veco priežu parks – dižsils, kurā koku vecums tuvojas 300 gadiem – to visu skolēniem bija iespējams apskatīt.

Meža dienas 2016

AS „Latvijas Valsts meži" piedāvā skolām iespēju izzināt mežu, piedaloties Mammadaba meistarklasē, Meža olimpiādē un citās aizraujošās aktivitātēs.Arī šopavasar “Latvijas Valsts meži” organizēja dažādus Meža dienu pasākumus: izglītojošas ekskursijas, meža sakopošanas talkas, putnu būrīšu izlikšanas akcijas, koku stādīšanu u.c. 

Meža dienāsikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu. Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni 6.maijā piedalījās 88.Meža dienās. 4.-6.klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās sakopt mežu (lasīt atkritumus) Gaigalavas meža teritorijā ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. Cūkmens ir teicis: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!” Taču mūs izbrīnīja fakts, ka cilvēki tomēr nebaidās no soda un turpina izmest sadzīves atkritumus mežā, piesārņojot vidi un bojājot estētiskās vērtības.

Maxima izglītības atbalsta programma “Savai skolai” Gaigalavas pamatskolā

SIA "Maxima Latvija" no 02.11.2015. līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkoja Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI". Akcijas ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņēma uzlīmes, ko tālāk varēja novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei.

Arī Gaigalavas pamatskola aicināja skolēnus, vecākus, skolotājus iesaistīties akcijā un atbalstīt skolu. Kopā tika savāktas 2440 uzlīmes. Liels paldies par atbalstu un par dāvinātajām uzlīmēm skolēnu vecākiem, skolotājiem, skolas absolventiem, pagasta iedzīvotājiem. Īpašs prieks bija saņemt uzlīmes no bijušajiem skolas absolventiem, kuri vairs nedzīvo Gaigalavā.

Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā

  2016.gada jūnija sākums Gaigalavas pamatskolā viennozīmīgi norisinājās teātra zīmē. 2.-4.jūnijā 19 Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā.

  Aprīļa vidū nosūtījām VISC žūrijas komisijas vērtējumam K.Štrāles – Dreikas lugas „Retvītojiet @Ēzelīti!” videoversiju. Mums tika piešķirta 1.pakāpe un iegūtas tiesības piedalīties republikāniskajā teātru festivālā, kas norisinājās Liepājā, „Lielais Dzintars” koncertzālē.

  Aprīļa beigās Latgales reģionālā teātra sporta turnīra laikā tika noskaidrotas teātra sporta komandas, kas festivāla ietvaros cīnīsies par lielo ŠĀĀ. Iegūstot 1. un 2.pakāpes diplomus, republikāniskajam turnīram tika izvirzītas visas 4 Gaigalavas pamatskolas komandas: 1.-4.klašu komanda (Evelīna Spīča, Nauris Birze, Monta Sakne, Lorete Lucjanova, Alise Jaudzema), 5.-6.klašu komanda (Sintija Reble, Viktorija Reble, Evija Bolmane), divas 7.-9.klašu komandas: Gaigalavas pamatskolas Rikavas filiāles komanda (Andris Kukarels, Inese Gugāne, Diāna Pavlova, Kristīne Kukarenkova, Ingūna Grišāne) un Gaigalavas pamatskolas komanda (Imants Spīčs, Dainis Rutuļs, Vineta Bolmane). Treneres – Ilze Kuhaļska un Ērika Bozoviča.

Konkursu fināli Rīgā

Tradicionālo deju konkurss VEDAM  DANCI   2016

   Rotaļdeju konkursā bērnu folkloras kopa apgūst atbilstoši savam līmenim 4 rotaļdejas vai pāru dejas.

  Folkloras kopas „Purineņš” dancotāji mācījās „Trīspāru deju jeb Saimniekdancis”; „Jandāliņš” (Tūdaliņ, tagadiņ ); „Ak, mēs abi divi” un „ Ak tu žē”. Dancošana konkursā izdevās ļoti labi, bet vēl mazliet jāpieliek dažas nianses, lai konkursa finālā Rīgā 23.aprīlī būtu vēl labāk. „Purineņu” pārstāvēja un dancoja 5.klases Raivo Svilāns, 4.klases Nauris Birze, 3.klases Dairis Rutuļs, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema un 2.klases Lorete Lucjanova. Viņi pusfinālā ir 1.pakāpes „Vislielākie dejotāji”. Lai veicas visiem finālistiem!

  Kā mums veicās konkursa „Vedam danci” finālā Rīgā? 

Sporta diena

Gaigalavas pamatskolā

    Visā Latvijā no 23.- 29.05.2016. norisinājās Eiropas mēroga pasākums- Veselības nedēļa jeb MOVE Week, kuras mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

    Lai atbalstītu Eiropas mēroga pasākumu un iesaistītu skolēnus sportiskās un fiziskās aktivitātēs 27. maijā Gaigalavas pamatskolā notika sporta diena.

 

 

Sporta dienā skolēni veica tādas fiziskās aktivitātes, kā tāllēkšana no vietas (visi kopā mēs aizlecām 71 metru),

„Teci rikšus kumeleņi”

  Folkloras kopa ”Purineņš”, kā jau ierasts katru gadu, piedalījās Ziemeļlatgales novada  bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā – skatē „Teci rikšus kumeleņi”, kas šogad 15.aprīlī notika Ludzā.

  Dienas aktivitātes sākās ar koncertu Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca, kur ievadvārdus teica un savu svētību deva prāvests Jānis Kolns. Koncertā piedalījās „Purineņa” kapela. Pēc skanīgā  koncerta, kur visas folkloras kopas bija parādījušas savu dziedāt un muzicēt prasmi, dalībnieki devās uz Ludzas Novadpētniecības muzeju. Aktivitātes sākās Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļā, kur bija iespēja pabūt dzirnavās un Jaunsaimnieka mājā. Vislielākās aktivitātes notika Rijā, kur varēja izbaudīt visu linu pārstrādes procesu. Tālāk bija apskatāma dabas ekspozīcija, vēstures ekspozīcija un citas daudz dažādas interesantas vēsturiskas ekspozīcijas.

  Pēc izzinošās ekskursijas visi devās uz Ludzas pilsētas ģimnāziju, kur varēja nobaudīt garšīgas pusdienas un sākt posties skates otrajai daļai.

Gaigalavas pamatskolas skolēni – putnu novērotāji 

 

2015./2016.m.g. „Mammasdabas” vēstniecības skolas titulu ir izpelnījusies Gaigalavas pamatskola, tādēļ visa mācību gada laikā notiek dažādas interesantas aktivitātes, kuras ir saistītas ar mežiem, putniem, pētījumiem āra nodarbībās. Tā 4. un 5. klases skolēni  kopā ar vecākiem devās mežā pētīt dzīvnieku pēdas, bet Dabas draugu pulciņš pētīja medņu mikrolieguma teritoriju. Tika atrasti daudzi pierādījumi medņu uzturēšanās vietā, kā arī satikts pats meža ķēniņš – mednis.

 

Makulatūras un bateriju vākšanas konkursi.

2015./2016. mācību gadā Gaigalavas pamatskola jau ceturto gadu pēc kārtas iesaistās “Zaļā josta” organizētajos konkursos Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai!”.

Konkurss apvieno skolēnus, sākot no pašiem mazākajiem, kopīgā darbā, lai atbrīvotu plauktus, skapjus un bēniņus no veciem papīriem un kartoniem, gādājot par to pārstrādi vērtīgās otrreizējās izejvielās. Vācot makulatūru skolēni pievērš uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, tādējādi veidojot izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Šajā mācību gadā skolā savākti 3000 kg makulatūras. Vislabāk veicās

Rēzeknes pusmaratons 2016

9. aprīlī- Rēzeknē varēja izbaudīt sportisko gaisotni, piedaloties Rēzeknes pusmaratonā  2016, kurā piedalījās arī 23 Gaigalavas pamatskolas skolēni. Rēzeknes pusmaratons  notika jau piekto reizi, šogad sasniedzot jaunu dalībnieku rekordu 3505 dalībnieki  „Bigbank Skrien Latvija”  skriešanas seriālā. Skolēni kuri piedalījās pusmaratonā:

Balsosim par savējiem!

Labdien!

Gaigalavas pamatskolas dabas Draugu pulciņa dalībnieki daudzus gadus piedalās AS Latvijas finieris organizētajā „Zaļās klases” projektā. Šī mācību gada projekta tēma - ,,Kosmiskais piedzīvojums”, jo visā pasaulē arvien vairāk palielinās kosmosa tehnoloģiju pielietojums zinātnē, ikdienā, kā arī meža nozares attīstībā. Tāpēc vajadzēja izveidot videoklipu par cilvēku apmetnes veidošanu uz Marsa. Mājas darba izpildē iesaistījās visi Gaigalavas pamatskolas skolēni, zīmējot dzīvi uz Marsa un izmantojot zīmējumus videoklipa veidošanā.

    Cienījamie, vecāki, draugi! Lūdzam nobalsot par mūsu videoklipu. No Jūsu balsojumu skaita ir atkarīga mūsu dalība „Zaļās klases” noslēguma pasākumā Abragciemā. Nobalsot var http://www.draugiem.lv/zalaklase/ un http://www.facebook.com/Zalaklase

Lai varētu sekot informācijai Facebook vietnē, ir nepieciešams Zaļās klases lapā uzspiest ,,Like”.

Tas ir links no Youtube vietnes https://youtu.be/1NUUNy9WZWY

 

Dabas draugu pulciņa vadītāja, interešu izglītības skolotāja Vija Armuška

   
© ALLROUNDER