Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā

  Gaigalavas pamatskolā 2016.gada janvārī tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 Eur. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.

Muzikālā Prāta Banka

 

  Mērķis ir veicināt skolēnu interesi par mūzikas vēsturi un teoriju. Dalībnieki:  6. – 9. klašu skolēnu komandas -  2 – 5  dalībnieki  Tas notika 2016.gada 22.janvārī  Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē, ko  rīkoja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

Konkurss notika  vienā kārtā:

   Komandas:

  • veica rakstisko uzdevumu;
  • piedalījās teorētiskajā viktorīnā (izlozējot jautājumus);
  • piedalījās muzikālajā viktorīnā (uzdevumi ar mūzikas klausīšanos);
  • notika radošie uzdevumi.

 

Ģitāristu sesija Madonas novada  Praulienā

  „Ģitāristu sesija” notika 2015.gada  no 25. – 30.oktobrim, kur  ar Rēzeknes novada  Izglītības  pārvaldes  un skolotājas  Rasmas  atbalstu  piedalījās Gaigalavas  pamatskolas  6.klases  skolēni  Sintija Reble un Jānis Sarnovičs. Jau 19 reizi kopā sanāca iesācēji un lietpratēji, skolnieki un pieaugušie apgūt un pilnveidot elektriskās un akustiskās ģitāras, basģitāras, sitamo instrumentu un kokles spēli, kā arī vokālu! „Ģitāristu sesija” ir mūzikas  simbioze, kurā tikās iesācējs ar profesionāli, jauns ar pieredzējušu, metālists ar koklētāju.  Ikviens dalībnieks varēja piedalīties meistarklasēs un diskusijās ar atzītiem mūziķiem, baudīt koncerta priekus un  piedalīties  jamsession vakaros! Atpūtas braucienā pie G. Igauņa klausījāmies aizraujošā stāstījumā un apskatījām senos mūzikas instrumentus. Vakara saulrietu vērojām pār Lubānas ezeru, kopā dziedot un izkustoties ar Vītolu ģimeni. Konkurss „Neredzamā ģitāra” bija improvizācijas prieks ikvienam. Abi Gaigalavas skolēni ir priecīgi un apmierināti ar izdevušos pasākumu. Vai  gribētu piedalīties nākamgad ? – Abi teica: “Jā”.

Interešu izglītības skolotāja  Rasma  Igaune

STĀSTNIEKU  KONKURSS  “TECI, TECI  VALODIŅA”

  Ziemeļlatgales novada pusfināla konkursā  piedalījās  pieci  skolēni  no Gaigalavas pamatskolas, kas notika  2015.gada  24.novembrī.  Piedalījās  un jauki  stāstīja 5.klases skolnieks  Raivo Svilāns, 6.klases skolnieki - Viktorija Reble, Sintija Reble un Jānis Sarnovičs, kā arī  8.klases skolnieks Aivars  Plušs.   Bija jāstāsta  pasaka, kāds atgadījums iz dzīves un anekdote.     

Dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 2015 Lendžos

   Novembris ir īpašs mēnesis mums, mūsu valstij. Katram ir iespēja izvērtēt, ko nozīmē būt latvietim, Latvijas pilsonim. 19. novembrī Rēzeknes novada un pilsētas skolu dziedošie kolektīvi jau ceturto reizi pulcējās Lendžu KN, lai kopīgā skanējumā izdziedātu mīlestību uz Latviju, lūgtu svētību tās augšupejai.                                                

   Katra kolektīva sniegums bija īpašs, tikai viņam raksturīgs. Dziesmām cauri vijās dažādas noskaņas – patriotisms, mīlestība uz savu valsti, prieks, humors, romantika. Visus vienoja kopīgi izdziedātas latviešu, latgaliešu tautasdziesmas, dziesmas no skolēnu dziesmu svētku repertuāra, kas lika atcerēties vasaru, kopīgi piedzīvotus mirkļus Rīgā, Mežaparka estrādē. Paldies visiem kolektīviem un viņu skolotājiem! – organizatore I.Ivanova.

LIELĀ LASĪŠANA 2016

“Cilvēkam ir acis, kas vērstas uz savas dvēseles, sava es izpratni.

Lasīšana cilvēka dzīvē ir svarīgākais augšupejas, pašpilnveidošanās, pašizglītošanās veids”

Š.Amonašvili

 

Mērķis: radīt interesi par grāmatu, par saturu, notikumiem.

Uzdevums: katram skolēnam izlasīt četras grāmatas no piedāvātajām.

Laiks: 14.janvāris – 14.aprīlis.

Katrs pasākuma dalībnieks, kurš būs izlasījis četras grāmatas, saņems pārsteiguma balvu.

 

Pasaules Sniega diena 2016                

  Šā gada 17.janvārī gan visā pasaulē, gan arī vairākās vietās Latvijā ar daudz un dažādiem pasākumiem tika svinēta “Pasaules Sniega diena 2016”, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.

   Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls, kas dod bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega, radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē.

Maxima programma

“Savai Skolai”

 

Cienījamie  vecāki!

SIA "Maxima Latvija" no 2.novembra līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkos Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI".Tās ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņems uzlīmes, ko tālāk varēs novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei. Uzlīmes jānogādā  skolā un jāiemet īpašā kastē.

Klucīšu diena Dricānos 

   23. oktobrī Dricānu vidusskolā notika ar pulti vadāmo LEGO džipu demonstrācija un citas aktivitātes, Latvijas lielākajā LEGO pilsētā - Mindstorms. Šinīs aktivitātēs piedalījāmies arī mēs, Gaigalavas pamatskolas 3. klase.

Karjeras nedēļa skolā

 

  14.oktobrī 1.- 4. klašu skolēni karjeras nedēļas ietvaros „ Atver durvis uz G. Igauņa mūzikas instrumentu pasauli” apmeklēja mūzikas instrumentu darbnīcu.

„PURINEŅŠ” - XI  Latvijas  skolu  jaunatnes  Dziesmu un deju svētkos

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā, vienlaicīgi kalpojot par potenciālo dalībnieku sastāva veidotāju Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šie ir svētki, kuros ne tikai mācāmies un kopjam mūsu tradīcijas, bet piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu darbu 5 gadu garumā. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. gadā, kad 23. jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 tūkstoši jauniešu. Tolaik repertuāra pamatā bija dziesmas krievu valodā, bet dziesmu latviešu valodā bija maz. Turpmākajos gados dalībnieku skaits skolēnu dziesmu svētkos pakāpeniski pieauga, kā arī repertuārs latviešu valodā pakāpeniski pilnveidojās, un jau VI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos bērnu koris diriģenta Leonīda Vīgnera pavadībā izpildīja mūsu valsts himnu Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju”. Laiks pēc neatkarības atjaunošanas skolēnu dziesmu svētkiem saistās ar Svētku programmas un dziesmu repertuāra bagātināšanos tās visdažādākajās izpausmēs. Kopš 2003. gada svētki ir iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardabu klasē.

   
© ALLROUNDER