Spēlēju, dziedāju....pusfinālā  2023.gada 23.martā un finālā 2023.gada 15.aprīlī

 337544247 715257393713749 989147490903737872 n

Spēlēju, dziedāju Ziemeļlatgales novada pusfinālā uzstājās folkloras kopas “Purineņš” skolēni :

ELĪNA  POČA, 7.klase, spēlēja  vijoli , 

EDVARDS  TĀRAUDS, 5.klase, spēlēja  stabuli,

LĪVA  BRENCE , 1.klase, dziedāja duetā,

ROBERTS  BRENCIS , 3.klase, dziedāja duetā

Visi  Gaigalavas  skolēni ieguva konkursa pusfinālā  1.pakāpes diplomus un ceļazīmi uz konkursu fināliem Rīgā.

Tiek vērtēts priekšnesuma saturs:

 • priekšnesuma muzikalitāte un mākslinieciskais sniegums;
 • tradicionālā skaņdarba atbilstība tautas tradīcijai;
 • paša veidotā skaņdarba saskaņa ar tautas muzicēšanas tradīcijām;
 • priekšnesuma pievilcība;
 • sadarbība ar auditoriju – vai klausītāji ir ieinteresēti;
 • attieksme pret sevi – vai pašam patīk.
 • dažādu muzicēšanas paņēmienu pielietošana – dalībnieka stāja priekšnesuma laikā, instrumenta turēšana, spēles tehnika.
 • - atbilstība dziedātāja vecumam un spējām;
 • - dziedājuma dabiskums;
 • - skaidra artikulācija un dikcija,
 • - variēšana un improvizācija,
 • - dažādu balss saišu darbības reģistru lietošana

Arī finālā Rīgā skolēniem veicās labi un ļoti labi. Tradicionālās muzicēšanas konkursā "Klaberjakte" ELĪNA ieguva II pakāpi, savukārt EDVARDS- III pakāpi. Bet LĪVA un ROBERTS, dziedot duetā, izcīnīja II pakāpi un titulu Dižlielie dziedātāji.

folkloras kopas vadītāja Rasma Igaune

WhatsApp Image 2023 04 18 at 3.41.08 PM 1

WhatsApp Image 2023 04 18 at 3.41.08 PM

rsz 20230323 101756

WhatsApp attēls 2023 04 21 plkst. 08.36.10

WhatsApp attēls 2023 04 21 plkst. 08.36.10c

WhatsApp attēls 2023 04 21 plkst. 08.36.10a

rsz 20230323 111046

rsz 20230323 111221

rsz 20230323 134628

 

   
© ALLROUNDER