Skolēnu dome, 2021./ 2022. m.g.

 
Skolēnu domes priekšsēdētāja - Elīna Poča
 
 
Domē darbojas: Ragaušs Markuss (5.kl.)
 
                              Lāsma Laizāne  (7.kl.)
 
                              Evita Macāne  (8.kl.)
 
                              Jānis Taukuls  (9.kl.)
 
 
   
© ALLROUNDER