Galerijas:

2021./2022.mācību gads

 

 

2020./2021.mācību gads

Baltā ziema ir tik skaista (5.-6.klase)

Rudens pārgājiens

2019./2020.mācību gads

1.klases 100 dienas Gaigalavas pamatskolā

Ekskursija uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un Latgales vēstniecību "Gors"

2018./2019.mācību gads

Finansējums teātra mākslas aktivitātēm

Lego robotika

Talantu parāde

Mini mīklu

Teci, teci valodiņa 2018

Ansamblis uzstājas Gaigalavas KN

5.-9.klašu ekskursija

Koko un Riko, dzelzceļš, Skrīveru saldumi...

Septembris 

1.septembris Gaigalavas pamatskolā

2017./2018.mācību gads

19. Latvijas skolu Teātra  sporta turnīrs Iecavā

"Vedam danci"

Putnu dienu pasākums 1.-5.klasei

"Vara talants"

Meteņdiena

Igauņu ģimenes Ziemassvētku koncerts "GORĀ"

"Purineņš" svin Mārtiņdienu Salas pamatskolā

Sporta diena - Lāčplēsis

"Dziesma manai Latvijai"

Miķeļdienas tirdziņš un izstāde

Apmācību centrā "Pakalnieši"

Eiropas sporta nedēļa 2017.

Meža ekspedīcijas izglītojošais pārgājiens

1.septembris

2016./2017.mācību gads

Veselības nedēļa

Pēdējais zvans

Ziemeļlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Nirzā

Mātes dienai veltīts koncerts

Rēzeknes pusmaratons 2017

Ziemeļlatgales novada folkloras kopu danču konkursa pusfināls "Vedam danci"

Folkloras kopas"Purineņš" diennakts nometne Gaigalavas pamatskolā

Skolēnu dalība pasaules mitrāju dienā

Sniega diena 2017.

"Teci, teci valodiņa" 2016.gads

„Mana dziesma Latvijai” Lendžos

Sporta diena

18.novembra svētki skolā

Mammadaba dēka- orientēšanās dabā- atpūtas bāzē "Ezernieki"

Miķeļdienas tirdziņš

Olimpiskā diena

1.septembris

 

2015./2016. mācību gads

Pēdējais zvans

Mācību ekskursija uz Tērveti

Latvijas bērnu un jauniešu festivāls „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā

Meža dienas 2016

Pulciņi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Tradicionālie dziedāšanas un dejošanas konkursu fināli Rīgā

"Teci rikšus kumeleņi"

Mātes dienai veltīts koncerts

Igauņu ģimenes koncerts Latgales vēstniecībā GORS

Tradicionālās dziedāšanas konkurss "DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA" 2016

Tradicionālo deju konkurss "VEDAM  DANCI"   2016

Muzikālā Prāta banka

"Purineņš" apciemo Kaunatas "Rāznaviņu" 15 gadu jubilejā

"Mana dziesma Latvijai"

Teci, teci valodiņa 2015.gads

Pasaules Sniega diena

Ziemassvētki 

Konkurss "Mini mīklu" 

Folkloras kopas "Purineņš" 25 gadu jubileja

"Mežsaimnieka pēdās" - 7.-9.klašu skolēnu meža izziņas ekskursija ar LVM darbinieku

Mammadaba dēka- orientēšanās dabā- atpūtas bāzē "Ezernieki"

Cūkmens Gaigalavas pamatskolā

Mammadaba vēstniecības atklāšana

Veselības nedēļa

Eiropas sporta nedēļa 2015

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

2014./2015. mācību gads

2014.g. 1.septembris

2014.g. Miķeļdienas tirdziņš

2014.g. Skolotāju diena

2014.g. ekskursija uz a/s "Latvijas Finieris"

2014.g. 5.klases iesvētīšana

2014.g. Jaungads

 

2012./2013. mācību gads

2012.g.1.septembris
2012.g. Skolotāju diena un 18.novembris
2012.g. Mini mīkla
2012.g. Jaungads
2013.g. 4.aprīlis Folkloras kopu sarīkojums
2013.g. 18.-19.maijs Folkloras kopu nacionālais sarīkojums „Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni izlaipo” Alsungā
2013.g. februāris Projektu nedēļa

2013./14. mācību gads

2013.g. 29.septembris Folkloras kopu sarīkojums " Pulkā eimu pulkā teku 2013" Ventspilī  

 

   
© ALLROUNDER