23.septembrī plkst.10.00

Noslēdzot EIROPAS SPORTA nedēļu,vingrojam un sportojam visā Latvijā un arī

Gaigalavas pamatskolā!

   Mammadaba Dēka ir īpaša iespēja skolām izbaudīt orientēšanās sportu reizē ar dabas izzināšanu četros Mammadaba objektos.

2016.gada 15.septembrī Gaigalavas pamatskolas 1.-9.klašu skolēniem, tūrisma un atpūtas centrā Ezernieki, Lubānas novadā, vajadzēs ne vien veiklas kājas, bet arī gudru galvu, jo katrā kontrolpunktā būs jāatrod saudzīgas mežsaimniecības pēdas.

Izproti sava bērna bailes - jauns 12 nodarbību cikls bērniem un vecākiem negatīvas pieredzes mazināšanai

  Dzīvē ne vienmēr viss notiek kā skaistā grāmatā. Katram no mums kādreiz nākas saskarties ar grūtībām, pārdzīvojumiem, nelaimēm, kurām nereti nespējam saskatīt nedz sākumu, nedz galu. Bieži tas dzen mūs izmisumā, mēs izjūtam neciešamas sāpes un bailes, reizēm arī biedējošas dusmas. Kā arī bērni piedzīvo traumatiskus notikumus, piemēram, vardarbību, tuvinieka nāvi, nelaimes gadījumus, konfliktus, šķiršanos ģimenē un daudzus citus traumatiskus notikumus. Daži spēj būt ļoti izturīgi un pašpietiekami traumatiskās pieredzes pārstrādē, bet citi - piedzīvo spēcīgus pēctraumas simptomus (dusmas, neadekvātas emocionālas reakcijas, šoks, noliegums, garastāvokļa svārstības, kauns, vaina, bezcerība, apjukums, nespēja veidot kontaktu ar apkārtējiem, agresija, sāpes, murgi, tiki, enurēze un citi simptomi.), kas var būt ļoti nopietni un ilglaicīgi. Ikvienam dzīvē traumatiskā pieredze paaugstina risku fiziskām un psiholoģiskām problēmām, kā arī deviantai uzvedībai.

Skolēnu pārvadājumu maršrutu grafiks 

2017./2018.mācību gada 1.septembrī

 

 

 Strūžāni - Dziļāri - Gaigalava

  uz skolu no skolas
Gaigalava   14.25
Strūžanu Jaunsaimnieki 10.25  
Strūžanu Jaunsaimnieki 10.30  
Vecstrūžāni 10.35  
Vējpļavas 10.37  
Krēsle 10.38  
Pūdinava 10.42  
Dziļāri 10.45  

Žogotas – Garanči – Puisāni – Gaigalava

  uz skolu no skolas
Gaigalava   14.00
Žogotas 10.00  
Garanči 10.05  
Puisāni 10.10  
Kraukļi 10.12  
Dērvaniene 10.15  

Nagļi – Īdeņa –Gaigalava

  uz skolu no skolas
Bernāni 10.00  
Nagļi 10.05  
Īdeņa 10.15  
Gaigalava 14.00

Projekta “Zaļā klase – 2016” konkurss ”Kosmiskais piedzīvojums”

Tradicionāli katru gadu Gaigalavas pamatskola piedalās  AS Latvijas Finieris Zaļās klases projektā. Arī šogad dabas draugu pulciņa bērni ar nepacietību gaidīja šī gada tēmas  paziņošanu un pētījuma uzsākšanu. Šī gada tēma bija ļoti neparasta - ,,Kosmiskais piedzīvojums”. Tas nozīmēja, veikt pētījumu par mūsdienu kosmiskajām tehnoloģijām, to pielietošanu ikdienā un meža nozarē. Paralēli tam vajadzēja nofilmēt piecu minūšu filmu par kosmiskajām tehnoloģijām un iespējām dzīvot uz Marsa. Tēma tiešām ļoti sarežģīta un darbietilpīga. Mūsu skolas skolēniem tā deva iespēju radoši izpausties, jo piecu minūšu multfilmai paredzētos zīmējumus zīmēja visi skolas skolēni. Filmas tapšanā, filmas sižeta veidošanā piedalījās vecāko klašu skolēni. Filma tika ievietota Facebook un Draugu profilos.

"Zaļās klases” projekta fināls notika 5. un 6.jūlijā Abragciemā.  Šogad Bērnu zinātnes centrs “Z(in)oo” organizēja radošās darbnīcas, kurās skolēni un skolotāji varēja izpausties būvējot raķetes un palaižot tās lidojumā, olu  sagatavošanā katapultu lidojumam, izmēģināt staigāt ar ķekatām un daudz vēl citu pārbaudījumu. Pats interesantākais bija tas, ka arī skolotāji šogad bija iesaistīti visās aktivitātēs. Pirmās dienas vakarā Bērnu zinātnes centrs “Z(in)oo” demonstrēja dažādus eksperimentus, radot interesi par ķīmiju un zinātni, skaidroja eksperimentu būtību.

Mācību gads Gaigalavas pamatskolā - zem Mammadaba Vēstniecības karoga

2015./2016.mācību gadā Gaigalavas pamatskola Ziemeļlatgales reģionā sevi sauca par Mammadaba Vēstniecību un pie skolas visa mācību gada garumā plīvoja Mammadaba karogs.  Skola bija starp astoņām Latvijas zaļākajām skolām, kuras izvirzīja AS „Latvijas valsts meži” un Izglītības un zinātnes  ministrijas Valsts izglītības satura centrs draudzīgās vienošanās rezultātā ar kopīgu mērķi tuvināt skolas dabai. Mammadaba Vēstniecības godu skola nopelnīja  2014./2015. mācību gadā aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu būrīšus, piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.

Šis mācību gads Gaigalavas pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi.

Mammadaba mācību ekskursija uz Tērvetes dabas parku

2015./2016.mācību gads Gaigalavas pamatskolai kā Mammadaba vēstniecībai bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi. 26.maijā Gaigalavas pamatskolas 15 aktīvākie skolēni devās LVM mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Skolēni šo ekskursiju bija nopelnījuši piedaloties konkursos, skatēs, olimpiādēs un Mammadaba projekta aktivitātēs.

Tērvete – Sprīdīša laimīgā zeme, viena no tūristu iecienītākajām un draudzīgākajām vietām Latvijā: gleznaina daba, bagāta kultūrvēsture, senie pilskalni, rakstnieces Annas Brigaderes daiļrade, Tērvetes upes senleja ar skaistām izkoptām ainavām, unikāls Veco priežu parks – dižsils, kurā koku vecums tuvojas 300 gadiem – to visu skolēniem bija iespējams apskatīt.

Meža dienas 2016

AS „Latvijas Valsts meži" piedāvā skolām iespēju izzināt mežu, piedaloties Mammadaba meistarklasē, Meža olimpiādē un citās aizraujošās aktivitātēs.Arī šopavasar “Latvijas Valsts meži” organizēja dažādus Meža dienu pasākumus: izglītojošas ekskursijas, meža sakopošanas talkas, putnu būrīšu izlikšanas akcijas, koku stādīšanu u.c. 

Meža dienāsikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu. Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni 6.maijā piedalījās 88.Meža dienās. 4.-6.klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās sakopt mežu (lasīt atkritumus) Gaigalavas meža teritorijā ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. Cūkmens ir teicis: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!” Taču mūs izbrīnīja fakts, ka cilvēki tomēr nebaidās no soda un turpina izmest sadzīves atkritumus mežā, piesārņojot vidi un bojājot estētiskās vērtības.

Maxima izglītības atbalsta programma “Savai skolai” Gaigalavas pamatskolā

SIA "Maxima Latvija" no 02.11.2015. līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkoja Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI". Akcijas ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņēma uzlīmes, ko tālāk varēja novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei.

Arī Gaigalavas pamatskola aicināja skolēnus, vecākus, skolotājus iesaistīties akcijā un atbalstīt skolu. Kopā tika savāktas 2440 uzlīmes. Liels paldies par atbalstu un par dāvinātajām uzlīmēm skolēnu vecākiem, skolotājiem, skolas absolventiem, pagasta iedzīvotājiem. Īpašs prieks bija saņemt uzlīmes no bijušajiem skolas absolventiem, kuri vairs nedzīvo Gaigalavā.

Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā

  2016.gada jūnija sākums Gaigalavas pamatskolā viennozīmīgi norisinājās teātra zīmē. 2.-4.jūnijā 19 Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” Liepājā.

  Aprīļa vidū nosūtījām VISC žūrijas komisijas vērtējumam K.Štrāles – Dreikas lugas „Retvītojiet @Ēzelīti!” videoversiju. Mums tika piešķirta 1.pakāpe un iegūtas tiesības piedalīties republikāniskajā teātru festivālā, kas norisinājās Liepājā, „Lielais Dzintars” koncertzālē.

  Aprīļa beigās Latgales reģionālā teātra sporta turnīra laikā tika noskaidrotas teātra sporta komandas, kas festivāla ietvaros cīnīsies par lielo ŠĀĀ. Iegūstot 1. un 2.pakāpes diplomus, republikāniskajam turnīram tika izvirzītas visas 4 Gaigalavas pamatskolas komandas: 1.-4.klašu komanda (Evelīna Spīča, Nauris Birze, Monta Sakne, Lorete Lucjanova, Alise Jaudzema), 5.-6.klašu komanda (Sintija Reble, Viktorija Reble, Evija Bolmane), divas 7.-9.klašu komandas: Gaigalavas pamatskolas Rikavas filiāles komanda (Andris Kukarels, Inese Gugāne, Diāna Pavlova, Kristīne Kukarenkova, Ingūna Grišāne) un Gaigalavas pamatskolas komanda (Imants Spīčs, Dainis Rutuļs, Vineta Bolmane). Treneres – Ilze Kuhaļska un Ērika Bozoviča.

Konkursu fināli Rīgā

Tradicionālo deju konkurss VEDAM  DANCI   2016

   Rotaļdeju konkursā bērnu folkloras kopa apgūst atbilstoši savam līmenim 4 rotaļdejas vai pāru dejas.

  Folkloras kopas „Purineņš” dancotāji mācījās „Trīspāru deju jeb Saimniekdancis”; „Jandāliņš” (Tūdaliņ, tagadiņ ); „Ak, mēs abi divi” un „ Ak tu žē”. Dancošana konkursā izdevās ļoti labi, bet vēl mazliet jāpieliek dažas nianses, lai konkursa finālā Rīgā 23.aprīlī būtu vēl labāk. „Purineņu” pārstāvēja un dancoja 5.klases Raivo Svilāns, 4.klases Nauris Birze, 3.klases Dairis Rutuļs, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema un 2.klases Lorete Lucjanova. Viņi pusfinālā ir 1.pakāpes „Vislielākie dejotāji”. Lai veicas visiem finālistiem!

  Kā mums veicās konkursa „Vedam danci” finālā Rīgā? 

   
© ALLROUNDER