Ekskursija uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un Latgales vēstniecību “Gors”

25.novembrī skolas 1. un 2. klase devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju noskaidrot kā maizīte nonāk uz mūsu galda. Vispirms bērni noskatījās filmiņu, kurā parādīja un pastāstīja kā gan mūsu senči, gan mēs tagad sējam graudiņus, kā tie tiek nokulti un visbeidzot kā tiek iegūti milti un uzcepta maize.

Pēc filmas noskatīšanās, bija jādarbojas praktiski arī pašiem- rotaļnodarbībā sējām graudus pēc sentēvu metodēm, ar sirpjiem tos pļāvām, kūlām un ar rokas dzirnavām malām.

Projekts "PuMPuRS"    

2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Finansējums teātra mākslas aktivitātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2019.gada sākumā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā.

Gaigalavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Lego robotikas sacensībās

2018./2019.mācību gadā Gaigalavas pamatskolās skolēni aktīvi piedalījušies dažāda mēroga Lego robotikas sacensībās.

Jau 12 gadus Latvijā aktīvi notiek robotikas čempionāts - sacensības. Čempionāta mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku.

Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”

Kā ik gadu, arī šogad nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” tika ieskandināta ar tradicionālo deju konkursu “Vedam danci”.

Talantu parāde - 2019

  13.februārī Gaigalavas pamatskolā norisinājās talantu parāde. Pasākuma ietvaros kopā pulcējās 1.-9.klases skolēni un viņu skolotāji, lai kopīgi vērotu sagatavotos priekšnesumus. Pasākumā bija iespēja pārliecināties, ka mūsu skolēniem ir skanīgas balsis, ka viņi lieliski prot spēlēt mūzikas instrumentus, un ka viņi ir daudzpusīgi un talantīgi dažādās jomās. Pasākuma skatītāji dzirdēja košas dzejas rindas un stāstus, un bija liecinieki, kā tepat uz vietas, pilnīgi no nekā top neliela teātra izrāde.

   
© ALLROUNDER