„Mana dziesma Latvijai”

   Jau septīto reizi novembra mēnesis Rēzeknes novada Lendžos tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” pulcēja kopā piecpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no tālākas apkārtnes un izskanēja kā dāvana Latvijai 100-tajā dzimšanas dienā.
   Koncerta laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, par tās dabas skaistumu, par cilvēku sirsnību, spēku un izturību, par tēvzemes mīlestību, tādējādi apliecinot, ka katrs mēs esam daļiņa no Latvijas. Dziesmās tika apliecināts, ka neviens cits šo zemi nemīlēs, kā tikai mēs paši, un savas dziesmas mēs dziedāsim tikai paši, Dievam tika lūgta palīdzība pasargāt Māras zemi, savukārt saulītei paauklēt un sasildīt zemīti. Koncerta noslēgumā skolēni vienojās kopdziesmā un vēlēja Latvijai - daudz  laimes dzimšanas dienā!

 “Mini mīklu 2018”

2018.gada 12.decembrī 3.un 4.klašu skolēni Elīna Poča, Elizabete Marta Graudiņa, Agnese Zapāne, Annija Čeire un Lāsma Laizāne devās uz Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, lai piedalītos konkursā “ Mini mīklu.”

Uz spēli katrai komandai bija jāsagatavo mutisks pieteikums – iepazīstināšana ar sevi, kā arī jāiesūta divas mīklas pretinieku komandām.

 

Teci, teci valodiņa 2018

 

29. novembrī norisinājās Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 20 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām – Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas un Gaigalavas pamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Ciblas vidusskolas un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (ARPC) “Zeimuļs” (Rēzekne).

Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”

 

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056).

Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.

Sporta diena

stiprākais, ātrākais, precīzākais, veiklākais

 „ Lāčplēsis” 5.-9.klase

  Par godu Lāčplēša dienai 13. novembrī skolā notika dažādas sporta aktivitātes  5.- 9. klašu skolēniem. Sporta dienā  skolēni sacentās dažādos spēka, ātruma, veiklības un precizitātes vingrinājumos.

Spēka vingrinājumā:

 Meitenēm: 1.v.- Samanta Sakne

                      2.v.- Evita Macāne

                      3.v.- Sindija Bruģe

 Zēniem: 1.v.- Raivo Svilāns

                 2.v.- Arnis Reinis

                 3.-4.v.- Dairis Rutuļs, Dāvids Elksnis.

Sporta diena 1.- 4. klasēm stiprākais, precīzākais „Lāčplēsis”

6.novembrī Gaigalavas pamatskolā notika tradicionālā sporta diena 1.- 4.klasēm, kas veltīta Lāčplēša dienai. Sākumā skolēni izpildīja spēka un precizitātes vingrinājumus. Pēc vingrinājumu izpildīšanas skolēni sacentās dažādās veiklības stafetēs.

Gaigalavas pamatskolas skolotāja piedalās ERASMUS+ kontaktseminārā Vācijā

 

Laika posmā no 2018. gada 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Vācijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētais Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums– kontaktseminārs Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnership Freiburgā, Vācijā. Seminārā piedalījās 73 dalībnieki (vispārizglītojošo skolu skolotāji) no 22 Eiropas valstīm jeb 2-3 dalībnieki no katras valsts. Visplašāk pārstāvētā valsts bija Vācija, savukārt no Latvijas kontaktseminārā bija tikai viena dalībniece, Gaigalavas pamatskolas un Rikavas sākumskolas skolotāja Ilze Kuhaļska.

Kontaktsemināra mērķis bija pulcināt kopā vispārizglītojošo skolu direktorus un skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem un kuri vēlētos atrast sadarbības partnerus Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu izstrādei.

 

10 idejas kā sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu

18. novembrī, ar plašu programmu tiks svinēta Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadiena. Daudzveidīgs pasākumu klāsts valsts simtgades svētku programmā tiek piedāvāts Rīgā, visā Latvijā un pasaulē, kur Latvijas vārdu godinās plaša diplomātiskā programma. Gaidīt un sagaidīt nozīmīgo dienu, radot svētku noskaņu, ar kuru doties uz kādu no svinīgajiem pasākumiem, palīdzēs 10 idejas Latvijas dzimšanas dienai.

 

Latvijas simtgadei...    

12.oktobrī 5.-9.klašu skolēni devās izzinošā ceļojumā uz Rīgu ar mērķi iepazīt Latvijas nacionālo muzeju, piedalīties muzejpedagoģiskā programmā „Mana Latvija”, apmeklēt izstādi „Latvijas gadsimts”, doties ekskursijā uz Saeimu un „Laimas” šokolādes muzeju.

Daudz laimes, Latvija, 100.dzimšanas dienā! Ikviena svecīte tavā jubilejas tortē saistās ar visdažādākajiem vēstures notikumiem. Kādi tie bijuši, lūkojām Latvijas nacionālā vēstures muzeja izstādē „Latvijas gadsimts”, ko veidojuši 68 Latvijas muzeji. Izstādē apskatāmas izcilas Latvijas muzejos glabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. Izstādes vadmotīvs ir atbildes uz jautājumu kas ir Latvija? – Latvijas vārda jēga un spēks dažādu paaudžu dzīvēs.

   
© ALLROUNDER