Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Gaigalavas pamatskolā

 

skolasoma

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

2022./2023.mācību gada 2.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolā veiksmīgi īstenota programma “Latvijas skolas soma”.

1.-6.klašu skolēni apmeklēja Ludzu. Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Viduslaiki Ludzas novadā”. Nodarbība notika Viduslaiku ekspozīcijas telpā, kurā bija izvietoti interesanti muzeja krājuma priekšmeti. Skolēni guva priekšstatu par cilvēku dzīvesveidu un nodarbošanos viduslaikos, kā arī guva izpratni par viduslaiku notikumiem Ludzā no 13. gs. – 16. gs. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar neeksponētajiem viduslaiku priekšmetiem, kas glabājas muzeja krājumā. Programmas laikā iegūto zināšanu nostiprināšanai skolēniem tika piedāvāta lomu spēle “Viduslaiku pilsētas iedzīvotāji”.

Skolēni iepazinās ar  Ludzas pilsētas vēsturisko centru: Livonijas ordeņa pilsdrupām, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas Katoļu baznīcu, muižnieku Karnicku kapliču, Baznīcas zvanu torni,  Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu, u.c. Ludzas viduslaiku pilsdrupās apskatīja milzīgos mūrus  uz augstā kalna starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru. Tur 1399.gadā vācu krustneši Livonijas ordeņa aizsardzībai uzcēla varenu pili.

Pēc brauciena skolēni latviešu valodas stundā rakstīja domrakstu par redzēto un dzirdēto. Skolēni atzina, ka bija ļoti interesanti un izzinoši apskatīt Ludzas vēsturisko centru, Livonijas ordeņa pilsdrupas, brīvdabas muzeja mājas no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Muzejā patika dzīvnieku nodaļa, dažādi seno laiku ieroči, trauki, nauda, skelets utt. Aizraujoša bija pastaiga pa pontona tiltu.

 4.-9.klašu skolēni devās iepazīt Ventspili. Piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā Livonijas ordeņa pilī "Mans muzejs - mana pils, I". Nodarbības sākumā skolēni uzzināja stāstu par Livonijas ordeņa pils spociņu Melno sivēnu, kas ieveda viņus viduslaiku pasaulē un iepazīstināja ar pils izcelsmi, ar dzīvi Livonijas ordeņa pilī viduslaikos un aicināja izpētīt, kam kalpo pils šobrīd. Skolēni uzzināja: Kas ir muzeji? Ko tajos dara? Kādēļ vajadzīgs muzejs? Kas ir muzeja eksponāts? Kas strādā muzejā? Iepazinās ar pils ekspozīciju, kas vēsta par Ventspils novada aizvēsturi, kuršu, lībiešu un latviešu materiālo kultūru un devās ceļojumā, apskatot dažādus laikus un tajā esošās vērtības un dzīvesstilu, sākot no 13.gs. līdz 19.gs. caur Ventspils pils, pilsētas un novada skatu prizmu. Skolēniem vajadzēja izpildīt dažādus uzdevumus, kas saistās ar Livonijas ordeņa pili.

Nodarbību laikā skolēni iepazina Ventspils pilsētu, apskatīja Livonijas ordeņa pili, kur uzzināja daudz interesantu faktu par Ventspils vēsturi. Sajūsmu izraisīja Livonijas ordeņa pils, ļoti saistoši un interesanti gide stāstīja par pils vēsturi. Varēja apskatīt pils iekšējo pagalmu, pils kapelu kura ir vecākā saglabājusies baznīcas telpa Kurzemē, cietumu, armijas daļu izvietošanas vietu, unikālus 15.–17. gs. sienu gleznojuma fragmentus. Uzzināja par pils veidošanos, kas šajā pilī atradās vairākos laika periodos, kā restaurēja pili pēc kara. Skolēni ar lielu interesi klausījās, uzdeva jautājumus, izstaigāja visas telpas, kuru ir ļoti daudz un katrai no tām ir savs stāsts. Uzzināja par bruņiniekiem, saprata kā tie dzīvoja, ko darīja un kāpēc cēla pilis.

Piejūras brīvdabas muzeja teritorijā skolēni apskatīja etnogrāfiska rakstura ekspozīcijas, kas liecina par tradīcijām, kuru saknes ir gadsimtiem senas. Šobrīd tas ir vienīgais tieši zvejniecībai veltītais brīvdabas muzejs Latvijā ar zvejnieku sētām, klētīm un vējdzirnavām, dūmnamiem, kūpinātavām, tīklu būdām un citiem novada celtniecībā un sadzīvē raksturīgiem eksponātiem.

Piejūras brīvdabas muzejā apskatīja plašu jūras zvejas laivu un Baltijas valstīs lielāko enkuru kolekciju ar 152 eksponātiem no 17.gs. līdz pat mūsdienām.

Apmeklēja Jūrmalas parku, kurā ierīkotas divas īpašas takas – Enkuru taka un Džungļu taka.

Ventspils ir pilsēta, kas neatstāj vienaldzīgu. Aizraujoši bija apskatīt vēsturisko centru, tirgus laukumu, šaurās bruģa ieliņas, uzzināt, kāpēc pilsētā ir tik daudz govju skulptūru. Ventspils ir puķu un strūklaku galvaspilsēta, tās ielās rodamas un pat stabos kāpj krāsainas govis, ielas, parkus un skvērus rotā puķu skulptūras.

Skolēniem ļoti patika Ventspils pilsēta, brauciens ar kuģīti Hercogs Jēkabs pa Ventas upi  - apskatot vietu, kur Venta ieplūst Baltijas jūrā. Mācību nodarbībā pa pilsētu un veicot pastaigas skolēni paguva saskaitīt 14 govis, no gides stāstītā, to pavisam ir 27.

Lai arī ceļš bija diezgan tāls, skolēni izbaudīja braucienu, atsauksmes no visiem ir 100 % pozitīvas, ļoti daudzi nemaz nebija bijuši Ventspilī. Skolēni varēja redzēt jūru, daži jūru redzēja pirmo reizi.

Brauciens izdevās un pilnveidojās skolēniem sadarbība starp klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolotājiem. Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot mācību procesā.

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

Foto I.Bikovska, I.Kruste

IMG 9538

DESC1716

IMG 9534

IMG 9589

IMG 9597

IMG 9633

IMG 9661

NKPN3501

QYKL0009

1688039210808

1688039210766

1688039210751

UAQX0527

1688039210744

1688039210792

1688039210799

1688039210727

1688039210736

 

   
© ALLROUNDER