OLIMPISKĀ DIENA 2018

21. septembris - Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2018”, 650 norises vietās visā Latvijā kopā pulcēja jaunu pasākuma dalībnieku rekordskaitu – vairāk kā 145 000 dalībniekus no 95 Latvijas novadiem un pilsētām.

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2018” norises vietās un Gaigalavas pamatskolā notika Olimpiskā rīta vingrošana, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

 

Zināšanai:

“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā.

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

LOK “Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā.

 

Skolotāja Aina Ceirule

Vienā skrējienā vesela valsts!

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2018

Rēzeknē

27. maijā Rēzeknē notika Rēzeknes pusmaratons, kas ir BIGBANK Skrien Latvija lielākais skriešanas seriāls un viens no lielākajiem skriešanas pasākumiem Latvijā.

34 Gaigalavas pamatskolas skolēni arī piedalījās šajā pasākumā. Skolēni kuri dzimuši 2002. gadā un vecāki startēja 5km un 2km distancēs, jaunāko klašu skolēni piedalījās bērnu skrējienā un 2km skrējienā - ‘’Mans skrējiens Latvijai”, kas ir jaunums šajā maratonā un notika bez laika kontroles.

MŪSU SKOLAS SOLISTI

dZIEDĀTĀJU   KONKURSS „dziesmu dziedu, kāda bija”

Konkursa uzdevumi - sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par tautas dziesmu saturu un izpildījumu atbilstoši konkrētai tradīcijai, sekmēt bērnu un jauniešu vidē teicēju dziedāšanas pieredzes un repertuāra apgūšanu (ja iespējams, tieši pārmantojot tradicionālo dziedāšanu vai izmantojot audio/video ierakstus), pilnveidot dziedātāja personības individualitāti un muzikalitāti, sagatavot latviešu tradicionālās dziedāšanas programmu bērnu un jauniešu izglītības programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālā sarīkojuma folkloras konkursu laureātu koncertam.

Gaigalavas pamatskolas improvizatori

Šī gada 13. un 14. aprīlī Iecavas vidusskolā norisinājās 19. Latvijas skolu Teātra sporta turnīrs. Tajā startēja arī Gaigalavas pamatskolas 7.-9.klašu komanda (Rolands Stanka – komandas kapteinis, Kaspars Rudzusieks, Samanta Sakne, Jānis Sarnovičs) un Gaigalavas pamatskolas absolventu komanda (Imants Spīčs – komandas kapteinis, Dainis Rutuļs un Vineta Bolmane). Abas komandas rādīja savu prasmi improvizācijas spēlēs un ieguva 1.pakāpi.

 

Vedam danci

„VEDAM DANCI” - tradicionālo deju konkurss, nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kur mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana.

Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa „Purineņš” piedalījās skalu jeb jostu lēkšanas konkursos un Deju tematiskās programmas konkursā.

 

„Vara Talants 2018”

Bērzgales kultūras namā 9. martā atkal kopā pulcējās jaunie talanti, lai šovā „Vara Talants 2018” atklātu savus talantus. Dziesmu, deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad tas pulcināja 45 izpildītājus un kolektīvus, vairāk nekā 250 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu centriem un Rēzeknes pilsētas. Dalībnieki gan individuāli, gan grupās, gan kolektīvos atklāja savus dziedāšanas, muzicēšanas, rokdarbu un dejošanas talantus (teksts Anita Rudziša).

“Gribu būt mobils!”

Šogad jau vienpadsmito reizi Ceļu satiksmes drošības direkcija aicināja 6. – 8. klašu skolēnus mobilizēties un piedalīties izglītojošā un interesantā konkursā  – „Gribu būt mobils!” topošajiem un esošajiem velosipēdu un mopēdu vadītājiem par ceļu satiksmes drošību.

“Satiksmes drošības stāvokļa analīze ļauj secināt, ka pastiprināta uzmanība jāpievērš mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku izglītībai un apziņas veidošanai (gājēji, velosipēdisti, mopēdisti, topošie autovadītāji). Šobrīd īpaši aktuāls ir jautājums par pareizas attieksmes veidošanu bērniem un jauniešiem attiecībā pret savu un līdzcilvēku drošību, tai skaitā ceļu satiksmē. Konkurss „Gribu būt mobils” ir lieliska iespēja jauniešiem apgūt tik nepieciešamās ceļu satiksmes drošības zināšanas,” teikts CSDD mājaslapā.

   
© ALLROUNDER