Skolēni un skolotāji Erasmus+ projekta ietvaros apmeklē Turciju

 

logo keychain

Laika posmā no 2022.gada 21.novembra līdz 26.novembrim pieci Gaigalavas skolēni (Sindija Bruģe, Martins Drulis, Lāsma Laizāne, Elīna Poča, Lorete Lucjanova) un četras skolotājas (Rasma Igaune, Ineta Kruste, Ilze Kuhaļska un Ļena Nikolajeva) piedalījās Erasmus+ projekta sanāksmē Turcijā, pilsētā Kahramanmaras. Šī jau bija ceturtā projekta “Key to my Career by having Intellectual Norms (KEYCHAIN)” (Tavas zināšanas- atslēga tavai nākotnei) tikšanās, kurā piedalījās projekta partnerskolas no Rumānijas, Serbijas un Turcijas. Diemžēl tikšanos šoreiz nevarēja apmeklēt Zviedrijas partnerskolas pārstāvji.

Projekta KEYCHAIN mērķis ir palielināt skolēnu kompetenci STEM mācību priekšmetos (matemātikā, dabaszinībās, tehnoloģijās), tādēļ vizīšu laikā liels uzsvars tiek likts uz dažādu ar STEM priekšmetu saistītu skolu un uzņēmumu apmeklēšanu. Tāpēc arī šoreiz mēs apmeklējām dažādas skolas, kurās tiek likts uzsvars STEM mācību priekšmetiem un dažādu, nākotnē nepieciešamu, profesiju apguvi. Ļoti interesanti izvērtās skolas 'Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Vocational and Technical Anatolian High School'  apmeklējums, kurā snotiek tekstiltehnoloģiju un ķīmijas apguve. Skolas audzēkņiem ir pieejamas plašas laboratorijas, kurās praktiski darboties un apgūt profesiju, kā rezultātā Covid-19 pandēmijas laikā šī skola nodrošināja visas Kahramanmaras pilsētas skolas ar dezinfekcijas līdzekļiem un maskām.

Tāpat mēs apmeklējām Mükrime Hatun Vocational and Technical Anatolian vidusskolu, kurā mācās tikai meitenes un papildus mums tik ierastajiem mācību priekšmetiem kā matemātika, ģeogrāfija, apgūst arī tādus mācību priekšmetus kā ēst gatavošana, friziermāksla un bērnu aprūpe. Savukārt citā dienā mēs devāmies uz Altın Bilgi privātskolu, kur planetārijā varējām skatīties video par kosmosa uzbūvi. Papildus skolu vizītēm, projekta dalībnieki devās arī uz Kipaş tekstilrūpnīcu, kur varējām apjaust, kā drīzumā izzudīs nepieciešamība pēc daudzu profesiju pārstāvjiem- viss ražošanas process ir tik ļoti automatizēts un robotizēts, ka visas vizītes laikā mēs fabrikas cehos redzējām tikai dažus strādniekus.

Bet, tomēr, galvenais visu šādu tikšanos mērķis ir ne tikai uzzināt jaunu informāciju, bet iemācīties sadarboties daudznacionālās grupās, veikt kopīgu uzdevumus (ķīmijas un matemātikas uzdevumi,  Soma kubi, galda spēle Mangala u.tml.) tādejādi ne tikai iegūstot jaunas prasmes, bet arī  laužot stereotipus un pārvarot komunikācijas barjeru. Divas projekta dalībnieces Lorete šo pieredzi min kā visvērtīgāko, jo tā dod  iespēju ne tikai iepazīt jaunus cilvēkus, bet arī iepazīt viņu uzskatus par dažādām lietām. Skolēni arī aktīvi iesaistījās izglītojošajā lekcijā- diskusijā par nākotnes profesijām, kuru vadīja akadēmiķe no İstiklal University.  Projekta dalībniece Elīna saka, ka projektā tikšanās laikā ne mirkli nebija garlaicīgi, jo papildus visām projekta aktivitātēm skolēniem bija iespēja pavadīt kopā arī brīvo laiku, spēlējot volejbolu un futbolu, boulingu, notika arī karaoke vakars. Projekta dalībniece Lāsma un Martins saka, ka visas šīs aktivitātes padarīja gaisotni mazāk oficiālu un ļāva satuvināties un sadraudzēties.

Viennozīmi ir iespējams teikt, ka tikšanās mērķi ir sasniegti- skolēni un skolēni ir aktīvi sadarbojušies un līdzdarbojušies ar citu skolu pārstāvjiem, ieguvuši jaunas zināšanas un iepazinuši jaunus draugus, ar kuriem joprojām sazinās arī pēc atgriešanās Latvijā.  Nākamā projekta tikšanās notiks 2023.gada aprīlī Gaigalavas pamatskolā.

Projekta koordinatore sk.Ilze

Projekts tiek finansēts mūžizglītības Erasmus+ programmas ietvaros.

erasmus logo2

 

   
© ALLROUNDER