GAIGALAVAS PAMATSKOLĀ REALIZĒTS JAUNATNES INVENTĀRA IEGĀDES PROJEKTSPHOTO 2022 10 19 13 10 09

 

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības, Dricānu pagastu apvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes un biedrības „Lubāna vilnis” atbalstam, Gaigalavas pamatskolā tika īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts “ABC – katram savu vitamīnu grupas devu”.

Pieteikties atbalstam radīja nepieciešamība atjaunot un papildināt Gaigalavas pamatskolas materiāltehnisko brīvā laika un sporta nodarbību inventāra klāstu. Apzinot esošos pieejamos resursus, kā arī uzklausot Gaigalavas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes viedokli un ieteikumus, projekta ietvaros tika iegādātas lielizmēra grīdas spēles, galda hokejs, magnētisko konstruktoru un dažādu puzļu un atraktīvo spēļu izlase, kā arī florbola vārti un komandu sporta vestes.

Pateicoties projektam, Gaigalavas pamatskolas bērniem ir lielākas iespējas kvalitatīvi pavadīt savu ārpusskolas brīvo laiku, kā arī perspektīvā iegādātais inventārs tiks izmantots, lai sadarbotos ar Gaigalavas pagasta jauniešu centru “Enjoy”, organizējot dažādus tematiskos pasākumus, kā arī tiks izmantots, uzņemot pie sevis citu skolu skolēnus.

Gaigalavas pamatskolas vecāku padome izsaka lielu pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai, Gaigalavas pagasta pārvaldei, Gaigalavas pamatskolas vadībai un skolēnu pašpārvaldei par sadarbību projekta realizēšanā.

ABC - būsim veseli, priecīgi un izglītoti!

Liene Drule

                                                                   Gaigalavas pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētāja,

                                                      Biedrības “Lubāna vilnis” valdes priekšsēdētāja

PHOTO 2022 10 03 14 21 39 1

PHOTO 2022 10 03 14 21 39

PHOTO 2022 10 19 13 04 09

jenga

PHOTO 2022 10 03 14 21 39 2

PHOTO 2022 10 19 13 04 10

   
© ALLROUNDER