“BALTĀ  DZIESMA”- ansambļu un koru sadziedāšanās pasākums

„Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet,
Un lai baltos cilvekos baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.”

Folkloras  kopa “Purineņš” 1.semestrī

Mārtiņdiena Salas pamatskolā, Preiļu novadā

10.novembrī Salas pamatskolā tika svinēta Mārtiņdiena. Viss sākās ar folkloras kopas “Purineņš” braucienu uz Preiļu novadu.Mūs sagaidīja sirsnīgi cilvēki, vēlāk atnāca Raganiņa un iepēra, lai būtu veselība un veiksme. Pārģērbāmies un devāmies uz zāli. Bijām atbraukuši ciemos ar Mārtiņdienas pīrāgu, priekšnesumiem  un  ziediem.

ATĪDAMI ZĪMYSSVĀTKI. Igauņu ģimenes koncerts

  2017. gada 25. decembrī, pašā Ziemassvētku laikā, Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē notika latgaliski sirsnīga satikšanās ar Igauņu ģimeni no Gaigalavas koncertā “Atīdami Zīmyssvātki”. Ar Igauņu ģimeni Latgales vēstniecības GORS apmeklētāji tikās 2016. gada Lieldienās, kad kopīgā dziesmu priekā Rēzeknē izdevās ļoti sirsnīgs, bet reizē lustīgs un īsti latgalisks concerts. Šoreiz svētku koncertā izskanēja Ziemassvētku dziesmas, latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares, kā arī ziņģes. 

   

Sporta diena

stiprākais, ātrākais, precīzākais, veiklākais

 „ Lāčplēsis” 

  Par godu Lāčplēša dienai 15. novembrī skolā notika dažādas sporta aktivitātes zēniem. Sporta dienā viņi cīnījās par  tituliem- „ātrākais”, „veiklākais”, „precīzākais” un „stiprākais”, izpildot- ātruma, veiklības, precizitātes un spēka vingrinājumus.

Titulu „Ātrākais” ieguva:

1.-4. kl. gr. – Kristers Skābardis

5.- 9. kl. gr.- Kaspars Rudzusieks

Titulu „Veiklākais” ieguva:

1.-4. kl. gr.- Dāvids Elksnis

5.- 9. kl. gr.- Valentīns Slaviks

"Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

Labdien, māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, pedagogi un citi interesenti!

Aicinām iedibināt jaunu tradīciju - ģimenes svētdienu "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju - svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

"MANA  DZIESMA  LATVIJAI"

     Jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības  dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Šogad  pasākums notika  Dricānu Tautas namā, kas  pulcināja apmēram 180 mazākus un lielākus pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu un Riebiņu vidusskolām. 

   Koncerts tika atklāts ar U. Stabulnieka dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju”, ko dziedāja visi. Koncerta repertuārs bija daudzveidīgs un plašs, tā laikā izskanēja dažādas  dziesmas par Latviju, dzimteni, pavasari, sapņiem.

Skolas vecāku sapulce 13.oktobrī plkst.12.00.

 

Darba kārtībā:

 

1. Sadarbībā ar projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" nodarbība par atkarību mazināšanas tēmu-

Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība?

Nodarbības mērķis: kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmju pilnveidošana pedagogiem un vecākiem bērnu atkarību veidošanās risku samazināšanai.

Nodarbības vadītāja: Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloida Jurčenko.

2. Skolas informācija - skolas direktore I.Ūsīte, direktores vietniece I.Kruste.

3. Klašu vecāku sapulce -klašu audzinātāji.

4. Vecāku tikšnās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Eiropas sporta nedēļa 2017.

   22. septembrī, sākoties Eiropas sporta nedēļai, 563 norises vietās visā Latvijā notika „Olimpiskā diena 2017”, kas kopā pulcēja 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām.

  „Olimpiskās dienas 2017” pasākumi notika gandrīz katrā Latvijas novadā. Gaigalavas pamatskolas skolēni  arī piedalījās Olimpiskajā rīta vingrošanā.

 29. septembrī 5. klases un 2. klases skolēni piedalījās Eiropas sporta nedēļas kampaņā- sporta nodarbība ar futbola elementiem.  

Sporta skolotāja A.Ceirule

Fotogalerija

 

 

   
© ALLROUNDER