"Pasaules Sniega Dienas 2017" konkursa rezultāti

  Pasaules Sniega Dienas ietvaros Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) aicināja jauniešus piedalīties trīs radošajos konkursos – zīmējumu, domrakstu un foto. Arī šogad tika iesniegti ļoti daudz skaisti, krāsaini un interesanti darbi, līdz ar to žūrijai uzdevums, izvēlēties trīs labākos darbus katrā kategorijā, nebija vienkāršs. Šogad iesniegtos darbus no dažādām Latvijas vietām vērtēja žurnāla “Sports” galvenais redaktors Dainis Caune, sporta žurnālists Ivars Bācis un Latvijas kalnu slēpošanas izlases sportisti.

 Apsveicam 9.klases skolnieku Daini Rutuli par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Slēpošanas savienības Pasaules Sniega diena 2017 Domrakstu konkursā un iegūto 1.vietu.

Bērni uz sniega

  Ziemas sals, sudrabota sarma un sniegs, prieks, līksmība un bēdas. Es daudz esmu domājis, kā pasaules bērni pavada savu ziemu, un šajā pārdomu darbā es jums izklāstīšu savas domas, iekārtojieties ērtāk un iekuriet kamīnu, lai siltāk!

     Gaigalavas pamatskolas skolēnu sasniegumi

Rēzeknes pusmaratonā

07.04.2017., 08.04.2017.

Vārds, uzvārds Klase Distance Laiks

Vieta

(savā grupā)

Elīna Poča 1. 300m 0:01:18.00 31. no 126
Madara Zvaigzne 1. 300m 0:01:23.00 54. no 126
Martins Drulis 1. 300m 0:01:22.00 68. no 145
Juris Gavars 1. 300m 0:01:24.00 80. no 145
Markuss Apšenieks 3. 400m 0:01:41.00 106. no 219
Sindija Bruģe 3. 400m 0:01:44.00 76. no 204
Dāvids Elksnis 3. 400m 0:01:36.00 70. no 219
Dāniels Gavars 3. 400m 0:01:38.00 83. no 219
Evita Macāne 3. 400m 0:01:46.00 89. no 204
Rebeka Skābarde 3. 400m 0:01:42.00 67. no 204
Alise Jaudzema 4. 1 km 0:06:30 89. no 135
Dairis Rutuļs 4. 1 km 0:05:12 32. no 137
Monta Sakne 4. 1 km 0:05:14 12. no 135
Valentīns Slaviks 4. 1 km 0:04:59 20. no 137
Evelīna Spīča 4. 1 km 0:06:30 60. no 135
Jānis Taukuļs 4. 1 km 0:05:27 46. no 137
Aldis Zvaigzne 4. 1 km 0:05:13 33. no 137
Nauris Birze 5. 1 km 0:05:08 26. no 137
Valērija Kurilina 5. 5km 0:31:55 97. no 242
Samanta Sakne 6. 5 km 0:26:35 25. no 242
Evija Bolmane 7. 5 km 0:37:09 196. no 242
Jānis Sarnovičs 7. 5 km 0:32:30 199. no 266
Dainis Rutuļs 9. 5 km 0:26:57 68. no 116

Fotogalerija

„Vysi muni gosti beja, kas munāi ustobā!” 

   tā šogad sākās „VEDAM  DANCI”- Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu danču konkursa pusfināls.

   Bērnu un jauniešu danču konkursa „VEDAM  DANCI” mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana. Ziemeļlatgales novada danču konkurss arī šogad notika Rēzeknes novada Sprūževā, kur sabrauca aptuveni  85 dancotāji ar saviem skolotājiem un vecākiem. 2017.gada 2.martā viss kultūras namā čumēja un mudžēja, jo visi gatavojās konkursiem, kaut arī vairāki dancotāji netika uz šo sarīkojumu, jo bija saslimuši. Lai veseļojas! Pasākumu šogad biju ieplānojusi  ar Ziemeļlatgales novada dziesmu apguvi un atkārtošanu, lai skanīgāk būtu lielajā sarīkojumā, kas notiks Ludzas novada Nirzā. „Vysi muni gosti beja, kas munāi ustobā!”, „Moza, moza tei muižeņa” un rotaļdziesma „Tak, taki upīte” brīnišķīgi iederējās konkursu sākumā.    

Mācāmies, mācām un pilnveidojam sevi!

    Aicināju vecākus un bērnus piedalīties vakara jeb  diennakts nometnē ar  folkloras kopu „Purineņš”, lai veiksmīgāk un pilnvērtīgāk apgūtu programmu, kas ir ieplānota. Ar skolas vadības un vecāku atbalstu tas  notika Gaigalavas pamatskolā 17.februārī plkst. 17.00.  Mēs dziedājām, dancojām un spēlējām. Bija jāpaņem līdzi vakariņas un visu nakšņošanai, no rīta bērni devās uz mājām.

17.00 – 17.30  - iekārtošanās nakšņošanai.

“Gribu būt mobils”

Ik gadu CSDD rīko ceļu satiksmes konkursu “Gribu būt mobils”. Šī konkursa mērķis ir attīstīt skolēniem satiksmes drošības izglītības prasmes, zināšanas un vērtības, veidot sistemātiskās zināšanās bāzētu pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē. Šodienas situācija un sabiedriskās vajadzības izvirza uzdevumu skolai sagatavot skolēnus tā, lai katrs no viņiem varētu attīstīt savas individuālās spējas un veidoties kā personība, kas ir sociāli atbildīga un gatava izaicinājumiem, kas sagaida reālajā dzīvē.

Konkursam “Gribu būt mobils” ir 3 kārtas: neklātienes kārta, pusfināls un fināls. Konkursam mēs, Gaigalavas pamatskolas 7.klase, pieteicām 2 komandas: Evija Bolmane, Arnis Reinis, Edgars Barinovs un Ērika Banzere izveidoja komandu “ABCD”, par skolotāju – konsultanti izvēloties skolotāju Ainu Ceiruli. Guna Ezeraša, Mareks Virgiļovs, Natālija Gavare un Jānis Sarnovičs izveidoja komandu “Cits virziens” audzinātājas Ērikas Bozovičas vadībā.

Piedalīsimies! 25. martā notiks “Zemes stunda”

 

Pasaules Dabas Fonds jau 11. reizi rīko akciju „Zemes stunda”, kas šogad notiks 25. martā no plkst. 20:30 līdz plkst. 21:30. Tās ietvaros iedzīvotāji visā pasaulē, arī Rēzeknes novadā, tiek aicināti uz vienu stundu izslēgt apgaismes objektus. Akcijas rīkotāji šādā veidā vēlas rosināt domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.

Gaidot „Zemes stundu 2017”, Pasaules Dabas Fonds kopā ar „Tetra Pak” meklē Latvijas klimata vēstnieku – cilvēku, kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina arī citus. Varbūt viņš/viņa dzīvo tieši mūsu novadā? Vairāk informācijas šeit-http://www.pdf.lv/lv_LV/news/503/129/Konkurss-Klimata-vestnieks-2017Pieteikšanās konkursam ir līdz 6. martam.

Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik gadu norisinās 172 valstīs un teritorijās. Šī gada 25. martā Zemes stunda pasaulē un Latvijā notiks jau 11. reizi. Pagājušais gads Latvijā pulcēja rekordlielu Zemes stundas dalībnieku skaitu (66 pašvaldības; vairāk nekā 30 individuāli rīkoti pasākumi visā Latvijā), tāpat Zemes stunda tika bagātīgi atspoguļota nacionālajos un reģionālajos medijos (tiešraides, viesošanās studijās, reportāžas) un ar katru gadu gūst aizvien lielāku sabiedrības interesi un atbalstu.

rezeknesnovads.lv

Gaigalavas pamatskolas skolēnu dalība pasaules mitrāju dienā

Pasaules mitrāju dienu ik gadu atzīmē 2.februārī, kad visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi sabiedrības izglītošanai mitrāju teritorijās, uzsverot to nozīmi un nepieciešamību tos saglabāt. 2.februārī Gaigalavas pamatskolas 6.-8.klašu skolēni viesojās Lubāna mitrāja informācijas centrā, lai piedalītos mitrāju dienai veltītajā nodarbībā “Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”. Katru gadu mitrājiem veltītajā dienā pievērš uzmanību kādai aktualitātei, kas ietekmē mitrājus visā pasaulē.

Nodarbības ievadā dabas izglītības centra „Rāzna” dabas speciāliste Irēna Broliša iepazīstināja ar mitrājiem Latvijā un pasaulē, izprotot to nozīmi katra cilvēka ikdienas dzīvē, apdraudējumiem un tajos sastopamajām vērtībām. Skolēni uzzināja par mitrājiem kā dabas katastrofu risku mazinātājiem. Skolēni ar interesi klausījās un skatījās prezentāciju par purvu un Lubānas klānu ietekmi uz cilvēku dzīves veidu, pielāgojumiem  un vēsturisko Lubāna ezera ūdens noteces regulēšanu.

‘’BĒRNU/JAUNIEŠU/VECĀKU ŽŪRIJAS – 2016’’

eksperti Gaigalavas pamatskolā

 1. Valērija Kurilina
 2. Raivo Svilāns
 3. Rebeka Skābarde
 4. Marta Čakārne
 5. Ivars Švarcs
 6. Evija Bolmane
 7. Gatis Delveris
 8. Džūlija Aniņa
 9. Imants Spīčs
 10. Samanta Sakne
 11. Valters Graudiņš
 12.  Edgars Tārauds
 13. Guna Ezeraša
 14. Elīna Poča
 15. Monta sakne
 16. Evelīna Spīča
 17. Elizabete Graudiņa
 18. Ināra Ūsīte
 19. Solvita Mazustērniniece
 20. Anita Macāne
 21. Ērika Bozoviča
 22. Marija Vabale

   
© ALLROUNDER