Erasmus+ projekta "Keychain" mobilitāte uz Serbiju

 

Laikā, kad Latvijā vēl pavasaris kavējas, dažiem no mūsu skolēniem un skolotājiem bija iespēja sildīties pavasara saulītē Serbijā, jo tieši tur notika otrā Erasmus+ projekta “Key to my Career by having Intellectual Norms (KEYCHAIN)” tikšanās. Tikšanās noritēja Serbijas pilsētās Subotica un Tavankut, laika posmā no 2022.gada 9. līdz 14.maijam un tajā piedalījās Luīze Lucjanova, Dairis Rutuļs, Rebeka Skābarde, Jānis Taukuļs un Madara Zvaigzne, kā arī skolas direktore Ināra Ūsīte un skolotājas Ineta Kruste un Ilze Kuhaļska. Vēl šo tikšanos apmeklēja pārējās projekta dalībskolas no Rumānijas, Turcijas un Zviedrijas.

Projekta KEYCHAIN mērķis ir palielināt skolēnu kompetenci STEM mācību priekšmetos (matemātikā, dabaszinībās, tehnoloģijās), padarīt pievilcīgāku šo mācību priekšmetu apguvi; palīdzēt veidot skolēnu izpratni par savām spējām un mācīties izmantot savas akadēmiskās zināšanas praksē dažādos STEM priekšmetos, kā arī radoši izmantot digitālās tehnoloģijas. Lai sasniegtu šo mērķi ir plānots apmeklēt zinātnes centrus, laboratorijas, observatorijas un tehnoloģiju muzejus, tikties ar STEM jomas profesionāļiem, apmeklēt lekcijas, organizēt konkursus un sacensības. Tieši tāpēc mūsu programma tikšanās laikā bija ļoti piepildīta un brīvā laika bija pavisam maz. Bet, kā mēs jau iepriekš norunājām, gulēt varēsim atgriežoties mājās. Četru dienu laikā mēs apmeklējām gan vairākas tehnoloģiju vidusskolas un vienu tehnisko koledžu, kur ne tikai uzzinājām informāciju par skolu un Serbijas izglītības sistēmu, bet arī piedalījāmies radošajās darbnīcās. Bijām zoodārzā, kur pārbaudījām, vai protam orientēties apvidū ar kartes palīdzību. Tāpat skolēni apmeklēja rūpnīcu, kur tiek ražoti ģeneratori. Savukārt projekta partnerskolā mēs iesaistījāmies dažādās nodarbībās, gan taisot koka suvenīrus (domino, ledusskapja magnētus, rotas), gan bioloģijas un ķīmijas nodarbībās, izmēģinājām braucienu ar skolēnu veidotu elektroautomobili, praktiskās matemātikas nodarbībās uzzinājām, kas ir Ēģiptiešu trijstūris un Zelta griezums, kad tika mērīts skolotājas Ilze augums un iegūtie rezultāti tika izmatoti dažādos aprēķinos. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja arī apmeklēt dažas no mācību stundām STEM priekšmetos.

Šāda veida tikšanās Erasmus+ projektos ir ļoti nozīmīgas, jo tās ne tikai dod iespēju kopā ar citvalstu partneriem realizēt dažādas projekta aktivitātes, bet arī dod iespēju labāk iepazīt uzņemošās valsts kultūru un vēsturi, jo mēs redzējām un piedalījāmies dažādos vietējās kultūras priekšnesumos (dejas, koncerti), bijām izzinošās ekskursijās uz tuvākajiem un nozīmīgākajiem kultūrvēstures objektiem. Un tagad arī mūsu īpašumā ir nelieli piemiņas objekti- glezniņas no salmiem; mākslas, kas ir radusies tieši Tavankutas apkārtnē 1960os gados.

Projekta tikšanās ir nozīmīgas arī tādēļ, ka iepazīstot vienam otru, tiek lauzti stereotipi par citām nacionalitātēm un kultūras tradīcijām, iepazīti jauni draugi, uzlabotas angļu valodas zināšanas, iegūta jaunas zināšanas un pieredze. Un tas viss skolēniem noderēs nākotnē, plānojot savu nākotnes profesiju un karjeru, jo mūsdienu darba tirgus nav iedomājams bez plaša redzesloka un starptautiskas sadarbības.

Nākamā projekta tikšanās notiks 2022. gada septembrī Rumānijā.

Projekta koordinatore skolotāja Ilze

Video ieskats, kā mums gāja Serbijā

   
© ALLROUNDER