Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas mācību procesa organizēšanas ar   2020.gada  1.septembri kārtība

(Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts)

 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā (Rikavā)

Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020.gada 1.septembri
 
 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolā

Jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē

 

Vēl dažas nedēļas un visās izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads. Iepriekšējā mācību gadā pēdējie divarpus mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu. Valsts pārbaudes darbu rezultāti apliecina, ka attālinātais mācību process nav pasliktinājis mācību procesa rezultātus. Par to liels paldies jāteic gan visiem pedagogiem, gan pašiem skolēniem un viņu vecākiem, jo tikai kopīgā darbā ir sasniegts labs rezultāts.

Šobrīd visu sabiedrību uztrauc, kā sāksies jaunais mācību gads. Rēzeknes novada pašvaldība, gan izvērtējot dažādus infekcijas Covid-19 riskus, gan aptaujājot skolas, gatavojas pieņemt lēmumu mācību gadu uzsākt klātienē, tātad 1. septembrī visi dodamies uz savām izglītības iestādēm, lai piedalītos Zinību dienas pasākumā, kurš notiks vai nu iekštelpās vai ārtelpās, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā  

 

  2019./2020. mācību gada  2.semestrī projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 13 Gaigalavas pamatskolas skolēniem.  Projekta ietvaros skolēniem individuālo  konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos - matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā u.c.- sniedza deviņi skolotāji.

    Tika organizētas konsultācijas, kurās skolēni varēja papildināt un uzlabot  zināšanas, saņemt atbalstu, kas veicināja  pozitīvākas  mācību motivācijas veidošanos, uzlaboja  saskarsmes prasmes un risināja  uzvedības problēmas. Skolēni un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi, jo Gaigalavas pamatskola  šajā projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedalās pirmo mācību gadu,  un ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.  

                                                              Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore

 Aina Ceirule

Attālinātā mācību procesa norise

 

1. No 23.03.2020. līdz 29.05.2020. mācību process Gaigalavas pamatskolā notiek attālināti.

2. Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

3. Mācības notiek pēc stundu saraksta. Informācija skolēniem par tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba un skolotāju konsultāciju laikiem ir pieejama e-klases platformā.

4. Apraksti ar katrā mācību priekšmetā veicamajiem darbiem savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš līdz plkst.16.00) ir jāievieto skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!

5. Katrā mācību priekšmetā tiek paredzēti uzdevumi, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti - lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram - tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.). Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.

 

Attālinātā mācību procesa norise Gaigalavas pamatskolā

Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem

 

Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, un līdz ar to ikvienam, proti, katram valsts pilsonim, darba devējam un darbaņēmējam, ir jāuzņemas ne tikai atbildība, ievērojot visus ierobežojumus, bet arī jāveic attiecīgi pasākumi, ierobežojot jaunā koronavīrusa izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Valdības rīkojums nosaka stingrus ierobežojošos pasākumus un precīzas norādes par iestāžu darbu pārtraukšanu un attālināto pasākumu nodrošināšanu.

Jau 13. martā Rēzeknes novadā tika pārtraukts mācību process skolās, bet pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināta dežūrgrupu darbība, ievērojot visus nepieciešamos pasākumus, kā arī ar apliecinājumu apstiprinot, ka bērns un ģimene nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, savukārt vecākiem nav nekādu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu. 13. martā bērnudārzus apmeklēja 256 audzēkņi no visiem 930 audzēkņiem un 19. martā – 83.

Gaigalavas pamatskolā 

 

no 23.03.2020.-29.05.2020.

 

mācību process notiek attālināti

 

 

 

Aicinām sazināties elektroniski, rakstot uz

 

e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Zvanot pa tālruni 28621625

 

Saziņa par attālināto mācību procesu e-klasē

Ko tu zini par Latviju?

2020.gada 7.februārī Gaigalavas pamatskolā notika erudīcijas konkurss 5.-9.klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?”

Konkursā piedalījās četras komandas, kuru kapteiņi bija 9. un 8. klases skolēni. Dalībnieku skaits komandās tika noteikts ar izlozes palīdzību. Noteikumi paredzēja, ka komandā jābūt pārstāvim no katras klases.

 

Konkursa laikā skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Ar jautājumu palīdzību tika pārbaudītas skolēnu zināšanas gan par Latvijas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan literatūru, nacionālajiem simboliem, gan arī vēl citi jautājumi par Latviju.

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē, kurā netrūka arī konkurences elementa. Jo komandām bija jāizvēlas, cik grūtu (tātad arī- punktu ziņā vērtīgu) jautājumu, viņi vēlas atbildēt, tādejādi mēģinot atrauties no konkurentu komandām.

Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Raivo & Co komanda, iegūstot 122,5 punktus.

2.vietu ieņēma- Samanta & Co; 3.vietu- Kristaps & Co, 4.vietu- Dainis& Co.

Visas komandas saņēma nelielas dāvanas- saldumus un kancelejas piederumus- kuras bija sarūpējusi erudīcijas pasākuma vadītāja skolotāja Ērika.

1.klases simts dienas Gaigalavas pamatskolā

Februārī palika tieši 100 dienas, kopš savas pirmās skolas, Gaigalavas pamatskolas, durvis ir vēruši  1. klases bērni. Par godu šim notikumam, tika sarīkoti nelieli svētki - bērniem tika uzdāvinātas skolotājas Jolantas gatavotās keramikas podziņas, tādējādi mazos simboliski piešujot mūsu skoliņai. Atskatījāmies arī uz šajās simts dienās sastrādāto - fotogrāfijas atgādināja par mūsu pārgājieniem, ekskursijām kā arī klases un skolas pasākumiem.

Kampaņa “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.

Plašāka informācija par kampaņu, pilnveidoto mācību saturu un pieeju un vecāku lomu bērna izglītības ceļā meklējama “Skola2030” mājaslapā. Tajā pieejama informācija, kādas ir būtiskākās izmaiņas mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, kā arī brīvi pieejami un lejuplādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības pakāpēm, ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu, skolotājiem  (https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem).

   
© ALLROUNDER