„Vara Talants 2018”

Bērzgales kultūras namā 9. martā atkal kopā pulcējās jaunie talanti, lai šovā „Vara Talants 2018” atklātu savus talantus. Dziesmu, deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad tas pulcināja 45 izpildītājus un kolektīvus, vairāk nekā 250 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu centriem un Rēzeknes pilsētas. Dalībnieki gan individuāli, gan grupās, gan kolektīvos atklāja savus dziedāšanas, muzicēšanas, rokdarbu un dejošanas talantus (teksts Anita Rudziša).

“Gribu būt mobils!”

Šogad jau vienpadsmito reizi Ceļu satiksmes drošības direkcija aicināja 6. – 8. klašu skolēnus mobilizēties un piedalīties izglītojošā un interesantā konkursā  – „Gribu būt mobils!” topošajiem un esošajiem velosipēdu un mopēdu vadītājiem par ceļu satiksmes drošību.

“Satiksmes drošības stāvokļa analīze ļauj secināt, ka pastiprināta uzmanība jāpievērš mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku izglītībai un apziņas veidošanai (gājēji, velosipēdisti, mopēdisti, topošie autovadītāji). Šobrīd īpaši aktuāls ir jautājums par pareizas attieksmes veidošanu bērniem un jauniešiem attiecībā pret savu un līdzcilvēku drošību, tai skaitā ceļu satiksmē. Konkurss „Gribu būt mobils” ir lieliska iespēja jauniešiem apgūt tik nepieciešamās ceļu satiksmes drošības zināšanas,” teikts CSDD mājaslapā.

“BALTĀ  DZIESMA”- ansambļu un koru sadziedāšanās pasākums

„Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet,
Un lai baltos cilvekos baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.”

Folkloras  kopa “Purineņš” 1.semestrī

Mārtiņdiena Salas pamatskolā, Preiļu novadā

10.novembrī Salas pamatskolā tika svinēta Mārtiņdiena. Viss sākās ar folkloras kopas “Purineņš” braucienu uz Preiļu novadu.Mūs sagaidīja sirsnīgi cilvēki, vēlāk atnāca Raganiņa un iepēra, lai būtu veselība un veiksme. Pārģērbāmies un devāmies uz zāli. Bijām atbraukuši ciemos ar Mārtiņdienas pīrāgu, priekšnesumiem  un  ziediem.

ATĪDAMI ZĪMYSSVĀTKI. Igauņu ģimenes koncerts

  2017. gada 25. decembrī, pašā Ziemassvētku laikā, Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē notika latgaliski sirsnīga satikšanās ar Igauņu ģimeni no Gaigalavas koncertā “Atīdami Zīmyssvātki”. Ar Igauņu ģimeni Latgales vēstniecības GORS apmeklētāji tikās 2016. gada Lieldienās, kad kopīgā dziesmu priekā Rēzeknē izdevās ļoti sirsnīgs, bet reizē lustīgs un īsti latgalisks concerts. Šoreiz svētku koncertā izskanēja Ziemassvētku dziesmas, latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares, kā arī ziņģes. 

   

Sporta diena

stiprākais, ātrākais, precīzākais, veiklākais

 „ Lāčplēsis” 

  Par godu Lāčplēša dienai 15. novembrī skolā notika dažādas sporta aktivitātes zēniem. Sporta dienā viņi cīnījās par  tituliem- „ātrākais”, „veiklākais”, „precīzākais” un „stiprākais”, izpildot- ātruma, veiklības, precizitātes un spēka vingrinājumus.

Titulu „Ātrākais” ieguva:

1.-4. kl. gr. – Kristers Skābardis

5.- 9. kl. gr.- Kaspars Rudzusieks

Titulu „Veiklākais” ieguva:

1.-4. kl. gr.- Dāvids Elksnis

5.- 9. kl. gr.- Valentīns Slaviks

"Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

Labdien, māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, pedagogi un citi interesenti!

Aicinām iedibināt jaunu tradīciju - ģimenes svētdienu "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju - svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

"MANA  DZIESMA  LATVIJAI"

     Jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības  dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Šogad  pasākums notika  Dricānu Tautas namā, kas  pulcināja apmēram 180 mazākus un lielākus pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu un Riebiņu vidusskolām. 

   Koncerts tika atklāts ar U. Stabulnieka dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju”, ko dziedāja visi. Koncerta repertuārs bija daudzveidīgs un plašs, tā laikā izskanēja dažādas  dziesmas par Latviju, dzimteni, pavasari, sapņiem.

Skolas vecāku sapulce 13.oktobrī plkst.12.00.

 

Darba kārtībā:

 

1. Sadarbībā ar projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" nodarbība par atkarību mazināšanas tēmu-

Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība?

Nodarbības mērķis: kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmju pilnveidošana pedagogiem un vecākiem bērnu atkarību veidošanās risku samazināšanai.

Nodarbības vadītāja: Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloida Jurčenko.

2. Skolas informācija - skolas direktore I.Ūsīte, direktores vietniece I.Kruste.

3. Klašu vecāku sapulce -klašu audzinātāji.

4. Vecāku tikšnās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

   
© ALLROUNDER