Ko tu zini par Latviju?

2020.gada 7.februārī Gaigalavas pamatskolā notika erudīcijas konkurss 5.-9.klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?”

Konkursā piedalījās četras komandas, kuru kapteiņi bija 9. un 8. klases skolēni. Dalībnieku skaits komandās tika noteikts ar izlozes palīdzību. Noteikumi paredzēja, ka komandā jābūt pārstāvim no katras klases.

 

Konkursa laikā skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Ar jautājumu palīdzību tika pārbaudītas skolēnu zināšanas gan par Latvijas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan literatūru, nacionālajiem simboliem, gan arī vēl citi jautājumi par Latviju.

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē, kurā netrūka arī konkurences elementa. Jo komandām bija jāizvēlas, cik grūtu (tātad arī- punktu ziņā vērtīgu) jautājumu, viņi vēlas atbildēt, tādejādi mēģinot atrauties no konkurentu komandām.

Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Raivo & Co komanda, iegūstot 122,5 punktus.

2.vietu ieņēma- Samanta & Co; 3.vietu- Kristaps & Co, 4.vietu- Dainis& Co.

Visas komandas saņēma nelielas dāvanas- saldumus un kancelejas piederumus- kuras bija sarūpējusi erudīcijas pasākuma vadītāja skolotāja Ērika.

1.klases simts dienas Gaigalavas pamatskolā

Februārī palika tieši 100 dienas, kopš savas pirmās skolas, Gaigalavas pamatskolas, durvis ir vēruši  1. klases bērni. Par godu šim notikumam, tika sarīkoti nelieli svētki - bērniem tika uzdāvinātas skolotājas Jolantas gatavotās keramikas podziņas, tādējādi mazos simboliski piešujot mūsu skoliņai. Atskatījāmies arī uz šajās simts dienās sastrādāto - fotogrāfijas atgādināja par mūsu pārgājieniem, ekskursijām kā arī klases un skolas pasākumiem.

Kampaņa “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.

Plašāka informācija par kampaņu, pilnveidoto mācību saturu un pieeju un vecāku lomu bērna izglītības ceļā meklējama “Skola2030” mājaslapā. Tajā pieejama informācija, kādas ir būtiskākās izmaiņas mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, kā arī brīvi pieejami un lejuplādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības pakāpēm, ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu, skolotājiem  (https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem).

Gaigalavas  pamatskolā noslēdzies 1.posms projektam "PuMPuRS"

   Projekta ietvaros tika sniegts atbalsts  7  Gaigalavas pamatskolas skolēniem. Katram skolēnam  projektā mācību gada pirmajā semestrī  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas, dažiem bija logopēda konsultācijas. Skolotāji, iespēju  robežās, centās atrast dažādas mācību metodes un veicināja mācību rezultātu uzlabojumus vairākos priekšmetos. Skolēniem arī patika strādāt projekta “Pumpurs” ietvaros.  Klases audzinātāju  konsultācijas palīdzēja vairākiem skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabojot saskarsmes prasmes.   

   Vēlamies turpināt piedalīties projektā, cerot, ka sadarbības rezultātā veidosies pozitīvs atbalsts, kas veicinās laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus, cels pašapziņu un veidos motivāciju risināt jebkura veida problēmas.

Gaigalavas pamatskolas programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes

2019./2020.mācību gada 1.semestrī

1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolas skolēni turpināja apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu – izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. 

3.-9.klašu skolēni 11.oktobrī devās izglītojošā ekskursijā uz Vidzemi, kur apmeklēja Turaidas muzejrezervātu, Bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda” un Gūtmaņa alu.

“Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī! Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt…” (J.Jaunsudrabiņš.)

Latvijas nedēļa ir pagājusi. Skanīgi tā ir aizvadīta arī Gaigalavas pamatskolā. 14.novembrī pie mums viesojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas kopā ar saviem pedagogiem sniedza brīnišķīgu koncertu.

Svētku koncertprogramma par godu Latvijas 101.gadadienai tika atklāta ar Valsts himnu, kas visos klātesošajos radīja svinīguma sajūtu. Pēc sirsnīgas direktores uzrunas koncertu sāka Gaigalavas pamatskolas audzēkņi ar ļoti pārdomātiem priekšnesumiem kvalitatīvā sniegumā: uzstājās 1.-4.klašu ansamblis, soliste Alise Jaudzema un 4.klases skolnieces Elīna Poča un Madara Zvaigzne. Paldies skolotājai Rasmai Igaunei!

Ekskursija uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un Latgales vēstniecību “Gors”

25.novembrī skolas 1. un 2. klase devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju noskaidrot kā maizīte nonāk uz mūsu galda. Vispirms bērni noskatījās filmiņu, kurā parādīja un pastāstīja kā gan mūsu senči, gan mēs tagad sējam graudiņus, kā tie tiek nokulti un visbeidzot kā tiek iegūti milti un uzcepta maize.

Pēc filmas noskatīšanās, bija jādarbojas praktiski arī pašiem- rotaļnodarbībā sējām graudus pēc sentēvu metodēm, ar sirpjiem tos pļāvām, kūlām un ar rokas dzirnavām malām.

Projekts "PuMPuRS"    

2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

   
© ALLROUNDER