Projekts "PuMPuRS"    

2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Finansējums teātra mākslas aktivitātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2019.gada sākumā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā.

Gaigalavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Lego robotikas sacensībās

2018./2019.mācību gadā Gaigalavas pamatskolās skolēni aktīvi piedalījušies dažāda mēroga Lego robotikas sacensībās.

Jau 12 gadus Latvijā aktīvi notiek robotikas čempionāts - sacensības. Čempionāta mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku.

Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”

Kā ik gadu, arī šogad nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” tika ieskandināta ar tradicionālo deju konkursu “Vedam danci”.

Talantu parāde - 2019

  13.februārī Gaigalavas pamatskolā norisinājās talantu parāde. Pasākuma ietvaros kopā pulcējās 1.-9.klases skolēni un viņu skolotāji, lai kopīgi vērotu sagatavotos priekšnesumus. Pasākumā bija iespēja pārliecināties, ka mūsu skolēniem ir skanīgas balsis, ka viņi lieliski prot spēlēt mūzikas instrumentus, un ka viņi ir daudzpusīgi un talantīgi dažādās jomās. Pasākuma skatītāji dzirdēja košas dzejas rindas un stāstus, un bija liecinieki, kā tepat uz vietas, pilnīgi no nekā top neliela teātra izrāde.

Noslēgusies 47.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa

„Lidice - 2019” Latvijas kārta

47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa „Lidice- 2019 ” tēma ir „Ķīmija”.

Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidotā žūrija:

žūrijas komisijas priekšsēdētāja – māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa;

žūrijas komisijas locekļi:

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene;

Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne;

Līgatnes „Amatu mājas” vadītāja  Areta Raudzepa.

Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi. Starp tiem Gaigalavas pamatskolas 3.klases skolnieka Martina Druļa darbs „Pie zobārsta”, skolotāja Jolanta Dundeniece.

Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019.gad 4.februāra līdz 21.februārim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Sagatavots pēc visc.gov.lv. vizuālā māksla

30.01.2018. I.Slišāne

Burtu pasaule muzejpedagoģiskajā programmā

”Pašiem sava ābece”

2019.gada 14.janvārī 1.klases skolēni apmeklēja  muzejpedagoģisko programmu “Pašiem sava ābece“  Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. Burtu pasaule, Bikibuki un alfabēts muzejā – aicināja  darboties  zinātkāros burtiņmīļus. Uzzinājām, kurš burts ir sadraudzējies ar kuru muzeja eksponātu, kā burti ir sarindojušies Bibibukos – nelielās grāmatiņās, kurās dažādos laikos sacerētus latviešu dzejoļus bērniem  ilustrējuši mūsdienu latviešu mākslinieki un kas ir Montesori alfabēts.

 

   
© ALLROUNDER