VALENTĪNDIENAGalvenie sirds veselības skaitļi, kas jāzina ikvienam. -  maniveselibasdati.lv

13.februārī mūsu skolā tika atzīmēta draudzības un mīlestības diena -Valentīndiena.
Dažas dienas iepriekš skola tika noformēta ar sarkanām sirniņām un sāka darboties "Valentīndienas pasts." Ikviens varēja nosūtīt apsveikumu svētkos, iemetot vēstuli pastkastītē. 
Ikviens tika aicināts šajā diena tērpties sarkanas krāsas apğērbā.
 
Pasākumā piedalījās visi skolēni. Draudzīgā, jaukā un romantiskā gaisotnē tika novadīti dažādi konkursi un loterija ar saldām dāvanām.
Pasākuma laikā visiem skolēniem bija daudz smaidu, labestības un foršs noskaņojums.
Par godu Valentīndienai pēc pasākuma skolā notika diskoktēka.
Skolotāja Jekaterina.

KRĀSU NEDĒĻA!

12.02-16.02.24 Gaigalavas pamatskolā norisinājās Krāsu nedēļa.
Katra šīs nedēļas diena bija veltīta kādai konkrētai krāsai. 
Pirmdien-dzeltenā/oranžā krāsa
Otrdien-sarkanā/rozā krāsa
Trešdien-zilā krāsa
Ceturtdien-zaļā krāsa
Piektdien-baltā/melnā krāsa
 
Skolēniem un pedagogiem savā garderobē nācās piemeklēt dienas krāsai atbilstošu apğērbu vai aksesuāru.
Ar īpašu aizrautību visas nedēļas garumā katra klase veica krāsu nedēļas uzdevumu-uzņemt kopīgu klases krāsaino bildi.
 
   Lai piepildās mūsu krāsainie sapņi, jo dzīve ir tāda krāsa, kādu izvēlamies paši!
Skolotāja Jekaterina.

”Mini mīklu 2024”

Rēzeknes novada skolu 1.- 3.klašu erudīcijas konkursā Gaigalavas pamatskolas 2. 3. klases komanda ieguva godalgoto 2. vietu no 12 komandām. 

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu vispusīgu attīstību un pieredzi par latviešu tautasdziesmām, pasakām, mīklām, sakāmvārdiem, gadskārtu svētkiem, Latviju, tās tradīcijām, ievērojamām vietām un nozīmīgiem notikumiem. Skolēni klausījās, skatījās, domāja, runāja, rakstīja, atbildēja. 

Paldies Esterei Saleniecei, Karīnai Dārzniecei, Līvai Brencei, Aivim Babrim, Žanim Valteram.

Paldies arī skolotājai Inesei Bikovskai par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus Rēzeknes novada skolu 1.-3.klašu erudīcijas konkursam ”Mini mīklu 2024”.   

krāsainā ned

Meteņdiena.metenis-bold-400w.png

Meteņi ir viens no latviešu gadskārtu svētkiem, šogad Gaigalavas skolēni svinēja 6. februārī. 

Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem.

Meteņos skolēni ar skolotājiem devās skolas pagalmā un izbaudīja ziemas priekus kopā ar sportiskajām aktivitātēm. 

Lēkšana maisā, sniegapiku mešana tālumā, dažādas stafetes, uzdevumi, virves vilkšana. 

Ar prieku sejās vizinājāmies ar ragavām no kalna.


Paveicot visas aktivitātes, bijām nopelnījuši siltu kumelīšu tēju un gardās pankūkas, kas ir viena no Meteņu tradīcijām.

Sporta skolotāja-Jekaterina.

Vislatvijas akcija SKOLĀM BŪT!

Visi Latvijas skolu skolēni, skolotāji, arī vecāki šo
pirmdien, 29.janvārī plkst.12.00 tika aicināti sanākt kopā pie savas
skolas un nodziedāt Latvijas himnu kā cieņas un patriotisma
apliecinājumu mūsu zemei!

Gaigalavas pamatskolas skolēni kopā ar pedagogiem devās skolas pagalmā, lai parādītu, cik svarīga mums ir mūsu skola.

SKOLĀM BŪT!


#skolāmbūt
#skolambut
#paldiesskolai
#ļaujietmumsbūt
#laujietmumsbut

gskola2

skola1

Gaigalavas pamatskolas skolēni 12.janvārī ar skolas 1.- 3.klašu ansambli devās uz dziesmu pasākumu   maxresdefault

"Baltā dziesma", kas notika Feimaņu KN.

Skolēni dziedāja un darbojās no visas sirds un viss kopīgiem spēkiem izdevās - gan dziesmas, gan dejas.

 

Liels paldies bērniem un viņu vecākiem!

 

                                                                                                                        Sk. Rasma Igaune

 

Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitāteslejupielāde.jpg

Gaigalavas pamatskolā 2023./2024.m.g.1.semestrī 

 

Skolēniem programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros ir nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī.

29.septembrī Gaigalavas pamatskolas 3.-9.klašu skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Alūksni. Alūksnes novada muzejā, kurš darbojas Alūksnes pilī skolēni guva priekšstatu par Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu, kas sniedz daudzveidīgu kultūras un mākslas piedāvājumu. Programmas laikā skolēnus iesaistīja muzeja aktīvā ekspozīciju un izstāžu izpētē, rosinot izpratni par Alūksnes novada kultūrvēsturisko mantojumu. Skolēni iejutās detektīva lomā un risināja dažāda veida uzdevumus, attīstot klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas, informācijas meklēšanās un orientēšanās telpā prasmes. Nodarbības sākumā skolēni noskaidroja, kādā ēkā atrodas Alūksnes novada muzejs, kas ir muzejs, kādi ir muzeja darbības virzieni, kas jāievēro, apmeklējot muzeju, tā ekspozīcijas un izstādes. Pēc pārrunām tika izsniegta “Muzeja detektīva” burtnīca (darba lapas), kurā bija dažāda veida uzdevumi, kuri jāveic, iejūtoties muzeja detektīva lomā, patstāvīgi iepazīstot muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs eksponētos krājuma priekšmetus un informāciju par tiem. Meklējot atbildes uz dotajiem jautājumiem, skolēni mācījās orientēties muzeja telpās, nolasīt izstāžu un ekspozīciju anotācijas, atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, attapīgiem un apgūst uzvedības noteikumus muzejā. Noslēgumā notika kopīga iegūto zināšanu pārbaude, pārrunājot veiktos uzdevumus.

Projekta “STEAM prasmes – katra skolēna realitāte”

īstenošana Gaigalavas pamatskolā

Gaigalavas pamatskolā 2023./2024.mācību gada 1.semestrī tika īstenots projekts “STEAM prasmes – katra skolēna realitāte”.

Projekts īstenots Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkursa “Par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2023.gadā” ietvaros. Kopējais finansējums 500.00 EUR.

No projekta finansējuma tika iegādāts LEGO Education SPIKE Prime pamatkomplekts un Edison robots. Iegādāto Lego komplektu Gaigalavas pamatskolas skolēni izmanto interešu izglītības pulciņā Lego robotika un datorikas mācību priekšmeta stundās.

Ar iegādāto Lego robotikas komplektu un Edison robotu praktiski tiek veikta robotu konstruēšana un programmēšana; tiek apgūtas prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties savstarpēji komandā, konstruējot un programmējot robotus. Skolēni iegūst zināšanas un prasmes LEGO robotu konstruēšanā, skolēni izpaudīsies tehniskajā jaunradē, mācīsies orientēties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzināsies iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē, pratīs pieņemt lēmumus patstāvīgi un iekļausies komandas darbā.

Izmantojot Edison robotu padziļinās prasmes STEM jomās, veidos interaktīvus inženiertehniskos un programmēšanas projektus.

Skolēni lietderīgāk pavada savu brīvo laiku iesaistoties Lego robotikas aktivitātēs.  

 

Projekta koordinatore – direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

Ziemassvētki skolā, 2023

 

Gaigalavas pamatskolas skolēni ar lielu prieku svinēja Ziemassvētkus. 

Liels gandarījums par katru izglītojamo, kas piedalījās pasākuma īstenošanā un tā norisē. 

 

Neliels ieskats mūsu skolas Ziemassvētku pasākumā. 

happy new year

   
© ALLROUNDER