Gaigalavas pamatskolas programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes

2019./2020.mācību gada 1.semestrī

1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolas skolēni turpināja apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu – izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. 

3.-9.klašu skolēni 11.oktobrī devās izglītojošā ekskursijā uz Vidzemi, kur apmeklēja Turaidas muzejrezervātu, Bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda” un Gūtmaņa alu.

“Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī! Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt…” (J.Jaunsudrabiņš.)

Latvijas nedēļa ir pagājusi. Skanīgi tā ir aizvadīta arī Gaigalavas pamatskolā. 14.novembrī pie mums viesojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas kopā ar saviem pedagogiem sniedza brīnišķīgu koncertu.

Svētku koncertprogramma par godu Latvijas 101.gadadienai tika atklāta ar Valsts himnu, kas visos klātesošajos radīja svinīguma sajūtu. Pēc sirsnīgas direktores uzrunas koncertu sāka Gaigalavas pamatskolas audzēkņi ar ļoti pārdomātiem priekšnesumiem kvalitatīvā sniegumā: uzstājās 1.-4.klašu ansamblis, soliste Alise Jaudzema un 4.klases skolnieces Elīna Poča un Madara Zvaigzne. Paldies skolotājai Rasmai Igaunei!

Ekskursija uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un Latgales vēstniecību “Gors”

25.novembrī skolas 1. un 2. klase devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju noskaidrot kā maizīte nonāk uz mūsu galda. Vispirms bērni noskatījās filmiņu, kurā parādīja un pastāstīja kā gan mūsu senči, gan mēs tagad sējam graudiņus, kā tie tiek nokulti un visbeidzot kā tiek iegūti milti un uzcepta maize.

Pēc filmas noskatīšanās, bija jādarbojas praktiski arī pašiem- rotaļnodarbībā sējām graudus pēc sentēvu metodēm, ar sirpjiem tos pļāvām, kūlām un ar rokas dzirnavām malām.

Projekts "PuMPuRS"    

2019./2020.mācību gadā  Gaigalavas  pamatskolā uzsākts projekts "PuMPuRS". Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp  skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. www.pumpurs.lv

Finansējums teātra mākslas aktivitātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2019.gada sākumā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā.

   
© ALLROUNDER