Attālinātā mācību procesa norise

 

1.No 23.03.2020. līdz 29.05.2020. mācību process Gaigalavas pamatskolā notiek attālināti.

2.Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

3.Mācības notiek pēc stundu saraksta. Informācija skolēniem par tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba un skolotāju konsultāciju laikiem ir pieejama e-klases platformā.

4.Apraksti ar katrā mācību priekšmetā veicamajiem darbiem savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš līdz plkst.16.00) ir jāievieto skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!

5.Katrā mācību priekšmetā tiek paredzēti uzdevumi, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti - lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram - tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.). Darbs iesniedzams līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citādi.

6.Skolotājs e-klasē norādītās stundas laikā būs sasniedzams e-klasē, telefoniski vai tiešsaistē (whatsapp), lai konsultētu skolēnus. Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā.

7.Vērtēšanai pamatā tiek izmantotas formatīvās vērtēšanas metodes, vērtējumi (i/ ni/ nv vai Apgūts/ Daļēji apgūts/ Vēl jāmācās) un aprakstošā formā. Ja tiek izmantota summatīvā vērtēšanas metode – jābūt norādītiem kritērijiem.

 

Attālinātā mācību procesa norise Gaigalavas pamatskolā

Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, un līdz ar to ikvienam, proti, katram valsts pilsonim, darba devējam un darbaņēmējam, ir jāuzņemas ne tikai atbildība, ievērojot visus ierobežojumus, bet arī jāveic attiecīgi pasākumi, ierobežojot jaunā koronavīrusa izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Valdības rīkojums nosaka stingrus ierobežojošos pasākumus un precīzas norādes par iestāžu darbu pārtraukšanu un attālināto pasākumu nodrošināšanu.

Jau 13. martā Rēzeknes novadā tika pārtraukts mācību process skolās, bet pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināta dežūrgrupu darbība, ievērojot visus nepieciešamos pasākumus, kā arī ar apliecinājumu apstiprinot, ka bērns un ģimene nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, savukārt vecākiem nav nekādu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu. 13. martā bērnudārzus apmeklēja 256 audzēkņi no visiem 930 audzēkņiem un 19. martā – 83.

Skolēnu brīvdienās skolotājiem bija milzīgs darbs, strādājot pie attālināto mācību norises sākot ar 23. martu. Izmantojot visādus saziņas veidus – e-pasts, telefons, sms, whatsapp, e-klase, mykoob.lv, tiek nodrošināta saziņa ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem par mācību norisi attālināti. Izmantojot dažādas e-platformas – uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, manaklase.weebly.com, fizmix.lv, letonika.lv, google classroom, tiek nodrošināta mācību vielas apgūšana attālināti. Skolotāji ir gatavi veidot video skaidrojumus sarežģītu mācību vielu apgūšanai, ko nosūtīt skolēniem. Arī interešu izglītībā, sporta skolā, mūzikas skolā, mākslas skolā un speciālajā skolā mācību process organizējams attālināti, t.i., audzēkņiem būtu uzdodami patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam saskaņā ar viņa individuālajām interesēm un vajadzībām. Centralizētie eksāmeni, kas bija paredzēti šajā nedēļā, ir pārcelti uz maiju. Ja izdosies nodrošināt mācības attālināti pietiekamā kvalitātē un ārkārtas situācija netiks pagarināta, tad varam cerēt, ka mācību gads netiks pagarināts.

Gaigalavas pamatskolā 

 

no 23.03.2020.-29.05.2020.

 

mācību process notiek attālināti

 

 

 

Aicinām sazināties elektroniski, rakstot uz

 

e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Zvanot pa tālruni 28621625

 

Saziņa par attālināto mācību procesu e-klasē

Ko tu zini par Latviju?

2020.gada 7.februārī Gaigalavas pamatskolā notika erudīcijas konkurss 5.-9.klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?”

Konkursā piedalījās četras komandas, kuru kapteiņi bija 9. un 8. klases skolēni. Dalībnieku skaits komandās tika noteikts ar izlozes palīdzību. Noteikumi paredzēja, ka komandā jābūt pārstāvim no katras klases.

 

Konkursa laikā skolēniem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Ar jautājumu palīdzību tika pārbaudītas skolēnu zināšanas gan par Latvijas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan literatūru, nacionālajiem simboliem, gan arī vēl citi jautājumi par Latviju.

Pasākums noritēja nepiespiestā gaisotnē, kurā netrūka arī konkurences elementa. Jo komandām bija jāizvēlas, cik grūtu (tātad arī- punktu ziņā vērtīgu) jautājumu, viņi vēlas atbildēt, tādejādi mēģinot atrauties no konkurentu komandām.

Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Raivo & Co komanda, iegūstot 122,5 punktus.

2.vietu ieņēma- Samanta & Co; 3.vietu- Kristaps & Co, 4.vietu- Dainis& Co.

Visas komandas saņēma nelielas dāvanas- saldumus un kancelejas piederumus- kuras bija sarūpējusi erudīcijas pasākuma vadītāja skolotāja Ērika.

1.klases simts dienas Gaigalavas pamatskolā

Februārī palika tieši 100 dienas, kopš savas pirmās skolas, Gaigalavas pamatskolas, durvis ir vēruši  1. klases bērni. Par godu šim notikumam, tika sarīkoti nelieli svētki - bērniem tika uzdāvinātas skolotājas Jolantas gatavotās keramikas podziņas, tādējādi mazos simboliski piešujot mūsu skoliņai. Atskatījāmies arī uz šajās simts dienās sastrādāto - fotogrāfijas atgādināja par mūsu pārgājieniem, ekskursijām kā arī klases un skolas pasākumiem.

Kampaņa “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.

Plašāka informācija par kampaņu, pilnveidoto mācību saturu un pieeju un vecāku lomu bērna izglītības ceļā meklējama “Skola2030” mājaslapā. Tajā pieejama informācija, kādas ir būtiskākās izmaiņas mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, kā arī brīvi pieejami un lejuplādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības pakāpēm, ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu, skolotājiem  (https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem).

Gaigalavas  pamatskolā noslēdzies 1.posms projektam "PuMPuRS"

   Projekta ietvaros tika sniegts atbalsts  7  Gaigalavas pamatskolas skolēniem. Katram skolēnam  projektā mācību gada pirmajā semestrī  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas, dažiem bija logopēda konsultācijas. Skolotāji, iespēju  robežās, centās atrast dažādas mācību metodes un veicināja mācību rezultātu uzlabojumus vairākos priekšmetos. Skolēniem arī patika strādāt projekta “Pumpurs” ietvaros.  Klases audzinātāju  konsultācijas palīdzēja vairākiem skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabojot saskarsmes prasmes.   

   Vēlamies turpināt piedalīties projektā, cerot, ka sadarbības rezultātā veidosies pozitīvs atbalsts, kas veicinās laicīgu palīdzību un veiksmīgus risinājumus, cels pašapziņu un veidos motivāciju risināt jebkura veida problēmas.

Gaigalavas pamatskolas programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes

2019./2020.mācību gada 1.semestrī

1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolas skolēni turpināja apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu – izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. 

3.-9.klašu skolēni 11.oktobrī devās izglītojošā ekskursijā uz Vidzemi, kur apmeklēja Turaidas muzejrezervātu, Bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda” un Gūtmaņa alu.

“Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī! Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt…” (J.Jaunsudrabiņš.)

Latvijas nedēļa ir pagājusi. Skanīgi tā ir aizvadīta arī Gaigalavas pamatskolā. 14.novembrī pie mums viesojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas kopā ar saviem pedagogiem sniedza brīnišķīgu koncertu.

Svētku koncertprogramma par godu Latvijas 101.gadadienai tika atklāta ar Valsts himnu, kas visos klātesošajos radīja svinīguma sajūtu. Pēc sirsnīgas direktores uzrunas koncertu sāka Gaigalavas pamatskolas audzēkņi ar ļoti pārdomātiem priekšnesumiem kvalitatīvā sniegumā: uzstājās 1.-4.klašu ansamblis, soliste Alise Jaudzema un 4.klases skolnieces Elīna Poča un Madara Zvaigzne. Paldies skolotājai Rasmai Igaunei!

   
© ALLROUNDER