Happy Easter Instagram Facebook Post

Lieldienas

22.martā Rēzeknē noritēja Rēzeknes novada skolu bērnu un jauniešu skatuves runas konkurss.

Konkursā piedalījās 48 skolēni. Gaigalavas pamatskolu pārstāvēja 3.kl. skolniece Estere Saleniece, 4.kl. skolniece Ieva Spīča, 5.kl. skolniece Evelīna Vāverāne un 8.kl. skolniece Elīna Poča.

Skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija: Rēzeknes teātra režisore Māra Zaļaiskalns, kultūras pasākumu organizatore Ināra Grietiņa, teātra "Joriks" cilvēks Sandis Proms.

Meiteņu sniegums tika atzinīgi novērtēts: Ieva un Evelīna ieguva 1.pakāpi, Elīna – 2.pakāpi, Esterei tika piešķirta augstākā pakāpe, viņa 17.aprīlī pārstāvēs Gaigalavas pamatskolu reģionālajā skatuves runas konkursā ARPC “Zeimuļs”.

Lai veicas Esterei!

Skolotāja Ērika Bozoviča

Gaigalavas pamatskolas 8.-9.klases skolēni devās uz izstādi "Izglītība un Karjera 2024" Rēzeknē.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, ko varētu turpmāk izvēlēties kā nākotnes profesiju.

IMG 20240326 WA0008

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Saules ritmi"

Pārstāvot Gaigalavas pamatskolu konkursā "Saules ritmi" skolēni ieguva godalgotas vietas. 

Lepojamies! Paldies par ieguldīto darbu skolotājai J. Dundeniecei!

Elīna Poča Vējiņš pūta, skandināja, Saule silti samīļoja. 2.pakāpe
DSC 4067 11zon

Folkloras kopas “Purineņš” vakarēšana

Piektdienas vakarpusē, 9.februārī notika folkloras kopas “Purineņš” dalībniekiem vakarēšana, darbojoties vairākās meistarklasēs. Bērni čakli dziedāja, mācījās dančus, muzicēja kopā un atsevišķi, kā arī apguva daudz rotaļdziesmu un rotaļu. Veidojās sadarbība starp mazāko un vecāko klašu skolēniem.

Aptaujājot skolēnus un viņu vecākus, secināju, ka bērniem ļoti, ļoti patika viss un gribētu tādu pasākumu vēlreiz. Patika, ka bija jautri, aizraujoši, palikšot neaizmirstamas atmiņas, patika kopā dziedāšana, spēles, rotaļas un, protams, nakšņošana skolā.  

Paldies visiem par sadarbību!

folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

Draudzības teātra turnīrs

Gaigalavas pamatskolas 2. - 4.klases komanda piedalījās Sēlijas un Latgales reģiona Draudzības teātra turnīrā. 

Liels prieks par komandas garu un vienotību, jo apsveicam ar komandu tiesnešu vērtējumu, kurā ieguvām maksimālo punktu skaitu.

Komandu šajā turnīrā pārstāvēja:

Ieva Spīča, Estere Mazure, Estere Saleniece, Līva Brence, Gabriela Bārtuliņa.

Paldies interešu izglītības skolotājai Ērikai Bozovičai par ieguldīto darbu sagatavojot Sēlijas un Latgales reģionu Draudzības teātra turnīram.

Ierakumu sveču liešana Ukrainas aizstāvjiem WhatsApp attēls 2024 02 23 plkst. 15.39.23 a03d45ca

Gaigalavas pamatskola piedalījās akcijā, kur skolēni lēja ierakuma sveces Ukrainai. 

Skolēni ne tikai lēja sveces, bet arī ar pedagogu palīdzību iepazinās ar šīs valsts tradīcijām, simboliem un aktuālāko informāciju. 

Esot vienotiem mēs ticam, ka spējam daudz vairāk!

Vedam danci
 
Lepojamies ar folkloras kopas “Puriņeņš” sasniegumiem rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkursā “Vedam danci” Ziemeļlatgales novadā.
 
Gaigalavas pamatskolas 5.klases skolniece - folkloras kopas „Purineņš” dalībniece Ieva Spīča  ieguva 1.pakāpi- rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkursā “Vedam danci”.

Gaigalavas pamatskolas 3.klases skolniece - folkloras kopas „Purineņš” dalībniece Estere Mazure ieguva 1.pakāpi- rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkursā “Vedam danci”.

Gaigalavas pamatskolas 2.klases skolniece - folkloras kopas „Purineņš” dalībniece Laura Taukule ieguva visaugstāko žūrijas vērtējumu - rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkursā “Vedam danci”.

Folkloras kopas "Purineņš" dalībnieki saņēma Pateicības rakstu, jo visiem rādīja un iemācīja rotaļdeju "Madaļa", rotaļu "Zaķis un lapsa" un kadriļu "Brička" .

 Paldies interešu izglītības skolotājai Rasmai Igaunei par ieguldīto darbu sagatavojot rotaļu, rotaļdanču un spēļu konkursam “Vedam danci”.

Bērnu un jauniešu žūrija 2023.gadā

Priecājamies- Bērnu un jauniešu žūriju 2023. izlasījuši Gaigalavas pamatskolas skolēni!

Paldies par atbalstu - skolas bibliotekārei Annai Začevskai,
latviešu valodas un literatūras skolotājiem Viktorijai Semulei, Inesei Bikovskai, Ērikai Bozovičai,
skolēnu vecākiem
Gaigalavas pamatskolas direktore
Ināra Ūsīte

Tautas bumbas sacensības

15.februārī Gaigalavas pamatskolas 2.-5.klases meitenes piedalījās Rēzeknes novada skolu sacensībās Tautas bumbā un izcīnīja godalgoto 1.vietu.
 
Apsveicam un pateicamies par drosmi Ievai Spīčai, Sandijai Pīgoznei, Ērikai Saknei, Laurai Balodei, Esterei Saliniecei, Esterei Mazurei, Laurai Taukulei, Karīnai Dārzniecei un Līvai Brencei.
Sporta skolotāja-Jekaterina

   
© ALLROUNDER