Konkursu fināli Rīgā - dzied, spēlē, danco

1) Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE  2024”

2) Tradicionālās dejas konkurss “VEDAM DANCI  2024”

Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa “Purineņš” – 20.aprīlī Rīgā dancoja, spēlēja, dziedāja                                                                                                       

               1.pakāpe, VISC diploms – Elīnai Počai, Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” muzikantei (vad. R.Igaune) konkursā “Klaberjakte”

                1.pakāpe, VISC diploms – Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” zelta dejotājiem (vad. R.Igaune) tradicionālās dejas programmā “Labi skaņ! - plaukstys, kuojis, bolss...” konkursā  “Vedam danci 2024”

2.klase – Līva Brence, Laura Taukule, Karīna Dārzniece, Adrians Špundzāns

3.klase – Estere Mazure, Aivis  Babris

4.klase – Ieva  Spīča, Sandija Pīgozne, Roberts Brencis

5.klase – Evelīna Vāverāne  

7.klase – Markuss Ragaušs

8.klase – Elīna Poča

 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un visiem palīgiem, lai mēs aizbrauktu uz Rīgu!

Paldies folkloras kopas “Purineņš” vadītāja  Rasma  Igaune!

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 17.42.27 68b422a5

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 17.39.27 9e94baea

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 17.39.31 69f0ca3f

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 17.39.32 f6dca2b3

 

 

   
© ALLROUNDER