Bērni un jaunieši dzied, spēlē, danco un stāsta anekdotes

Ziemeļlatgales novada bērni un jaunieši bija sabraukuši ar saviem skolotājiem uz konkursu pusfināliem, kas notika Rēzeknes ARPC “Zeimulī” 22.februārī un Dricānu kultūras namā 26.martā.

1) Tradicionālās dziedāšanas konkurss “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2024”

2) Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE 2024”

3) Tradicionālās dancošanas konkurss “VEDAM DANCI 2024”

4) Konkurss “ANEKDOŠU VIRPULIS 2024”

Arī Gaigalavas pamatskolas “Purineņš” – dancoja, spēlēja, dziedāja                                                                                                      

1.pakāpe – folkloras kopai “Purineņš” par programmu “Labi skaņ! Plaukstys, kuojis, bolss...” konkursā “Vedam danci” un ceļazīme uz konkursa finālu Rīgā

2.klase – Līva Brence, Laura Taukule, Karīna Dārzniece, Adrians Špundzāns

3.klase – Estere Mazure, Aivis Babris

4.klase – Ieva Spīča, Sandija Pīgozne, Roberts Brencis

5.klase – Evelīna Vāverāne  

7.klase – Markuss Ragaušs

1.pakāpe – Elīnai Počai, folkloras kopas “Purineņš” solistei – muzikantei, vijolniecei un ceļazīme uz konkursa finālu Rīgā

1.pakāpe – folkloras kopas “Purineņš” kapelai, kurā stabulēja Madara Zvaigzne, Lāsma Laizāne, vijoli spēlēja Elīna Poča un akordeonu spēlēja skolotāja Rasma.                 “Muzicējām kopā ar skolotāju, tāpēc varēja piedalīties tikai pusfinālā, bet mēs bijām ļoti muzikālas un mums patika pašām priekšnesumi, un izdevās arī skatītājus iepriecināt”, tā teica meitenes.

Paldies Liels skolotājiem, folkloras kopu vadītājiem un dalībniekiem!

       Vēlam visiem izvirzītajiem dalībniekiem LABU SKANĒJUMU un RAITU DANCOŠANU konkursu finālos Rīgā 20.aprīlī!

folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

IMG 6355 11zon

IMG 6294 11zon

IMG 6368 11zon

IMG 6288 11zon

   
© ALLROUNDER