Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros iepazinām Balvu novadu.WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.44 5295814b

Gaigalavas pamatskolas 1.2. klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Balvu novada muzeju, kur iepazinās ar to vēsturi, nostāstiem un piedalījās aktivitātēs.

“Iepazīsti Balvus” - nodarbības mērķis ir interaktīvā un saistošā veidā izzināt Balvu vēsturi, pilsētas nozīmīgākos kultūrvēstures objektus un valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus. Nodarbība notiek pilsētvidē, muzejs ir sākuma un beigu vieta. Skolēni iepazina senos mūzikas instrumentus, lietas un digitāli izspēlēja dažādas spēles. Iepazinās ar maizes tapšanas procesu, siera taisīšanu.

“Pa lāča pēdām” - programmā bērni pēc norādēm dodas meklēt pazudušo Lāci. To meklējot, bērni iepazīst Lāča iemīļotākās vietas - Balvu Lāča dārzu ar dažādām rotaļām un lielo Balvu dižozolu, kur lācim ļoti patīk uzkavēties. Bērni aplūkojot koku lapas, nosauca kam tās pieder. Klausījās teiku, kā izveidojušās robainās ozola lapas.

Bērni mērīja lāča pēdas, meklēja aizmigušo lāci un devās rotaļās. 

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.16.00 7ae7353e

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.58 d4bd9689

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.58 30e79ded

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.59 e15817d0

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.56 6fe716f5

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.55 244b4f93

WhatsApp attēls 2024 04 25 plkst. 14.15.57 1bd30519

   
© ALLROUNDER