Lepojamies!Sveicam un Lepojamies 1024x419

Vienmēr ir prieks par bērniem, kas papildus mācībām skolā aktīvi vēl arī apmeklē dažādas ārpusskolas interešu izglītības nodarbības sportā, dejās vai mācās J.Ivanova Rēzeknes bērnu mūzikas skolā.

Lepojamies ar mūsu vijolnieci, 7.klases skolnieci Elīnu Poču, kura centīgi apgūst vijoles spēli un šogad aktīvi piedalās konkursos.

No Gaigalavas skolas papildus mūziku apgūst arī 7.kl.skolnieks Martins Drulis un 3.kl.skolnieks Roberts Brencis.Savukārt 5.kl.s kolnieks Edvards Tārauds apgūst klavierspēli Viļānu mūzikas un mākslas skolā.

Lai labi skan!

WhatsApp Image 2023 02 13 at 3.24.21 PM 1

WhatsApp Image 2023 02 13 at 3.24.21 PM

WhatsApp Image 2023 02 13 at 3.31.20 PM

WhatsApp Image 2023 02 17 at 2.35.22 PM

WhatsApp Image 2023 02 17 at 2.35.50 PM 1

WhatsApp Image 2023 02 17 at 2.35.50 PM

WhatsApp Image 2023 02 21 at 8.16.15 PM 1

WhatsApp Image 2023 02 21 at 8.16.15 PM

   
© ALLROUNDER