Tradicionālo deju konkurss "VEDAM  DANCI"   2016

    Konkursu mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana.  Danču konkursā „Vedam danci” piedalījās arī Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” dalībnieki.

Mēs savas prasmes parādījām skalu un jostu deju konkursā, kur piedalījās un labus rezultātus izpelnījās 2.klases meitenes – Rebeka Skābarde un Lorete Lucjanova ( 1.pakāpe). Aizrautīgi un ar atdevi dejoja 3.klases skolēni – Monta Sakne, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema, Dairis Rutuļs, 4.klases – Nauris Birze, Valērija Kurilina, 6.klases meitenes – Sintija Reble, Viktrija Reble. Viņiem piešķīra titulu „Lielais dejotājs/a” (2.pakāpe).

   Visu kopējais uzdevums ir popularizēt tautas tradicionālās dejas folkloras kopu darbībā, izkopjot dejas soļus, apzinoties to niansēto daudzveidību un pilnveidojot dejošanas iemaņas, kā arī veicinot tradicionālo deju apgūšanu un tālāku attīstību.

   Rotaļdeju konkursā bērnu folkloras kopa apgūst atbilstoši savam līmenim 4 rotaļdejas vai pāru dejas.

Folkloras kopas „Purineņš” dancotāji mācījās „Trīspāru deju jeb Saimniekdancis”; „Jandāliņš” (Tūdaliņ, tagadiņ ); „Ak, mēs abi divi” un „ Ak tu žē”. Dancošana konkursā izdevās ļoti labi, bet vēl mazliet jāpietiek dažas nianses, lai konkursa finālā Rīgā 23.aprīlī būtu vēl labāk. „Purineņu” pārstāvēja un dancoja 5.klases Raivo Svilāns, 4.klases Nauris Birze, 3.klases Dairis Rutuļs, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema un 2.klases Lorete Lucjanova. Viņi pusfinālā ir 1.pakāpes „Vislielākie dejotāji”. Lai veicas visiem finālistiem!

 Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” vadītāja  Rasma  Igaune

 

Fotogalerija

 

   
© ALLROUNDER