Tradicionālās dziedāšanas konkurss 

"DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2016"

 Konkursa mērķis ir dziedāšanas prasmju pilnveidošana un dziedātvēlmes veicināšana bērnu un jauniešu vidē, rosinot daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota, tai skaitā rekonstruēta, tautasdziesmu repertuāra apgūšanu  un  pielietošanu  mūsdienu situācijā. Dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” var piedalīties jebkurš dziedātājs līdz 21 gada vecumam: jaunākā grupa līdz 11 gadu vecumam, vidējā grupa no 12 līdz 15 gadu vecumam, vecākā grupa no16 līdz 21 gada vecumam.

  No Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” piedalījās diezgan daudz skolēnu, kas vēlējās  sevi  parādīt  un  pārbaudīt savas prasmes  solodziedāšanā  bez  pavadījuma. Bija jādzied divas tautasdziesmas sev un skatītājiem par prieku.

Jaunāko grupu vērtēja 8 skolotāji, bet vidējo un vecāko grupu 5 skolotāji. Visiem „Purineņa” skolēniem veicās ļoti labi – 2.pakāpe un tituls „Lielais dziedātājs” tika piešķirts Jānim Sarnovičam (6.klase), 1.pakāpe un tituls „Lielā dziedātāja” – Loretei Lucjanovai (2.klase), Evelīnai Spīčai (3.klase), Alisei Jaudzemai (3.klase) un 1.pakāpe un tituls „Lielais dziedātājs” – Imantam Spīčam ( 8.klase). Paldies skolēniem par darbu, par pacietību strādājot un uzklausot, paldies vecākiem par atbalstīšanu un pieskatīšanu! Turpināsim pilnveidot dziedātāja personības individualitāti un muzikalitāti, un lai mums veicas konkursa finālā Rīgā 23.aprīlī.

 Folkloras kopas „Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

 

 

Fotogalerija

 

 

 

   
© ALLROUNDER