Tradicionālās muzicēšanas konkurss

„KLABERJAKTE 2016”

Muzicēšanas konkursa uzdevumi ir veicināt bērnu un jauniešu muzicēšanas vēlmi, izceļot katra muzikanta nozīmīgumu, katra skaņdarba raksturu atbilstoši tradīcijai, popularizēt tautas mūzikas instrumentu izmantošanas tradīcijas folkloras kopu darbībā, veicināt tradīciju apgūšanu un tālāk attīstību, popularizēt individuālo muzicēšanu un kapelu muzicēšanas tradīcijas. Kapelā iespējams muzicēt dažāda vecuma dalībniekiem, tad grupu nosaka dalībnieku vecuma pārsvars.

Folkloras kopas „Purineņš” kapela piedalījās vidējā grupā,

jo vidējais vecums sanāca 6.klase. Spēlējām latgaliešu tautas dziesmas „Oi, agri, agri” un „Teci, teci kumeleņi”. Kapelā spēlēja Anna Barinova – vijoli (10.kl.), Viktorija Reble – vijoli (6.kl.), Imants Spīčs – akordeonu (8.kl.), Sintija Reble – stabuli (6.kl.), Jānis Sarnovičs – ģitāru (6.kl.), Samanta Sakne – bungas (5.kl.). Žūrija piešķīra 1.pakāpi un titulu „Vislielākie muzikanti”. Malači skolēni!  Veiksmi konkursa finālā Rīgā!

Pirms priekšnesuma dalībnieki sniedz īsu mutisku stāstījumu par sevi, pasakot arī ko un kāpēc spēlēs. Katrs dalībnieks savā priekšnesumā drīkst spēlēt arī vairākus tautas mūzikas instrumentus, bet priekšnesumam jābūt dabiskam. Muzicēšanas prasmes var demonstrēt arī atbilstoši savām spējām, izmantojot instrumentus.

Šogad aicināju uz konkursu arī citu veidu muzicējošos kolektīvus, lai skolēni sevi vēlētos pilnveidot, spēlējot instrumentālos ansambļos.

Ar labu sniegumu un atbildīgu uzstāšanos piedalījās Gaigalavas pamatskolas instrumentālais kolektīvs un ieguva 1.pakāpi un titulu „Vislielākie muzikanti”. Tajā spēlējām ksilafonus, stabules, zu-zū, bungas, marakasus, robdēli, katliņu, koka zvanu, zvārguli, treščotku. No 5.klases spēlēja – Samanta Sakne, Raivo Svilāns, no 4.klases – Valērija Kurilina, Nauris Birze, no 3.klases – Dairis Rutuļs, Monta Sakne, Ronalds Zvejsalnieks, Evelīna Spīča, Alise Jaudzema, no 2.klases – Rebeka Skābarde, Lorete Lucjanova. Lai muzicēšanas prieks saglabājas un vēlmes spēlēt attīstās! 

Skolotāja un kapelas vadītāja Rasma Igaune

   
© ALLROUNDER