Sporta diena

Gaigalavas pamatskolā

    Visā Latvijā no 23.- 29.05.2016. norisinājās Eiropas mēroga pasākums- Veselības nedēļa jeb MOVE Week, kuras mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

    Lai atbalstītu Eiropas mēroga pasākumu un iesaistītu skolēnus sportiskās un fiziskās aktivitātēs 27. maijā Gaigalavas pamatskolā notika sporta diena.

 

 

Sporta dienā skolēni veica tādas fiziskās aktivitātes, kā tāllēkšana no vietas (visi kopā mēs aizlecām 71 metru),

 

   

metām šautriņas,

vadījām mazo tenisa bumbiņu ar kāju,

nesām ūdeni,

izpildījām palēcienus ar lecamauklu,

 

pārvarējām šķēršļu joslu,

skrējām stafetes.

  Noslēgumā katrs skolēns saņēma veselības nedēļas kartīti un saldās balvas.

      Sporta skolotāja  Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER