Maxima izglītības atbalsta programma “Savai skolai” Gaigalavas pamatskolā

SIA "Maxima Latvija" no 02.11.2015. līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkoja Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI". Akcijas ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņēma uzlīmes, ko tālāk varēja novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei.

Arī Gaigalavas pamatskola aicināja skolēnus, vecākus, skolotājus iesaistīties akcijā un atbalstīt skolu. Kopā tika savāktas 2440 uzlīmes. Liels paldies par atbalstu un par dāvinātajām uzlīmēm skolēnu vecākiem, skolotājiem, skolas absolventiem, pagasta iedzīvotājiem. Īpašs prieks bija saņemt uzlīmes no bijušajiem skolas absolventiem, kuri vairs nedzīvo Gaigalavā.

 

Par savāktajām uzlīmēm tika iegādāts Novusa komplekts, Bumbu glabāšanas grozs un Pasaules politiskā karte. Skolēni varēs izmēģināt un attīstīt savas spējas novusa spēlēšanā sporta stundās, pēc mācību stundām, pagarinātās dienas grupas nodarbībās. Bumbu glabāšanas grozs ir ērts un viegli pārvietojams uz sporta zāli nodarbību organizēšanai. Pasaules politiskā karte paredzēta sākumskolas skolēniem, mācību vielas apguvei.

Šī programma ikvienam sabiedrības pārstāvim deva  iespēju apvienoties labam mērķim un pavisam vienkāršā veidā pateikties savai vai savu bērnu skolai. PALDIES VISIEM!

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

   
© ALLROUNDER