Mammadaba mācību ekskursija uz Tērvetes dabas parku

2015./2016.mācību gads Gaigalavas pamatskolai kā Mammadaba vēstniecībai bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi. 26.maijā Gaigalavas pamatskolas 15 aktīvākie skolēni devās LVM mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Skolēni šo ekskursiju bija nopelnījuši piedaloties konkursos, skatēs, olimpiādēs un Mammadaba projekta aktivitātēs.

Tērvete – Sprīdīša laimīgā zeme, viena no tūristu iecienītākajām un draudzīgākajām vietām Latvijā: gleznaina daba, bagāta kultūrvēsture, senie pilskalni, rakstnieces Annas Brigaderes daiļrade, Tērvetes upes senleja ar skaistām izkoptām ainavām, unikāls Veco priežu parks – dižsils, kurā koku vecums tuvojas 300 gadiem – to visu skolēniem bija iespējams apskatīt.

Tērvetes dabas parkā sastapām Annas Brigaderes pasaku tēlus meža apstākļos, apmeklējām Iršu dārzu, Sēņotāju taku, Anneles taku, Rūķu sētu, Rūķu ciemu, Rūķu pilsētu Čiekuri, Sēņu mežu ar Raganu silu, Atrakciju laukumu, Zaļo klasi, Rūķu ciemu, koka skatu torni. Tērvetes koka skatu tornis ir 39 metrus augsts un kopā bija jāpārvar 153 koka pakāpieni. Atpakaļceļā bija iespēja pavizināties ar Pasaku bānīti. Mājupceļā skolēni apmeklēja 13.gadsimtā celto Kokneses pili, kas savulaik bija viena no lielākajām un labāk nocietinātajām pilīm, un bija viena no Rīgas arhibīskapu rezidencēm.

Paldies par ekskursiju AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoram, mežkopības vadītājam Viktoram Reblim!

7./8.klases audzinātāja Iveta Mičule

Fotogalerija

   
© ALLROUNDER