Mācību gads Gaigalavas pamatskolā - zem Mammadaba Vēstniecības karoga

2015./2016.mācību gadā Gaigalavas pamatskola Ziemeļlatgales reģionā sevi sauca par Mammadaba Vēstniecību un pie skolas visa mācību gada garumā plīvoja Mammadaba karogs.  Skola bija starp astoņām Latvijas zaļākajām skolām, kuras izvirzīja AS „Latvijas valsts meži” un Izglītības un zinātnes  ministrijas Valsts izglītības satura centrs draudzīgās vienošanās rezultātā ar kopīgu mērķi tuvināt skolas dabai. Mammadaba Vēstniecības godu skola nopelnīja  2014./2015. mācību gadā aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu būrīšus, piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.

Šis mācību gads Gaigalavas pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi.

 

2015.gada 1.septembrī  pie skolas - karoga mastā tika uzvilkts Mammadaba  karogs. AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors Viktors Reblis aicināja visa mācību gada garumā godam pildīt īpašos Mammadaba vēstnieku pienākumus, dodot Zaļo godavārdu un pozitīvi iedvesmot līdzcilvēkus tikpat dabiski kā līdz šim! Skolu bibliotēka tika papildināta ar grāmatām par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jaunumiem no AS "Latvijas valsts meži" un mežzinātnes institūta "Silava".

21.septembrī skolā ieradās Cūkmens  no AS “Latvijas valsts meži”, lai vadītu  nodarbību “Nemēslo mežā!” 1.-9.klasēm. Cūkmens atklāja netīrākos meža noslēpumus – cūcības Latvijas dabā – un to, ka mežā atkritumiem nav vietas. Tur jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, bet atkritumiem jāatrodas atkritumu tvertnē. Katram no mums ir iespēja darīt savu zemi tīrāku.

1.oktobrī 1.-9.klašu skolēni devās uz Tūrisma un atpūtas centru „Ezernieki” Lubānas novadā, lai piedalītos Mammadaba Dēka orientēšanās sacensībās – kur vajadzēja ne vien veiklas kājas, bet arī gudru galvu, jo katrā kontrolpunktā jāatrod saudzīgas mežsaimniecības pēdas. Ezerniekos skolēnus sagaidīja instruktors ar kartēm un kompasiem. Skolēniem tika piedāvāti četri distanču garumi – no 2,0 līdz 4,5 km. Skolēni pa pāriem vai grupās, bet sākumskolas klases kopā ar skolotājām, saņēma karti un devās mežā, kur apmeklēja kontrolpunktus noteiktā secībā. Pie kontrolpunktiem atradās jautājumi par saudzīgu meža apsaimniekošanu. Uz jautājumiem bija jāatbild, atstājot kompostiera nospiedumu pareizajā ailītē kartei pievienotajā kontrolkartiņā. Pēc visu kontrolpunktu apmeklēšanas skolēni atgriezās starta vietā, kur pārbaudīja sniegto atbilžu pareizību. Pēc orientēšanās skolēnus gaidīja ugunskurs ar siltu tēju un desiņām.

20.oktobra saulainā pēcpusdienā 7.-9.klašu skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās Meža izziņas ekskursijā “Mežsaimnieka pēdās!” uz Madonas meža iecirkni pie Viļņa Otvara. Skolēniem bija iespēja  klātienē vērot un iepazīt mežu, klausoties mežziņa stāstījumā par mežā notiekošajiem procesiem, apskatīt mežizstrādes tehnikas darbu: baļķu izvedējus, mežizstrādes traktorus, ekskavatorus. Skolēni  jau iepriekš bija sagatavojuši jautājumus, uz kuriem mežzinis  sniedza izsmeļošas atbildes.

17.martā, skolēnu brīvdienās 12 Gaigalavas pamatskolas skolotāji  tālākizglītības kursos Tūrisma un atpūtas centrā „Ezernieki” pilnveidoja savas zināšanas vides  izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Skolotāji iepazinās ar AS "Latvijas valsts meži" tapšanas vēsturi, struktūrvienību darbību, sociālo atbildību un uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem, mežā notiekošajiem procesiem, meža apsaimniekošanas ciklu, iepazina krājas kopšanas un sanitārās cirtes nozīmi, praktiski noteica jaunaudzes vecumu, koku vecumu un koku augstumu.

20.aprīlī - 3.,6.,7. un 8.klase kopā ar Latvijas Putnu fonda ornitologu Gaidi Grandānu devās putnu vērošanas ekskursijā pie ŪTC „Bāka” un Aiviekstes aizsprosta.  Ar binokļiem rokās un teleskopu skolēni centās ieraudzīt caur niedru biezokņiem kādu putnu. Lai arī sākotnēji lija lietus un bija stiprs vējš, no Latvijā konstatētajām 365 putnu sugām izdevās novērot ap 20 sugām.

6.maijā  4.-6.klašu skolēni kopā ar audzinātājām piedalījās 88.Meža dienās - devās sakopt mežu - vākt atkritumus Gaigalavas meža teritorijā ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. Skolēni  veica aptuveni 6 kilometrus. Pēc darba, pie Svētiņu ezera par aktīvu atpūtu un interesantām, sportiskām un izzinošām aktivitātēm bija parūpējušies AS “Latvijas Valsts meži” darbinieki Inese Apšeniece un Juris Mežatučs.

26.maijā Gaigalavas pamatskolas 15 aktīvākie skolēni, par dalību konkursos, skatēs, olimpiādēs un Mammadaba projekta aktivitātēs, devās AS “Latvijas valsts meži” apmaksātā mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Dabas parkā sastapa Annas Brigaderes pasaku tēlus, apmeklēja Sēņotāju  un Anneles takas, pabija Rūķu sētā un ciemā, Sēņu mežā un Raganu silā, uzkāpa 39 metrus augstajā koka skatu tornī. Paldies par ekskursiju AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoram, mežkopības vadītājam Viktoram Reblim!

Mācību gada laikā skolēni kopā ar klases audzinātājām aktīvi darbojās Mammadaba meistarklasē: piedalījās Āra meistarstundās, izmantojot dabas materiālus; izveidoja no koksnes un citiem dabas materiāliem Koka meistarstiķus; gatavoja putnu būrīšus; aktīvi iesaistījās meža izziņas aktivitātēs piedaloties Meža meistardienās. Kā apliecinājumu aktīvai darbībai un paveiktajiem meistardarbiem visas klases ieguva AS “Latvijas valsts meži” Mammadaba meistarklases Meistara diplomus un nozīmītes. Latvijā Mammadaba meistarklasi mācību gadā pabeidza un titulus no 151 skolas ieguva - 390 meistarklases un 98 mācekļu klases.

Arī šogad Gaigalavas pamatskola ir starp 33 skolām Latvijā, kurām tiek piešķirts augstākais novērtējums - Mammadaba meistarklasē iegūts Starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation For Enviromental  Educaton – FEE) vides izglītības programmas „Izzini mežu!” diploms – Certificate of Achievement.

30.maijā – pēdējā mācību gada dienā klases prezentēja mācību gada laikā paveikto Mammadaba meistarklasē. Svinīgajā pasākumā bija ieradies AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors, mežkopības vadītājs Viktors Reblis un pasniedza koka figūriņu, ko pievienot skolas Meistarības mežam, ar novēlējumu turpināt darbus meistarklasē.

 

 

Nolaižot  plīvojošo Mammadaba Vēstniecības karogu un atskatoties uz paveikto, varam teikt, ka esam godam pildījuši Zaļo godavārdu un pildījuši vēstnieku pienākumus un turpināsim iesākto darbu, lai pēc 10 gadiem atkal kļūtu par Mammadaba Vēstniecību Ziemeļlatgalē! Arī turpmāk pildīsim Zaļo godavārdu un pozitīvi iedvesmosim sevi un līdzcilvēkus zaļiem darbiem!

Liels paldies AS “Latvijas valsts meži” par sniegto finansiālo atbalstu Mammadaba meistarklases aktivitātēs!

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

 

   
© ALLROUNDER