Lendžos tiekas Ziemeļlatgales labākie stāstnieki

   2016.gada 9. novembrī  izskanēja Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Lendžu kultūras namā pulcēja 13 dalībniekus no dažādām vietām – Gaigalavas pamatskolas, Ciblas vidusskolas, Rēzeknes 1. ģimnāzijas, Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Kaunatas vidusskolas un L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.                                  

  Konkursā piedalījās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Stāstniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

   Skolēni ar aizrautību stāstīja pasakas gan par sadzīvi, par mātes meitu un pameitu, gan par dzīvniekiem. Dažādi bija arī atgadījumi „iz dzīves”- kādam tas bija notikums no skolas, citam atkal atgadījums no pirmā mēģinājuma braukt ar mašīnu. Arī stāstīto anekdošu klāsts bija daudzveidīgs: gan par policistiem, gan par dzīvniekiem, gan sabiedrisko transportu  u.c             

    Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki arī bija centīgi gatavojušies, tāpēc neizpalika arī labi rezultāti.

    Konkursā dalībniekiem tika piešķirti šādi tituli:

    Lielā stāstniece: Samanta Sakne – 2.pakāpe (Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa „Purineņš”, vadītāja Rasma Igaune),

   Vislielākais stāstnieks: Raivo Svilāns – 1.pakāpe (Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa „Purineņš”, vadītāja Rasma Igaune).

   Žūrijai patika visi stāstnieki, un tika piešķirts žūrijas simpātijas tituls ”Spilgtākais Ziemeļlatgales novadā”: STĀSTNIECE – Rūta Vonoga, un STĀSTNIEKS – Edgars Vonogs. Vēl labus vārdus no žūrijas komisijas locekļiem izpelnījās Markuss Seimuškins un Raivo Svilāns.

   Tad  jautrā gaisotnē turpinājās Mārtiņdienas rotaļdeju un danču apguve, kur piedalījās arī folkloras kopa “Purineņš”.

   Stāstnieku konkursa fināls notika  Rīgā, Latviešu biedrības namā 26.novembrī. Tur Gaigalavas pamatskolu pārstāvēja  6.klases skolnieks  Raivo  Svilāns  un 7.klases skolnieks  Jānis Sarnovičs, kurš varēja uzstāties uzreiz finālā, jo divus gadus bija nopelnījis 1.pakāpes diplomus. Arī  šogad Jānim izdevās žūriju pārliecināt.

   Jānis  Sarnovičs -  1.pakāpes diploms un tituls “Dižais stāstnieks”, 

   Raivo  Svilāns – 2.pakāpes diploms un tituls “Lielais stāstnieks”.

   Liels un sirsnīgs paldies  skolēniem un viņu vecākiem  par  atbalstu!

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

 

Fotogalerija

   
© ALLROUNDER