Gaigalavas pamatskolas skolēnu dalība pasaules mitrāju dienā

Pasaules mitrāju dienu ik gadu atzīmē 2.februārī, kad visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi sabiedrības izglītošanai mitrāju teritorijās, uzsverot to nozīmi un nepieciešamību tos saglabāt. 2.februārī Gaigalavas pamatskolas 6.-8.klašu skolēni viesojās Lubāna mitrāja informācijas centrā, lai piedalītos mitrāju dienai veltītajā nodarbībā “Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”. Katru gadu mitrājiem veltītajā dienā pievērš uzmanību kādai aktualitātei, kas ietekmē mitrājus visā pasaulē.

Nodarbības ievadā dabas izglītības centra „Rāzna” dabas speciāliste Irēna Broliša iepazīstināja ar mitrājiem Latvijā un pasaulē, izprotot to nozīmi katra cilvēka ikdienas dzīvē, apdraudējumiem un tajos sastopamajām vērtībām. Skolēni uzzināja par mitrājiem kā dabas katastrofu risku mazinātājiem. Skolēni ar interesi klausījās un skatījās prezentāciju par purvu un Lubānas klānu ietekmi uz cilvēku dzīves veidu, pielāgojumiem  un vēsturisko Lubāna ezera ūdens noteces regulēšanu.

 

Pēc izglītojošās daļas skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, kurās par galveno materiālu izmantoja niedres. Niedres ir atjaunojams resurss un līdz ar Lubāna ezera hidroloģiskā režīma maiņu, niedru aizaugums Lubāna ezerā ar katru gadu pieaug. Radošā uzdevuma laikā skolēniem, darbojoties grupās, nācās rast risinājumus, kā izmantot niedres, lai tas sniegtu ieguldījumu gan dabas aizsardzībā, gan savas ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Skolēni iepazinās ar niedru īpašībām, augšanas un novākšanas iespējām.  Skolēniem vajadzēja  praktiski izveidot prezentāciju par niedru izmantošanu un demonstrēt izveidoto maketu. Radošās aktivitātes īstenošanā bija jādodas uz aizsalušo Lubāna ezeru un jāsavāc sev nepieciešamās niedres. Tika prezentēti niedru paklāji, niedru lāpas, pirtis, kā arī ekoloģiskās rotaļlietas u.c. idejas. Praktiskā nodarbība bija jautra un aizraujošā, jo ļāva skolēniem radoši izpausties un  izkustēties.

Paldies organizatoriem par tik labi organizētu  un pārdomātu izglītojošo nodarbību!

                                                              Dabas draugu pulciņa skolotāja  Vija Armuška

 Fotogalerija

   
© ALLROUNDER