Skolas vecāku sapulce 13.oktobrī plkst.12.00.

 

Darba kārtībā:

 

1. Sadarbībā ar projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" nodarbība par atkarību mazināšanas tēmu-

Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība?

Nodarbības mērķis: kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmju pilnveidošana pedagogiem un vecākiem bērnu atkarību veidošanās risku samazināšanai.

Nodarbības vadītāja: Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloida Jurčenko.

2. Skolas informācija - skolas direktore I.Ūsīte, direktores vietniece I.Kruste.

3. Klašu vecāku sapulce -klašu audzinātāji.

4. Vecāku tikšnās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

   
© ALLROUNDER