"MANA  DZIESMA  LATVIJAI"

     Jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības  dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Šogad  pasākums notika  Dricānu Tautas namā, kas  pulcināja apmēram 180 mazākus un lielākus pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu un Riebiņu vidusskolām. 

   Koncerts tika atklāts ar U. Stabulnieka dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju”, ko dziedāja visi. Koncerta repertuārs bija daudzveidīgs un plašs, tā laikā izskanēja dažādas  dziesmas par Latviju, dzimteni, pavasari, sapņiem.

     Skanīgu un sirsnīgu priekšnesumu sagādāja Gaigalavas pamatskolas 4.-7.klašu vokālā ansambļa dalībnieces, izpildot R. Paula dziesmu “Piena ceļš” un M. Freimaņa “Sapņu pārdevējs” – Lorete Lucjanova (4.kl.), Evelīna Spīča (5.kl.), Alise Jaudzema (5.kl.) un Samanta Sakne (7.kl.), skolotāja R.Igaune.

    Pasākums izskanēja ar dalībnieku kopkora dziedātajām dziesmām – „Dziesma novadam” (S. Ivanova), „Daudz laimes, Latvija” (G. Račs) un Rēzeknes novada himnu. Svētku  noslēgumā  bērnus uzrunāja un sveica Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis, uzsverot, ka mēs katrs atsevišķi un visi kopā esam Latvija.

    Vēlāk dziedātāji varēja cienāties ar sarūpētajiem cienastiem un izlocīt kājas jautros deju ritmos.

 

Interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša, www.rezeknesnovads.lv

Fotogalerija

   
© ALLROUNDER