Vedam danci

„VEDAM DANCI” - tradicionālo deju konkurss, nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kur mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana.

Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa „Purineņš” piedalījās skalu jeb jostu lēkšanas konkursos un Deju tematiskās programmas konkursā.

 

 

1.Konkurss – deju tematiskā programma līdz 7 min. Var veidot priekšnesumu atbilstoši 2018.gada tēmai „Zinu, zinu tēva sētu” vai brīvi izvēlēties citu tēmu. Deju tematiskajā programmā ieteicams izvēlēties sava novada spēles, rotaļas, rotaļdejas, pāru dejas, kadriļas, veidojot nelielu priekšnesumu. Šajā sadaļā folkloras kopa tiek vērtēta kopumā.

Konkursa pusfinālā folkloras kopas „Purineņš” dalībniekiem 1.pakāpes diploms un tituls „Vislielākie dejotāji” par programmu „Sev draugu meklieju”.

Nr.p.k. Vārds, uzvārds klase
1. Samanta  Sakne 7.
2. Nauris  Birze 6.
3. Alise  Jaudzema 5.
4. Evelīna  Spīča 5.
5. Monta  Sakne 5.
6. Markuss  Apšenieks 4.
7. Dāvids Elksnis 4.
8. Evita  Macāne 4.
 9. Rebeka  Skābarde 4.
10. Lorete  Lucjanova 4.
11. Agnese  Zapāne 3.
12. Elīna  Poča 2.
13. Madara  Zvaigzne 2.

2.Skalu deju konkursa finālā dalībnieki rāda skalu deju ar ne mazāk kā trim dažādiem lēcieniem, rakstiem (ar kāju žīgāšanu, ar pagriezieniem, ar lēcieniem no viena skala uz nākamo). Šajā konkursā var piedalīties visu vecumposma puiši, bet meitenes līdz 6.klasei (ieskaitot). Konkursa finālā tiks izvērtēts labākais skalu lēcējs jaunākajā, vidējā un vecākajā grupā. Katrs dalībnieks tiek vērtēts atsevišķi. Skalu lekšana ir sacensību deja, kurā uzvar pats labākais skalu lēcējs.

Konkursa pusfinālā folkloras kopas „Purineņš” dalībniecei Evelīnai Spīčai (5.kl.) 1.pakāpes diploms un tituls „Vislielākā skalu lēcēja”. Ļoti labi veicās, tikai nedaudz pietrūka līdz 1.vietai Montai Saknei (5.kl.) un Loretei Lucjanovai (4.kl.), saņemot 2.pakāpes diplomus un titulu „Lielā skalu lēcēja”. Centīgas bija arī meitenes Rebeka Skābarde (4.kl.) un Evita Macāne (4.kl.), kuras nopelnīja titulu „Lielā skalu lēcēja” un 2.pakāpes diplomus. Notika konkurss uz izturību un prasmēm skalu lēkšanā un no Gaigalavas “Purineņa” visprasmīgākā bija Monta Sakne, iegūstot titulu “Dižā skalu lēcēja”. Malacis!

Vēlēsim veiksmi visiem dalībniekiem un paši sev konkursu finālos Rīgā 2018.gada 22.aprīlī!

Folkloras kopas „Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

 Fotogalerija

   
© ALLROUNDER