Gaigalavas pamatskolas improvizatori

Šī gada 13. un 14. aprīlī Iecavas vidusskolā norisinājās 19. Latvijas skolu Teātra sporta turnīrs. Tajā startēja arī Gaigalavas pamatskolas 7.-9.klašu komanda (Rolands Stanka – komandas kapteinis, Kaspars Rudzusieks, Samanta Sakne, Jānis Sarnovičs) un Gaigalavas pamatskolas absolventu komanda (Imants Spīčs – komandas kapteinis, Dainis Rutuļs un Vineta Bolmane). Abas komandas rādīja savu prasmi improvizācijas spēlēs un ieguva 1.pakāpi.

 

 

Kas ir teātra sports? Tā ir divu vai triju dažādu komandu sacensība uz skatuves, izpildot dažādas, iepriekš apgūtas teātra sporta tehnikas. Vienas saspēles laikā tiek izpildītas divas komandu tehnikas un viena kapteiņu spēle. Visas tehnikas pēc to nospēlēšanas vērtē trīs tiesneši (emociju, notikuma un galvenais tiesnesis) 5 ballu sistēmā. Ļoti liela nozīme teātra sportā ir skatītājiem, jo viņi sniedz idejas spēles vadītājiem par spēles vietu, laiku, emocijām, ko grib redzēt, utt., kā arī ar savu balsojumu nobeigumā piešķir vienai komandai papildus vienu punktu. Komandā parasti ir 4-5 improvizatori, kapteini izvēlas paši spēlētāji. Skatītājiem pirms spēles tiek izsniegtas slapjas švammes, ar kurām viņi drīkst mest tiesnešiem, ja tie, viņuprāt, slikti tiesā. Bet spēlētājiem, kas labi spēlē, drīkst mest ar mākslīgajām rozēm.

Īsumā - teātra sports ir improvizācijas spēle, kad tu iznāc uz skatuves, nezinot, kas tevi sagaida, tev tiek dots uzdevums, un tu rādi to, kas tev tobrīd ir prātā, pievienojot maksimāli daudz emociju un veidojot stāstu (notikumu). Nav laika domāt, kā būtu labāk, tev vienkārši jābūt radošam, atvērtam un galvenais - jāprot darboties komandā.

Latvijā teātra sporta ēra aizsākās 1995. gadā, kad Jaunajā Rīgas teātrī viesojās Stokholmas “Zupas teātris”, kurš iepazīstināja vietējos māksliniekus ar teātra sporta tehnikām. Jau 1996. gadā Latvijā notika pirmā radošā teātra sporta laboratorija, bet 1997. gada rudenī – pirmais teātra sporta mačs Jelgavas Studentu teātrī. Rēzeknes novadā par teātra sporta pamatlicēju viennozīmīgi var dēvēt Jeļenu Maijeri, toreizējo Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas skolotāju. Arī Gaigalavas pamatskolas treneres Gunta Eriņa un Ērika Bozoviča ir viņas audzēknes šajā jomā.

Par teātra sporta pamatlicēju tiek uzskatīts Kīts Džonstons, kurš 20. gadsimta 60. gados Anglijā izstrādājis teātra sporta metodiku un uzrakstījis vairākas grāmatas par teātra sporta būtību un tehnikām, kā arī ir šī improvizācijas teātra paveida oficiālās licences izdevējs. Latvijā attiecīgās licences turētājs ir biedrība “Teātris un Izglītība”, kuras vadītāja un teātra sporta “patronese” Latvijā ir Ligita Smildziņa.

Lepojamies ar visiem Gaigalavas pamatskolas teātra sporta spēlētājiem, kopā ar absolventiem mums ir 4 komandas.

Skolotāja Ērika Bozoviča

Fotogalerija

 

   
© ALLROUNDER