MŪSU SKOLAS SOLISTI

dZIEDĀTĀJU   KONKURSS „dziesmu dziedu, kāda bija”

Konkursa uzdevumi - sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par tautas dziesmu saturu un izpildījumu atbilstoši konkrētai tradīcijai, sekmēt bērnu un jauniešu vidē teicēju dziedāšanas pieredzes un repertuāra apgūšanu (ja iespējams, tieši pārmantojot tradicionālo dziedāšanu vai izmantojot audio/video ierakstus), pilnveidot dziedātāja personības individualitāti un muzikalitāti, sagatavot latviešu tradicionālās dziedāšanas programmu bērnu un jauniešu izglītības programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālā sarīkojuma folkloras konkursu laureātu koncertam.

Gaigalavas pamatskolas 5.klases skolniece Alise Jaudzema šogad izrādījās vienīgā, kura bija uzņēmīga, centīga un uzdrīkstējās piedalīties šajā konkursā. Tiešām, to katrs nevar, jo jāizpilda divas dziesmas a cappella, tas ir, bez pavadījuma. Malacis! Ziemeļlatgales novada konkursā 1.pakāpe un tituls „Vislielākā dziedātāja”, bet valstī - 2.pakāpe, „Dižlielā dziedātāja”. Ceru, ka Alisei dziedāšana palīdzēs arī ikdienas darbiņos!

JĀNIM ZĀBERAM VELTĪTAIS   ZĒNU VOKĀLISTU KONKURSS„AIVIEKSTES LAKSTĪGALAS - 2018”

Konkursā bija jāiesniedz repertuārs, kas sastāv no 3 dziesmām. Konkursā jāizpilda 2 dziesmas, no kurām:

 vienai jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma (A cappella)

 otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma

 vienāda vērtējuma gadījumā žūrija var pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu (pēc brīvas izvēles)

Veiksmīgi piedalījās zēnu vokālistu konkursā   Gaigalavas pamatskolas 2.klases skolnieks Martins Drulis. Bija jāiemācās dziesmas, bija jāpārvar uztraukumi gan skolā, gan konkursā, bija jāatrod laiks vecākiem, lai padarbotos ar bērnu. Pateicība ir godam nopelnīta! Atliek tikai novēlēt – lai turpmāk centība nezustu, lai vairojas dziedātprieks un vēlme muzicēt!

Paldies skolēniem par darbu, paldies vecākiem par sadarbību un visiem jauku vasaru!

Skolotāja   Rasma Igaune

Fotogalerija

   
© ALLROUNDER