Gaigalavas pamatskolas skolotāja piedalās ERASMUS+ kontaktseminārā Vācijā

 

Laika posmā no 2018. gada 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Vācijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētais Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums– kontaktseminārs Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnership Freiburgā, Vācijā. Seminārā piedalījās 73 dalībnieki (vispārizglītojošo skolu skolotāji) no 22 Eiropas valstīm jeb 2-3 dalībnieki no katras valsts. Visplašāk pārstāvētā valsts bija Vācija, savukārt no Latvijas kontaktseminārā bija tikai viena dalībniece, Gaigalavas pamatskolas un Rikavas sākumskolas skolotāja Ilze Kuhaļska.

Kontaktsemināra mērķis bija pulcināt kopā vispārizglītojošo skolu direktorus un skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem un kuri vēlētos atrast sadarbības partnerus Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu izstrādei.

 

 

Kontaktsemināra laikā dalībniekiem tika sniegts ieskats par Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības programmu KA2, tika iegūta noderīga informācija par partnerības projektu plānošanu, izstrādi un realizēšanu. Kontaktseminārā tika prezentēti arī divi projekti- labās prakses piemēri no Vācijas skolām, un semināra dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus šo skolu pārstāvēm, kā arī programmu Erasmus+ un eTwinning vēstniecei Vācijā. Tā kā visi semināra dalībnieki bija vispārizglītojošo skolu skolotāji, tad seminārs bija arī lieliska iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, gūt ieskatu par viņu izglītības sistēmu un darba metodēm, kas ir īpaši aktuāli tagad, kad Latvijā notiek pāreja uz jauno, kompetencēs balstīto mācību standartu. Ļoti interesanta saruna izvērsās ar kādas Vācijas skolas pārstāvi. Šajā skolā nenotiek mums tik ierastās mācību stundas, bet gan tiek ievērots princips “viens pret viens”, tas nozīmē, ka katrs skolēns mācās patstāvīgi, pēc individuālā plāna, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (i-pad, datoru), un apmeklējot individuālās konsultācijas pie skolotāja vai arī mācoties kopā ar mācību grupas biedriem. Turklāt skolā ir apmēram 600 skolēnu un 55 pedagoģiskie darbinieki.

Kontaktseminārs bija ļoti veiksmīgi organizēts, lai dotu katram dalībniekam iespēju atrast potenciālos projekta partnerus, un, strādājot nelielās grupās (4-6 dalībnieki no dažādām valstīm), divu dienu laikā izplānot stratēģiskā skolu partnerības apmaiņas projekta pamataktivitātes un pēc tam šo projektu prezentēt arī pārējiem kontaktsemināra dalībniekiem. Daudz sīkāks un pamatīgāks darbs pie projekta rakstīšanas notiks tagad, visiem dalībniekiem atgriežoties mājās, un sadarbojoties savas skolas komandās. Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 21. marts.

Kontaktsemināra izdevumus sedza Vācijas un Latvijas Erasmus+ nacionālās aģentūras.

Ilze Kuhaļska

   
© ALLROUNDER